Noví nemocniční kaplani jsou připraveni pomáhat

02. 05. 2019 Rubrika: Domácí
V pátek 3. května od 15 hodin se uskuteční v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení již čtvrtého běhu kursu Nemocniční kaplan. 310hodinový kurs pořádá ETF ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou, Asociací nemocničních kaplanů ČR a jednotlivými církvemi v ČR. Úspěšné absolvování kursu je jednou z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.  

Foto: Gabriela Novaková / Člověk a Víra

Kurs pro nemocniční kaplany proběhl nově ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy garantuje v rámci celoživotního vzdělávání kurs Nemocniční kaplan již počtvrté, nově ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou. Slavnostní zakončení proběhne v učebně E ve třetím patře. Osvědčení 14 absolventům kursu, kteří se přes rok vzdělávali, aby uměli spolupracovat v mezioborovém nemocničním týmu, předá děkan ETF Jiří Mrázek. Účast přislíbili též děkan KTF Vojtěch Novotný, biskupský vikář pro diakonii ThDr. Jan Balík a účastnice minulého kursu sestra Mgr. Františka Jana Majerčíková, brněnská nemocniční kaplanka.

Co je úkolem nemocničního kaplana?

Jedinečným přínosem nemocničních kaplanů je přinášet pacientům, jejich blízkým a personálu nemocnic naději a duchovní útěchu. Absolventi si uvědomují svoji zodpovědnost za vznikající profesi „nemocniční kaplan“.

„Kaplanská profese potřebuje stále budovat svou tvář, renomé, aby o ní lidé věděli,“ říká absolventka kursu katolička Radana Šatánková. „Znamená to mimo jiné informovat, kdo jsme a co děláme, budovat důvěru a takovou praxi, která přímo pomůže také zdravotníkům,“ doplňuje farář Českobratrské církve evangelické Filip Šimonovský. Nástup na kaplanskou dráhu ho čeká zanedlouho. Olga Mrázková, farářka z téže církve, má první zkušenosti s kaplanstvím čerstvě za sebou: „Byla jsem překvapena reakcí zdravotnického personálu. Tak vstřícné přijetí bych nečekala, zvlášť když vidím ten frmol, který na pracovišti panuje. Vstřícnost lidí je pro moji práci posilou a zároveň závazkem. Ráda bych byla platnou kaplankou i pro zdravotníky.“

Příprava nemocničních kaplanů probíhá ve spolupráci křesťanských církví

Kromě teoretické výuky a reflexe vlastního jednání a zastávaných postojů absolvovali studenti též praxi ve třech nemocnicích pod vedením zkušených nemocničních kaplanů ze třech různých církví. Také ve výukové skupině bylo zastoupeno několik církví (římskokatolická, českobratrská evangelická, československá husitská, bratrská atd.). I tato rozmanitost přispívala k uvědomování si sebe sama ve spolupráci s druhými, ke srozumitelnému vyjadřování vlastního poslání a hodnot.

Kurs Nemocniční kaplan odpovídá též Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb z roku 2017 (MZdr 8352/2017/ONP).

(Zdroj: Karel Šimr) 

Autor článku: Radka Blajdová