Papež František: Největším nebezpečím pro křesťana je pýcha

Papež František se v dnešní katechezi při generální audienci zaměřil na další prosbu modlitby Otčenáš: odpusť nám naše viny. Upozornil, že největším nebezpečím pro křesťana je pýcha, neboť všichni jsme Božími dlužníky a dokážeme odpouštět, protože nám bylo odpuštěno.
Publikováno: 10. 4. 2019 15:15

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

„Otče, měj s námi slitování, neboť i ten ´nejsvatější´ mezi námi nepřestává být tvým dlužníkem,“ uvedl Svatý otec ve svém 12. zamyšlení nad modlitbou Otčenáš, která byla věnována prosbě: „odpusť nám naše viny“.

Odpuštění potřebujeme každý den

„Modlitba vstupuje do našich vztahů s druhými a stejně tak, jako potřebujeme chléb, o který jsme Pána žádali v předchozí prosbě, tak potřebujeme i odpuštění. Každý den,“ vysvětlil dále papež František a dodal, že „křesťan, který se modlí, prosí Boha především o to, aby mu byly odpuštěny jeho dluhy, tj. hříchy. A i kdybychom byli dokonalí, průzrační jako křišťál a nikdy bychom se neodchýlili od dobrého života, stále zůstáváme dlužníky, kteří za vše vděčí Otci.“

Nebezpečím pro křesťana je pýcha

„Nejnebezpečnějším postojem křesťanského života je pýcha. Je to postoj toho, který se před Boha staví s tím, že s Ním má své účty v pořádku,“ upozornil Svatý otec na nebezpečí pýchy. Právě lidé, kteří si myslí, že jsou dokonalí, kteří kritizují druhé, jsou pyšní.

Nikdo z nás není dokonalý, nikdo,“ zdůraznil papež a připomněl podobenství o farizeu, jenž se cítil být dokonalý a všemi pohrdal, a celníkovi, který si se ani neodvažoval vstoupit do chrámu a svěřil se Božímu milosrdenství. „Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lk 18,14) „Protože nebyl pyšný a znal své hranice a hříchy,“ dodal k tomu Svatý otec.

„Neviditelným“ hříchem je povýšenost

„Máme hříchy, které je vidět, a hříchy, které vidět nejsou, jsou skryté. A nejhorším z nich je povýšenost,“ pokračoval dále papež František ve své katechezi a dodal, že tato povýšenost může „nakazit“ i ty, kteří žijí intenzivní náboženský život

„Hřích rozděluje bratrství, dává nám dojem, že jsme lepší než druzí, že jsme podobní Bohu,“ upozornil Svatý otec a pokračoval: „A místo toho jsme všichni před Bohem hříšníky, máme důvod, proč se bít v prsa. Pokud tedy chceš klamat sám sebe, řekni, že nemáš hřích.

Jsme Božími dlužníky

„Jsme dlužníky především proto, neboť jsme v tomto životě dostali mnoho: život, otce, matku, přátelství, krásy stvoření. I když všichni někdy procházíme těžkými dny, stále si musíme připomínat, že život je milost, je to zázrak, který Bůh stvořil z ničeho,“ řekl Svatý otec.

„Jsme dlužníky, protože, i když dokážeme milovat, nikdo z nás toho není schopen pouze z vlastních sil. Můžeme milovat, ale s milostí Boží,“ pokračoval dále papež a dodal, že staří teologové toto nazývali „mysterium lunae“. Znamená to, že podobně jako měsíc, který nemá vlastní světlo a reflektuje světlo slunce, ani my nemáme vlastní světlo, ale odrážíme Boží milost, která je světlem Boha.

„Jestliže tedy miluješ někoho, je to proto, že někdo blízko tebe v tobě probudil lásku, abys pochopil, že v tom spočívá smysl existence,“ dodal papež.

Odpouštíme, protože nám bylo odpuštěno

„Pokud nasloucháme příběhu člověka, který udělal chybu, byl ve vězení, byl odsouzen, bral drogy... klademe si otázku, kdo by měl být obviněn za jeho chyby? Jenom jeho svědomí nebo nenávist a opouštění, které si člověk nese sebou?“ uvedl Svatý otec a dodal, že „toto je ´tajemství měsíce´: milujeme především proto, že jsme byli milováni, odpouštíme, protože nám bylo odpuštěno. A pokud někdo nebyl osvícen světlem slunce, stane se chladným, jako zimní krajina.

Žijeme v „řetězu lásky“, která nás předchází. „Nikdo z nás nemiluje Boha tolik, jak On miloval nás. Stačí se postavit před kříž, abychom pochopili tento nepoměr. On nás miloval vždy a miluje nás jako první,“ uvedl Svatý otec a zakončil svoji katechezi modlitbou: „Pane, i ten nejvíce svatý mezi námi nepřestává být tvým dlužníkem. Pane, smiluj se nad námi, nade všemi!“

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019