Noví nemocniční kaplani jsou připraveni pomáhat

V pátek 3. května od 15 hodin se uskuteční v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení již čtvrtého běhu kursu Nemocniční kaplan. 310hodinový kurs pořádá ETF ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou, Asociací nemocničních kaplanů ČR a jednotlivými církvemi v ČR. Úspěšné absolvování kursu je jednou z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.  
Publikováno: 2. 5. 2019 18:15

Foto: Gabriela Novaková / Člověk a Víra

Kurs pro nemocniční kaplany proběhl nově ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy garantuje v rámci celoživotního vzdělávání kurs Nemocniční kaplan již počtvrté, nově ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou. Slavnostní zakončení proběhne v učebně E ve třetím patře. Osvědčení 14 absolventům kursu, kteří se přes rok vzdělávali, aby uměli spolupracovat v mezioborovém nemocničním týmu, předá děkan ETF Jiří Mrázek. Účast přislíbili též děkan KTF Vojtěch Novotný, biskupský vikář pro diakonii ThDr. Jan Balík a účastnice minulého kursu sestra Mgr. Františka Jana Majerčíková, brněnská nemocniční kaplanka.

Co je úkolem nemocničního kaplana?

Jedinečným přínosem nemocničních kaplanů je přinášet pacientům, jejich blízkým a personálu nemocnic naději a duchovní útěchu. Absolventi si uvědomují svoji zodpovědnost za vznikající profesi „nemocniční kaplan“.

„Kaplanská profese potřebuje stále budovat svou tvář, renomé, aby o ní lidé věděli,“ říká absolventka kursu katolička Radana Šatánková. „Znamená to mimo jiné informovat, kdo jsme a co děláme, budovat důvěru a takovou praxi, která přímo pomůže také zdravotníkům,“ doplňuje farář Českobratrské církve evangelické Filip Šimonovský. Nástup na kaplanskou dráhu ho čeká zanedlouho. Olga Mrázková, farářka z téže církve, má první zkušenosti s kaplanstvím čerstvě za sebou: „Byla jsem překvapena reakcí zdravotnického personálu. Tak vstřícné přijetí bych nečekala, zvlášť když vidím ten frmol, který na pracovišti panuje. Vstřícnost lidí je pro moji práci posilou a zároveň závazkem. Ráda bych byla platnou kaplankou i pro zdravotníky.“

Příprava nemocničních kaplanů probíhá ve spolupráci křesťanských církví

Kromě teoretické výuky a reflexe vlastního jednání a zastávaných postojů absolvovali studenti též praxi ve třech nemocnicích pod vedením zkušených nemocničních kaplanů ze třech různých církví. Také ve výukové skupině bylo zastoupeno několik církví (římskokatolická, českobratrská evangelická, československá husitská, bratrská atd.). I tato rozmanitost přispívala k uvědomování si sebe sama ve spolupráci s druhými, ke srozumitelnému vyjadřování vlastního poslání a hodnot.

Kurs Nemocniční kaplan odpovídá též Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb z roku 2017 (MZdr 8352/2017/ONP).

(Zdroj: Karel Šimr) 

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019