Argentina má nové blahoslavené mučedníky pro víru

V argentinské La Rioja proběhla v sobotu 27. dubna za přítomnosti kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregace pro svatořečení, beatifikace čtyř mučedníků pro víru, kteří byli v 70. letech minulého století pronásledováni, neboť se věnovali chudým vrstvám obyvatelstva. Jedná se o diecézního biskupa Enriqua Angela Angelelliho, minoritu Carlose de Dios Muriase, francouzského misionáře Gabreila Longuevilleho a katechetu a otce rodiny Wenceslaa Pedernera.
Publikováno: 30. 4. 2019 13:30

Nové blahoslavené připomněl také papež František po nedělní mariánské modlitbě Zdrávas královno na Svatopetrském náměstí:

„Včera v La Rioja, v Argentině, byli blahořečeni Enrique Angel Angelelli, diecézní biskup, Carlos de Dios Murias, minorita, Gabreil Longueville, kněz fidei donum a Wenceslao Pedernera, katecheta, otec rodiny. Tito mučedníci víry byli pronásledováni pro spravedlnost a za to, že prokazovali evangelní lásku. Jejich příklad a jejich přímluva ať jsou oporou zejména těm, kdo usilují o spravedlivější a solidárnější společnost. Jeden z nich byl Francouz a přišel do Argentiny jako misionář. Ostatní tři byli Argentinci. Potlesk pro všechny nové blahoslavené.“

Enrique Angel Angelelli

Enrique Angel Angelelli (1923-1976) pocházel z argentinské Cordoby a byl synem italských imigrantů. Po tamním semináři dokončil svá studia v Římě, kde poznal poznal o. Josepha Cardijna, zakladatele hnutí křesťanských dělníků a později také kroužků křesťanských studentů. Po návratu do Argentiny se tímto hnutím nechal inspirovat a věnoval se vzdělávání mladých lidi ve znalosti evangelia a poučoval je o důstojnosti jejich práce.

Na konci roku 1960 jej papež Jan XXIII. jmenoval pomocným biskupem v Cordobě a o dvě léta později se – v necelých čtyřiceti letech – byl jedním z nejmladších účastníků Druhého vatikánského koncilu. V roce 1968 se stal biskupem diecéze La Rioja a svoji pozornost neustále věnoval především chudým. Toto jeho sociální úsilí se setkávalo se stále silnější opozicí kvůli rostoucí ideologické polarizaci. Veřejně byl napadán jako „komunista“, ačkoli argentinská teologie lidu se spíše zaměřovala na lidovou zbožnost a kulturu spolu s orientací na latinskoamerické dějiny. Dne 4. srpna 1976 sjel jeho Fiat 125 z vozovky do hluboké propasti a biskup byl na místě mrtev, zatímco spolucestující kněz, který havárii přežil, hovořil o nárazu jiného vozidla. K jeho svědectví nicméně nepřihlížela oficiální verze, šířená až do roku 2014, kdy argentinská justice odsoudila dvě vysoké vojenské šarže bývalého Videlova režimu. 

Spolu s biskupem Angelelliem byli zapsáni mezi blahoslavené jeho tři blízcí spolupracovníci, kteří tak spolu s ním symbolicky zastupují všechny duchovní stavy: biskupský, řeholní, kněžský a laický. Všichni tito mučedníci zemřeli v létě roku 1976 mučednickou smrtí, neboť se věnovali chudým vrstvám obyvatelstva. Krátce po převratu, který do čela státu vynesl vojenskou juntu generála Jorgeho Rafaela Videly, je zavraždily paramilitární skupiny, které si vyřizovaly účty se skutečnými i domnělými „marxisty“.

Carlos de Dios Murias

Carlos de Dios Murias (1945-1976) pocházel z Mendozy. Vstoupil do semináře a stal se františkánským mnichem. Nejprve působil v nejchudších čtvrtích františkánské farnosti v José León Suárez (Buenos Aires), ale nakonec si vyžádal svolení přestěhovat se do diecéze La Rioja, aby mohl spolupracovat s biskupem s Angelellim, jehož diecéze se vyznačovala silnými sociálními rozdíly. Věrně následoval pastýřský styl svého biskupa a věnoval se chudým, které navštěvoval v chudinských čtvrtích. Po nástupu vojenské diktatury v roce 1976 Murias pronesl: Můžete umlčet hlas tohoto kněze. I hlas biskupa může být umlčen, ale hlas evangelia nemůže být umlčen nikdy.“ Nakonec byl tento minorita unesen, mučen a spolu s francouzským knězem Gabrielem Longueville zavražděn. 

Gabreil Longueville

Gabreil Longueville (1931-1976) byl francouzským knězem, který byl v roce 1969 vyslán z koloniálního Alžírska do Argentiny jako jako kněz Fidei donum. Také tento misionář zemřel mučednickou smrtí.

Wenceslao Pedernera

Posledním ze čtyř blahoslavených mučedníků je laik Wenceslao Pedernera (1936-1976). V roce 1962 se oženil s Martou Ramonou Cornejo, se kterou se přestěhoval do La Rioja, kde se jim narodily tři dcery. Zde také začal pracovat na farmě a organizovat Venkovské katolické hnutí, které hájilo sociální zájmy jak zaměstnanců, tak i farmářů. Dne 25. července 1976 vtrhli do jeho domu čtyři muži s kapucí a ozbrojenými zbraněmi a zastřelili ho 20 ranami před jeho ženou a dcerami.

(Zdroj: Vatican News, Wikipedia)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články