Projekt Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích

Nový produkt cestovního ruchu, který realizuje spolek Most-České Budějovice, nabídne 12 akcí, na nichž představí tradici Velikonočních svátků skrze workshopy, koncerty, přednášky, osobní setkání či ojedinělou fotografickou výstavou.
Publikováno: 3. 4. 2019 16:15

„Prostřednictvím akcí o historii a tradicích Velikonoc chceme zároveň návštěvníkům Jihočeského kraje ukázat málo přístupné, nebo neznámé prostory kostelů v Českých Budějovicích“, vysvětluje Tereza Pumprová z diecézního Pastoračního střediska. Projekt je součástí nového produktu cestovního ruchu v Jihočeském kraji s názvem „Křesťanské Povltaví“ a je spolufinancován městem České Budějovice.

V pořadí třetí akcí jsou Postní gregoriánské nešpory

Po březnových interaktivních workshopech „Setkání se zpovědníkem krále Přemysla Otakara II.“, „Velikonoce očima dvou generací“ a Benefici – Divadelním představení pro rodiny „Mysterium světla“ se tentokrát jedná se o koncert duchovní hudby v gregoriánském hudebním stylu v podání Pražské katedrální scholy, který proběhne v sobotu 6. dubna 2019 v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Akce je zaměřená na dospělé publikum, které potěší duchovní hudba.

Již tradičně pořádá Spolek Most-České Budějovice za podpory statutárního města České Budějovice koncert duchovní hudby. Tento rok opět pozval část vyhlášeného souboru Pražská katedrální schola, která doprovází zpěvem gregoriánského chorálu bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. „Gregoriánský chorál je liturgický jazyk. Struktura jeho textu se promítá do jeho hudebního provedení, tedy do jeho členění a vnitřního kontrastu. Zároveň je gregoriánský chorál zdrojem melodií, které nás přivádějí k počátkům evropské hudby vůbec,“vysvětluje Filip Srovnal, člen souboru.

Základní jádro jednohlasého gregoriánského chorálu se ustálilo již ve druhé polovině 8. století. Od té doby prochází tento repertoár napříč dějinami evropské hudby a v každé epoše zanechává svoji inspiraci.

„Pro mne gregoriánský chorál není koncertem, ale vždy modlitbou, která mně přivádí svou jednoduchostí a čistotou vždy blíže k Bohu, jako by se v té chvíli nebe dotýkalo země i mě samotného,“ vysvětluje své pocity otec Tomas van Zavrel zve zároveň na duchovní obnovu v katolickém duchu na téma „Zpytování svědomí“, které povede od 9.00 hodin v klášterní knihovně. Koncert je benefiční. Výnos je ve prospěch revitalizace farního areálu na Hosíně v rámci projektu „Mount Hosín – prostor pro důstojnost člověka“. Vstupné je 150 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v CBsystemu a na místě 30 minut před začátkem představení.

(Zdroj: Miroslav Bína, Diecéze českobudějovická)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019