banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
Publikováno: 5. 6. 2019 2:00

Čl. 20 Programu rozvoje venkova umožňuje realizovat následující aktivity:

Mateřské a základní školy
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje: 
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy 
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu 
4) nákup nemovitosti

Vybrané kulturní památky 
Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a národní kulturní památky k 1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje: 
1) obnova a zhodnocení kulturních objektů a prvků 
2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% projektu 
3) nákup nemovitosti 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje: 
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven 
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu 
4) nákup nemovitosti 

Výše dotace může být od 50 tis. Kč do 5 mil. Kč. Záleží na jednotlivých MAS, zda si výši dotace výzvou upraví. Procento dotace je max. 80 %. 

Jednotlivé Místní akční skupiny mohou ale nemusí výše uvedené aktivity zařadit do svých strategií a následně na ně vyhlásit výzvy. Pokud tedy máte zájem na uvedené aktivity čerpat, kontaktujte příslušnou MAS, aby si aktivity do strategie zařadila a umožnila výzvou předložit projekt. Jednotlivé MAS své strategie aktualizují, je tedy reálné, že výzvy na nové aktivity by byly vyhlášeny koncem roku 2019, či spíše začátkem roku 2020. Také je nutné, aby MAS neměla ještě vyčerpánu svou alokaci na Program rozvoje venkova. 

Autor článku:
Eva Schönherrová