Více než 7 000 programů je připraveno pro návštěvníky Noci kostelů

Noc kostelů se v České republice konala po prvé v roce 2009 a tenkrát se do ní zapojilo 25 kostelů. Letos proběhne její 11. ročník a k dnešnímu dni je přihlášeno jrekordních 1603 kostelů a modliteben. Návštěvníky čeká pestrá nabídka programů, kromě tradičních prohlídek kostelů, výstupů na věže, koncertů, výstav, tanečních vystoupení se můžete těšit i na netradiční nabídky. Jaké to jsou?
Publikováno: 17. 5. 2019 13:30

Foto: Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Dle informací koordinátorů Noci kostelů počet přihlášených kostelů každým rokem stoupá. Na organizaci se pak podílejí tisíce dobrovolníků, často se zapojují celé farnosti a sbory, aby jeden den, nebo lépe jednu noc v roce, nabídli bohatství našich kostelů a sborů, kde sdílejí svoji víru, širší veřejnosti.

Na webu www.nockostelu.cz si můžete vybrat z široké nabídky. Mnohé diecéze také připravily poutní pasy či poutnické noviny. Níže přinášíme výběr z široké nabídky programů.

Brněnská diecéze

Brněnská diecéze nabídne hned několik poznávacích soutěžních tras, kde je možné sbírat razítka do poutnických pasů. V jihomoravské metropoli se můžete vydat na cestu O Panně Marii, ochránkyni Brna, která spojuje 6 kostelů, nebo na širší okruh spojující 12 kostelů či jiných objektů s názvem Odraz 30 let svobody v brněnských křesťanských dílech.

Cyklotrasa Po stopách předků nabízí jak okruh pro děti (Černovice, Faměrovo nám.- Komárov, sv. Jiljí - H. Heršpice, sv. Klement M. Hofbauera), tak i pro dospělé (Brno: Černovice - Komárov - H. Heršpice - Blučina - Židlochovice). Další nabídkou je poutní cesta Cyrilometodějská stezka, která propojí Bílovice, Adamov a Křtiny. Ve Znojmě je připravený zábavný program pro děti Po stopách misionářů.

Poprvé uvítají návštěvníky sestry klarisky v klášteře v Brně-Soběšicích, do setmění mohou zájemci navštívit i nově budovaný kostel zasvěcený řeholní sestře Marii Restitutě Kafkové v Brně - Lesné. Poprvé se letos také připojí klášter sester klarisek v Brně-Soběšicích, kostel Povýšení sv. Kříže v Praci, kostel Panny Marie Královny v Hrušovanech dostavěný v roce 2004 a dále kostely a kaple v malých obcích na Blanensku, např. Brťov-Jeneč, Dlouhá Lhota, Bořitov, Křetín aj.

Netradiční prohlídky interiérů s využitím světelných či hudebních vstupů nabízí například brněnská katedrála sv. Petra a Pavla,  mariánský kostel ve Vranově u Brna či kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna.  

Další zajímavou nabídkou jsou programy v hradních a zámeckých kaplích v Jevišovicích, Lechovicích, Náměšti nad Oslavou, v kapli Panny Marie u hradu Veveří či stezka za svitu svící v Rosicích v poutní kapli Nejsvětější Trojice nad městem. Ve Vranově u Brna vás čekají komentované prohlídky lichtenštejnské hrobky a program barokní hudby. Na poutním místě Lechovice (okr. Znojmo) je připravena prohlídková cesta poutním a zámeckým areálem, program průřez stoletími v hudbě, přednáška historika Ústavu pro studium totalitních režimů o třicetiletí svobody s následnou diskusí a tematický program kněze a publicisty M. Orko Váchy, apod. Na Slovanském hradišti v Mikulčicích se bude konat  hudební multižánrový program.

Českobudějovická diecéze

Z programů Českobudějovické diecéze vybíráme netradiční prohlídku půdních prostor a krovu v kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích. V kostele Obětování Panny Marie se můžete těšit na koncert renesanční hudby a vernisáž výstavy obrazů Františka Bárty Venkovské události. V krajském městě na jihu Čech můžete letos poprvé navštívit pravoslavnou kapli Všech Svatých země české na Husově třídě u Výstaviště. Noc kostelů bude zakonečna o půlnoci u kašny na náměstí Přemysla Otakara II.  společnou modlitbou křesťanských církví. 

Po stopách sv. Jana Nepomuka Neumanna se můžete vydat do Prachatic, kde bude možné si prohlédnout jeho rodný dům a dále hospicovou kapli, které je tomuto světci zasvěcena.

V Suchdoli nad Lužnicí se bude konat přednáška víno v Bibli a v kostele sv. Anežky České v Českých Velenicích je možné "humornou formou při prochutnávání vín najít moudrost, která se skrývá v Bibli."  V kostele sv. Šimona a Judy v Brlohu-Kuklově si můžete sami vyzkoušet výrobu hostií. Víte, kdo je „turiferář“ a „navikulář“? Ukázka zapalování kadidelnice a její použití při mši svaté proběhne v kostele sv. J. Nepomuckého v Nepomuku.

Evangelický kostel v  Jindřichově Hradeci a kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi vsadili na autorské čtení a besedu s Alexandrem Flekem, biblistou, překladatelem a autorem Parabible, tj. knihy o tom, jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes. V Jindřichově Hradci se můžete v proboštském kostele těšit na koncert Hradišťanu a na místním proboštství pak navštívit kavárničku.

Milovníci cestování se mohou vydat do Dačic, kostel sv. Antonína Paduánského zde připravil vyprávění Františka talíře o putování do Santiaga de Compostela. V Pelhřimově pak v kostele sv. Bartoloměje můžete vyslechnout povídání Jaroslava Kašparů na téma Stavy a vztahy a jazzový zpěv Terezy Fantové.

Královéhradecká diecéze

„Myšlenkou Noci kostelů je zprostředkovat široké veřejnost setkání s křesťanstvím, jeho kulturním dědictvím i myšlenkami prostřednictvím zážitků. A my si myslíme, že seznámit se s křesťanstvím se dá i skrze sport,“ říká Petra Kolčavová. A proto se v Hradci Králové po loňském úspěchu organizátoři rozhodli zopakovat Noc kostelů na kole. Itinerář letos povede z Hradce Králové přes Pouchov, Černilov, Číbuz, Smržov, Holohlavy, Lochenice a zpět do Hradce a na 44 km dlouhé trase je naplánována návštěva 8 kostelů. V každém kostele bude na  cyklopouníky čekat krátký program a za navštívení kostela dostanou cyklisti památeční razítko do poutnického pasu. 

30. výročí sametové revoluce, která byla začátkem naší cesty ke svobodě, si připomenou ve Vysokém Mýtě. Společná hra spojující křesťanské kostely a modlitebny tohoto města pod názvem Cesta ke svobodě poukazuje na to, že přestože žijeme ve svobodné zemi, mnozí si vytvářejí „vězení ve vlastním srdci“. A právě při této hře se děti budou snažit získat „klíče k vlastní svobodě“. Kostel sv. Vavřince pak nabídne výtvarnou dílnu se sv. Anežkou, aneb i princezny pomáhají a na závěr letošní Noci kostelů jsou všichni zvaní do vinárny sv. Anežky.

Litoměřická diecéze

Biskupství litoměřické opět v rámci Noci kostelů vyhlašuje dvě soutěže, a to výtvarnou soutěž pro děti Noemova archa a fotografickou soutěž pro dospělé Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu.

V Jablonném v Podještědí budete moci shlédnout v ambitu kláštera obrázky z dětské výtvarné soutěže na téma sv. Zdislava, přímluvkyně snoubenců. Sv. Zdislavou se nechává inspirovat také světelná instalace nazvaná Ora pro nobis, která je koncipována jako velkoformátová videokoláž promítaná na vnitřní architekturu baziliky. Její autorkou je sestra Marie OP  Pavlína Kašparová, která momentálně dělá doktorát z teologie umění v Cambridge. Ve večerních hodinách se pak můžete těšit před bazilikou svatého Vavřince a svaté Zdislavy na fireshow.

V osadě Karlov bude zpřístupněna poutní kaple Navštívení Panny Marie s bohatou minulostí a zázračným pramenem vody. Kaple bude intimně osvětlena, lze požádat o výklad a zapálit svíčku.

V litoměřickém kostele Všech svatých je připraven program Ministrabit Deo, který představí úlohu ministrantů a pozve na souběžnou výstavku liturgických předmětů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech nabídnou vyprávění o víře, o řádu premonstrátů a životě v kněžském semináři, přednášet bude člen řádu premonstrátů a vícerektor Pražského arcibiskupského semináře P.  Christian Martin Pšenička O.Praem.

Olomoucká arcidiecéze

V letošním roce si Olomouc připomíná významné výročí, a to 200 let od nástupu Rudolfa Jana Habsbursko-Lotrinského do úřadu olomouckého arcibiskupa. Tento arcivévoda rakouský, korunní princ uherský a český, kardinál, arcibiskup olomoucký, skladatel a nadaný hudebník, podporovatel průmyslu a umění atd. byl pro Olomouc velkým přínosem a po jeho stopách v hlavním městě arcidiecéze se budete moci vypravit o Noci kostelů.

Další výročí, které si v této arcidiecézi připomenou, je 1150 let od úmrtí sv. Cyrila a vytvoření
samostatné církevní provincie v čele se sv. Metodějem v roce 869. V Olomouci kdysi dokonce stávala kaple sv. Cyrila a Metoděje. Nacházela v prostranství hřbitova poblíž kostela sv. Mořice a říkalo se „česká“ nebo „moravská“, protože zde byly zavedeny české bohoslužby a kázání. Dnes můžeme dílo a odkaz spolupatronů Evropy nejvíce vnímat kupříkladu při návštěvě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. V olomoucké katedrále se pak nachází relikviář s ostatky sv. Cyrila a oba věrozvěstové jsou znázorněni také na průčelí dómu. Jejich sousoší se nachází např. v arcibiskupském paláci či před bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 

Poprvé se v Olomoucké arcidiecézi letos otevře kostel na Libavé ve vojenském prostoru, který byl poničený vojáky a znovu opravený. Novinkou bude také barokní kostel v Jesenci od známého stavitele Santiniho Aichla nebo hradní kaple na hradě Bouzov. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i vzácné raně gotické fresky v kostele v Mostkovicích nebo největší mozaiku v ČR – nový oltářní mozaikový obraz o rozloze 100 m² ve stylu světoznámého výtvarníka Marko Rupnika v kostele v Karolince.

Otevřou se také prostory, které jinak běžným návštěvníkům zůstávají skryté. Jednat se bude o kapli ve Fakultní nemocnici, kapli v azylovém domě Samaritán a dále kapli v klášteře premonstrátek na Svatém Kopečku a v klášteře sester klarisek ve Šternberku.

Zajímavostí olomoucké Noci kostelů bude např. otevřená biskupská kaple s vystaveným unikátním dílem, „Chlebovým Kristem“, tj. plastikou hlavy ukřižovaného Krista, vyrobenou z chlebové hmoty ve věznici v Uherském Hradišti na počátku komunistické diktatury, anebo již neexistující kostel sv. Petra a Pavla, zbořený v 18. století a vyznačený v půdorysu na nádvoří děkanátu Filozofické fakulty UP.

V prostějovském kostele sv. Cyrila a Metoděje se můžete těšit na inscenaci Hana podle románu Aleny Mornštajnové v podání Francouzského divadla při místním Cyrilometodějském gymnáziu. Místní Husův sbor zase nabídne přednášku Ježíšův smysl pro humor podle kanonických evangelií. V Hranicích bude otevřena jediná původní vojenská kaple v ČR, kaple sv. Barbory v kasárnách generála Zahálky. Pro návštěvníky je tu připraven koncert žesťového kvintetu Vojenské hudby Olomouc. Program v Břestu v okrese Kroměříž se zaměří na řeholnice a lidé budou moci také odeslat „poštu do nebe“.

Ostravsko-opavská diecéze

Zajímavosti Ostravsko-opavské diecéze jsou shrnuty v Poutnických novinkách, které nabídnou také přehled kostelů s mapkami.

Tradičně velký zájem se očekává například v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku, kde bude zpřístupněna krypta s ostatky utonulých poutníků a kněží. V ostravské katedrále bude probíhat soutěž, kde výherce může získat mimořádný výstup až na věž katedrály, která není bežně přístupná. V Českém Těšíně bude zase možné navštívit kavárnu ve věži.

V kostele Panny Marie, Královny posvátného růžence ve farnosti Ostrava Hrabůvka jste zváni na módní přehlídku, na které bude představena kostelní móda v průběhu liturgického roku. Seznámíte se také se symbolikou, vývojem a barevným rozlišením  bohoslužebných oděvů, dále s liturgickými předměty a knihami používanými během církevního roku.

V kostele Luterské evangelické církve v Českém Těšíně bude připraven šábesový večer a evangelizační program Bible v souvislosti se službou uzdravování, který bude zakončen modlitbou za nemocné. Poprvé bude v rámci Noci kostelů otevřený kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, který byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v Česku. V Ostravě se budete moci podívat na jediný ikonostas, který se nachází v pravoslavné kapli sv. Andělů strážných.

Asi 6 km dlouhá procházka kolem kaplí s komentovaným výkladem čeká návštěvníky v Hladkých Životicích. Ve Fulneku-Stachovicích na Novojičínsku provede návštěvníky programem „osobně“ sv. Kateřina a ve stejnojmenném kostele si lidé budou moci zahrát farní pexeso s otcem Slavem.

Podle motta letošní Noci kostelů Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek (Iz 30,29) budou moci přítomní nechat rozezpívat svá srdce i hlasy při koncertu chrámového sboru z Fulneku nebo později při večeru chval, jenž začne modlitbou tancem.

V Malé Morávce v kostele Nejsvětější Trojice bude na půdě připravena instalace poslední večeře, tedy tak, jak byla slavena Kristem a jeho učedníky. V kostele svatého Mikuláše v Bílovci na Novojičínsku si nachystali pro děti detektivní hru a ve Starojické Lhotě, části Starého Jičína na Novojičínsku, se bude kolem kostela Srdce Panny Marie Královny stavět světelný řetěz ze svíček.

Plzeňská diecéze

V kostele sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu zůstali věrni mottu letošní Noci kostelů a do programu zahrnuli chvalozpěvy bohoslužebné, zpěvy zbožně rozverné, zpěvy starobyle brouzdající a na závěr žalozpěvy naděje. Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie též v Chebu nabídne Scénické oratorium Mistr Jan Hus v podání Richarda Pachmana, který ho napsal na motivy Husových kázání

V kostele Všech svatých na Roudné budete mít možnost přečtení verše z Písma přímo z kazatelny a v dýšinském kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy se můžete těšit na velkolepou projekci na průčelí kostela a defilé dýšinských svatých

Pražská arcidiecéze

Netradiční nabídkou hlavního města bude např. tzv. Kinobus DPP, ve kterém budete moci shlédnout premiéru dokumentárního filmu režiséra Wima Wenderse: Papež František: Muž, který drží slovo a film Mezi řádky. Do pojízdného kina můžete nastoupit na Chodově u kostela sv. Františka z Assisi.

Noci kostelů se letos zúčastní již po čtvrté také věznice Příbram-Bytíz. Vězeňská kaple a přilehlé prostory věznice ožijí vystoupením hudební skupiny Církve adventistů sedmého dne, na kterém zazní původní gospely složené speciálně pro tuto věznici, a dále koncert hudební skupiny FREEDOM Specializovaného oddělení výkonu trestu, který umělecky zaštítí legendární frontman skupiny Olympic Petr Janda svou osobní přítomností. 

V Praze se do Noci kostelů poprvé zapojí bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, kostel Panny Marie Pomocné a Santiniho kostel sv. Kajetána v Nerudově ulici na Praze 1. Zde si můžete vyslechnout také přednášku prof. Jana Royta, KLJ, o historii, architektuře a umělecké výzdobě tohoto kostela. Na Vyšehradě bude výjimečná možnost navštívit kostel Stětí Jana Křtitele vetknutý do hradeb.

V kostele sv. Haštala na Starém Městě se můžete seznámit s problematikou restaurování a obnovy Brokoffova sousoší Kalvárie a hlavního oltáře. V kostele sv. Apolináře na Novém Městě si můžete vyslechnout svědectví matky Lucie Tartary, abatyše klauzulovaného kláštera „Naší Paní nad Vltavou“ z Poličan.

Pokud se vydáte za Prahu, může navštívit kostel sv. Václava v Hrusicích, které známe z mnoha obrázků Josefa Lady. V Příbrami bude tradičně zdarma k dispozici kyvadlová autobusová doprava. V Kouřimi v kostele sv. Štěpána si můžete prohlédnout výstavu O zvonech srdcem vzhůru a zúčastnit se komentované prohlídky o obrácených zvonech kouřimské chrámové zvonice a jejich mnohdy pohnuté historii napříč staletími. Ve sboru Jiřího z Poděbrad v obci Tmaň se můžete těšit na koncert Milli Janatkové, nevšední zpěvačky, skladatelky a kytaristky, vítězky ceny Vox Populi Award.

(Zdroj: diecézní tiskoví mluvčí, ČTK, www.nockostelu.cz)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022