Církev si připomene 50. výročí úmrtí kardinála Berana

Dne 17. května uplyne 50 let od úmrtí kardinála Josefa Berana a zároveň si v letošním roce připomínáme události, které před 70 lety předznamenaly internaci a perzekuci kněží v komunistickém režimu. Jako připomínka těchto událostí se bude konat mezinárodní konference na téma Katolická církev v Československu ve 20. století - Kardinál Josef Beran a jeho doba, vzpomínková mše svatá a arcidiecézní eucharistický kongres 2019 s názvem Eucharistia et labor. 
Publikováno: 10. 5. 2019 15:30

Konference o kardinálu Beranovi

Mezinárodní konference s názvem Katolická církev v Československu ve 20. století - Kardinál Josef Beran a jeho doba se bude konat ve dnech 16. a 17. května v sále kardinála Josefa Berana v Arcibiskupském paláci. Záštitu nad ní převzali kardinál Dominik kardinál Duka OP a apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Po obsahové a organizační stránce konferenci zajistí Ústav pro studium totalitních režimů České republiky, účast přislíbili přednášející z předních historických pracovišť a teologických fakult českých, slovenských i německých. 

Témata vystoupení byla vybrána tak, aby pokrývala nejdůležitější úseky dramatické historie domácí katolické církve od nelehké situace po vzniku samostatného československého státu, přes heroické období nacistické okupace, kdy velký počet věřících duchovních i laiků zaplatil za nekompromisní křesťanské i vlastenecké postoje svobodou ba životem, až po léta snad ještě krutější komunistické totality. Většina vystoupení bude koncipována tak, aby se dotýkala významných momentů ze života a působení kardinála Josefa Berana. Konference je mezi jiným zamýšlena jako připomínka prvního výročí translace jeho ostatků z Říma do vlasti. Zároveň má být poctou všem obětem totalitní perzekuce z řad českých a slovenských křesťanů a nebude postrádat ani ekumenické aspekty.

Pro zájemce o účast je též připraven zajímavý doprovodný program zahrnující prohlídku prostor arcibiskupského paláce a projekci filmu Kardinál Josef Beran. Proti proudu režisérky Jolany Matějkové v podvečer prvního konferenčního dne.

Program konference najdete zde.

Vzpomínková mše svatá

V sobotu 18. května od 10.00 se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínková Mše svatá za kardinála Josefa Berana při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí a loňské translace jeho ostatků. V návaznosti na nedávné předání dokumentů k beatifikační kauze kardinála Josefa Berana v Římě se bude při této vzpomínkové mši svaté také prosit za jeho blahořečení.

Arcidiecézní eucharistický kongres 2019

„Připravovaný Beranův eucharistický kongres v pražské arcidiecézi, soustředěný na katedrálu sv. Víta, vycházející z Beranova hesla Eucharistia et labor, je jednou z forem odpovědi, ale i řešení sjednocení v Kristově oběti s vědomím, že usilovná práce na sobě samých je potřebnou cestou k ozdravění naší Církve. Tato cesta není možná bez odvahy, protože láska, která se sama vydává za druhé, je jediným řešením. Spojení s připomínkou bolestné události Božího Těla v roce 1949 je dobrou příležitostí, ale i přípravou na světový eucharistický kongres, který se bude konat v příštím roce za účasti Svatého otce v Budapešti,“ uvedl kardinál Dominik Duka OP.

Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.

Tímto kongresem chce Arcibiskupství pražské vzdát Bohu chválu a vyjádřit vděčnost a uznání všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem slaví mši svatou a umožňují věřícím přístup k hostině Páně.

Slavnost Těla a krve Páně se bude konat ve čtvrtek 20. června v 17.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebrovat bude arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana.

Příprava na kongres

Kongresu budou předcházet čtyři přípravná setkání, jejichž součástí bude mše svatá, přednáška a adorace.

 • 23. 5. v 18.00 kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1
  celebruje Mons. Václav Malý
 • 30. 5. v 16.30 kostel sv. Ludmily, Praha 2
  celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer
 • 6. 6. v 18.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Strahov
  celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka
 • 13. 6. v 18.00 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3
  celebruje Mons. Karel Herbst

(Zdroj: Arcibiskupství pražské, ČTK)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitel Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019