Řeholnice se budou modlit za oběti sexuálního zneužívání

Řeholnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se budou na Květnou neděli společně modlit za vítězství pravdy a ducha pokání v církvi v naší zemi a za všechny oběti sexuálního zneužívání.
Publikováno: 8. 4. 2019 13:00

Foto: Vojtěch Hlávka, ČaV

Na návrh předsednictva Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice se sestry v jednom dni spojí v modlitbách za vítězství pravdy a ducha pokání v církvi v naší zemi a za všechny oběti sexuálního zneužívání. Den modliteb připadá na Květnou neděli, na den, v němž nás liturgie vede k hlubšímu zamyšlení nad všudypřítomným tajemstvím spojení Boha se zranitelným lidstvím.

Řádové sestry děkují všem společenstvím i jednotlivcům, kteří se 14. 4. 2019 k modlitbám jakýmkoli způsobem přidají.

(Zdroj: sr. Krista Chládková, KVŘP)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články