Pražská arcidiecéze se připravuje na Beranův eucharistický kongres

Ve dnech 28. dubna až 20. června byl v pražské arcidiecézi vyhlášen eucharistický kongres s názvem Eucharistia et labor, který odkazuje na heslo kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme. 
Publikováno: 21. 5. 2019 17:00

Foto: Josef Cinciala / Člověk a Víra

Eucharistický kongres chce zároveň připomenout 70 let od počátku internace kardinála Josefa Berana, který v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.

Kongresu předchází příprava, jejíž součástí jsou eucharistické minikatecheze a čtyři pobožnosti:

Eucharistické minikatecheze

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. byl pověřen sepsáním eucharistických minikatechezí, které by měli být přečteny na závěr nedělních bohoslužeb předcházejících Slavnosti Těla a krve Páně. Katecheze můžete najít na webu pastorace.cz

Eucharistickému kongresu předcházejí čtyři čtvrteční pobožnosti

Součástí každé čtvrteční pobožnosti, které se budou vždy konat v jiném z pražských kostelů, bude mše svatá, přednáška a adorace.

 • 23. 5. v 18.00 kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1
  celebruje Mons. Václav Malý, přednáší J.M. doc. Jaroslav Brož
 • 30. 5. v 16.30 kostel sv. Ludmily, Praha 2
  celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, přednáší P. Petr Beneš CSsR
 • 6. 6. v 18.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Strahov
  celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, přednáší J.M. Daniel Janáček, O.Praem., opat
 • 13. 6. v 18.00 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3
  celebruje Mons. Karel Herbst, přednáší Mons. Michael Slavík

Slavnost Těla a krve Páně

Eucharistikcký kongres vyvrcholí na Slavnost Těla a krve Páně ve čtvrtek 20. června v 17.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude slavnostní mši svatou celebrovat arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana.

(Zdroj: Arcibiskupství pražské)

Soubory ke stažení

velikost 802 KB
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019