Projekt Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích

Nový produkt cestovního ruchu, který realizuje spolek Most-České Budějovice, nabídne 12 akcí, na nichž představí tradici Velikonočních svátků skrze workshopy, koncerty, přednášky, osobní setkání či ojedinělou fotografickou výstavou.
Publikováno: 3. 4. 2019 16:15

„Prostřednictvím akcí o historii a tradicích Velikonoc chceme zároveň návštěvníkům Jihočeského kraje ukázat málo přístupné, nebo neznámé prostory kostelů v Českých Budějovicích“, vysvětluje Tereza Pumprová z diecézního Pastoračního střediska. Projekt je součástí nového produktu cestovního ruchu v Jihočeském kraji s názvem „Křesťanské Povltaví“ a je spolufinancován městem České Budějovice.

V pořadí třetí akcí jsou Postní gregoriánské nešpory

Po březnových interaktivních workshopech „Setkání se zpovědníkem krále Přemysla Otakara II.“, „Velikonoce očima dvou generací“ a Benefici – Divadelním představení pro rodiny „Mysterium světla“ se tentokrát jedná se o koncert duchovní hudby v gregoriánském hudebním stylu v podání Pražské katedrální scholy, který proběhne v sobotu 6. dubna 2019 v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Akce je zaměřená na dospělé publikum, které potěší duchovní hudba.

Již tradičně pořádá Spolek Most-České Budějovice za podpory statutárního města České Budějovice koncert duchovní hudby. Tento rok opět pozval část vyhlášeného souboru Pražská katedrální schola, která doprovází zpěvem gregoriánského chorálu bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. „Gregoriánský chorál je liturgický jazyk. Struktura jeho textu se promítá do jeho hudebního provedení, tedy do jeho členění a vnitřního kontrastu. Zároveň je gregoriánský chorál zdrojem melodií, které nás přivádějí k počátkům evropské hudby vůbec,“vysvětluje Filip Srovnal, člen souboru.

Základní jádro jednohlasého gregoriánského chorálu se ustálilo již ve druhé polovině 8. století. Od té doby prochází tento repertoár napříč dějinami evropské hudby a v každé epoše zanechává svoji inspiraci.

„Pro mne gregoriánský chorál není koncertem, ale vždy modlitbou, která mně přivádí svou jednoduchostí a čistotou vždy blíže k Bohu, jako by se v té chvíli nebe dotýkalo země i mě samotného,“ vysvětluje své pocity otec Tomas van Zavrel zve zároveň na duchovní obnovu v katolickém duchu na téma „Zpytování svědomí“, které povede od 9.00 hodin v klášterní knihovně. Koncert je benefiční. Výnos je ve prospěch revitalizace farního areálu na Hosíně v rámci projektu „Mount Hosín – prostor pro důstojnost člověka“. Vstupné je 150 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v CBsystemu a na místě 30 minut před začátkem představení.

(Zdroj: Miroslav Bína, Diecéze českobudějovická)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019