Odbor analýz církevních dat

Dětí pokřtěných ve školním věku je v ČR nejvíc za posledních 10 let

20. 04. 2019 téma: Církev v datech Rubrika: Domácí
V roce 2018 bylo v katolické církvi v České republice pokřtěno téměř 21.000 osob, což je téměř o 300 lidí víc než v roce předchozím. 77 % ze všech pokřtěných jsou děti ve věku do 1 roku. Počet pokřtěných novorozenců je dlouhodobě stabilní, překvapivě však roste počet dětí pokřtěných ve věku 7-14 let. V roce 2018 byl jejich počet (757) nejvyšší od roku 2007.
Ilustrační foto: Krystof Wanek/ Člověk a víra

Podíl pokřtěných dětí ve věku do 1 roku je v České republice 14 % ze všech živě narozených dětí v daném roce a tato hodnota se v posledních letech nemění. Mění se ale věková struktura pokřtěných. Zvýšil se podíl dětí pokřtěných ve věku 7-14 let, který za rok 2018 dosáhl rekordního zastoupení 3,6 %. Podíl novorozenců, který v minulém desetiletí tvořil zpravidla více než 80 % ze všech křtů, postupně klesl na cca ¾ křtů. Mladší děti ve věku 1-7 let v posledním desetiletí neklesají pod 14 %, podíl křtů dospělých se pohybuje mezi 5-6 % ze všech křtů.

Důvodem pro růst počtu pokřtěných školáků může být odkládání křtu do vyššího věku, kdy si děti již na víru mohou udělat vlastní názor nebo také skutečnost, že dnešní děti si už ve školním věku na věci tvoří vlastní názor a dokáží si prosadit svá přání. „Děti ve školním věku začínají samostatně přemýšlet a sami docházejí k víře v Ježíše Krista. Je to pro mě znamení naděje. Křest je totiž brána ke křesťanskému životu a v dnešní době, snad víc než kdy jindy, potřebuje naše společnost i církev autentické osobnosti zakotvené ve vztahu lásky k Bohu a člověku,“ komentuje nárůst počtu pokřtěných školáků P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Počty osob, které v České republice každoročně přijmou svátost křtu, jsou od začátku desetiletí stabilní, meziročně se mění jen v řádech stovek osob. Nejnovější souhrnná data za rok 2018 vykazují nárůst o téměř 300 osob oproti roku 2017. Nejvíc pokřtěných dětí - až ¾ ze všech narozených dětí - je v oblastech tradičně katolických, především na Moravě. Nejméně pokřtěných dětí je v oblastech bývalých Sudet (místy pouze 5 % ze všech narozených dětí).

V Moravské provincii je také vyšší podíl křtů dětí do 1 roku věku (přes 80 % ze všech křtů). Ve středních, západních a severních Čechách je naproti tomu vyšší zastoupení křtů dospělých - přes 10 %. U rostoucích křtů školních dětí (ve věku 7-14 let) jsou územní rozdíly také patrné, jejich podíl je v Čechách vyšší (5 %) než na Moravě (3 %).

Nadcházející Velikonoční svátky, při kterých si křesťané připomínají Kristovo zmrtvýchvstání a vykupitelské dílo, jsou obdobím, kdy většina dospělých katechumenů přijímá křest. Každý rok přijme v České republice křest přes kolem 1.200 dospělých a většina z nich tak učiní symbolicky právě při slavnostní Velikonoční vigilii.

Pro více informací kontaktujte Odbor analýz církevních dat ČBK, data@cirkev.cz.

Autor: Daniel Chytil a Kateřina Pulkrábková

Autor článku: Monika Klimentová