Papež se setkal se zástupci Romů a Sintů

Ve čtvrtek 9. května se papež František sešel se zástupci italské romské komunity. Během setkání, které zorganizovala nadace pro migranty Italské biskupské konference, ujistil Svatý otec Romy a Sinty o své blízkosti a povzbudil je, aby neživili svá srdce zahořklostí, ale aby je měli otevřená, hledali naději u Boha a pokračovali dál s důstojností.
Publikováno: 10. 5. 2019 12:15

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Hořká bolest odloučenosti

Ve světě žije zhruba 36 milionů Romů a Sintů, z toho téměř třetina v Evropě. Přibližně 500 zástupců jejich italské komunity, která čítá nejméně 170 tisíc lidí, navštívili včera za doprovodu předsedy Italské biskupské konference kardinála Gualtiera Bassettiho papeže Františka.
 
Papež František si nejprve vyslechl několik svědectví, která pronesli jeden romský kněz a tři matky z římské periferie. A poté na ně reagoval spontánní promluvou: „Z obou svědectví je cítit hořká bolest odloučenosti. Tebe se v semináři ptali, zda jsi chodil žebrat, jestli jsi chodil na Termini (římské nádraží)... Společnost žije z pohádek...,“ obrátil se papež k mladému romskému knězi a zdůraznil, že romská otázka není politický či sociální problém, nýbrž souvisí s odlidštěním naší společnosti„To je dnešní problém – politické, sociální, kulturní či jazykové otázky jsou druhořadé. Problém spočívá v tom, že se mysl vzdálila srdci. Problém tkví v tomto oddálení.“

Kdo jsou občané druhé kategorie?

Toto odcizení mysli a citů navíc posiluje škatulkování lidí pod různými přídavnými jmény, jejich definování na základě stereotypů, pokračoval František, podle kterého skutečně existují občané druhé kategorie. Nesmíme je však hledat mezi těmi, které tak běžně nazýváme, zdůraznil: „Skuteční druhořadí občané jsou ti, kteří odepisují druhé lidi. Ti patří do druhé kategorie, protože nedokážou objímat a žijí odsuzováním druhých. Žijí ´s koštětem v ruce, kterým vymetají ostatní´ a pomlouvají je... Zatímco správná cesta je cesta bratrství.“ 

Nechovejte ve svém srdci zášť

Poté se Svatý otec obrátil adresně k romskému etniku a řekl: „Může vám hrozit jedno nebezpečí ... - všem nám vždy hrozí nebezpečí - a tím je slabost, řekněme slabost, která v nás nechá vyrůst zahořklost, nevraživost. Samozřejmě jsme lidé. Ale prosím vás, abyste měli ještě větší, širší srdce, a nechovali v něm zášť. Pokračujte dál s důstojností – důstojností v rodině, v práci, důstojností, s níž si vyděláváte na každodenní chléb. A také důstojností v modlitbě, protože jen tak postoupíte kupředu. Když budete cítit tuto zahořklost, nechte to být... Neboť nevraživost způsobuje onemocnění: na srdci, v hlavě, všude. Rodina je pak nemocná a to není dobré, protože zahořklost vede k pomstě... a tu jste nevynalezli vy. V Itálii jsou organizace, které jsou mistry pomsty... Rozumíte mi dobře, ne?“

Naději hledejte u Boha

„Pokud budete mít těžkosti, podívejte se vzhůru a zjistíte, že je tam Ten, který se na tebe dívá již odedávna, který tě má rád. Ten, který musel žít na okraji, aby si zachránil život, musel se skrývat a stát se uprchlíkem: Někdo, kdo pro tebe trpěl, kdo dal svůj život na kříži..., kdo tě hledá, aby tě utěšil a dal ti odvahu, abys šel dál,“ povzbudil v závěru papež František romské a sintské etnikum a dodal: „Proto vám říkám, nemějte odstup, mějte srdce na dlani... Jsem vám na blízku.

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019