Papež František: Ať jsi kdekoli, vzývej Otce

Při pravidelné středeční generální audienci uzavřel papež František cyklus katechezí o modlitbě Otčenáš. Svatý otec zdůraznil, že křesťanská modlitba se rodí z odvahy nazývat Boha Otcem, a že je to Duch Svatý, který se v nás modlí.
Publikováno: 23. 5. 2019 0:00

Foto: Tiskové středisko Svatého otce

Základem křesťanské modlitby je oslovovat Boha Otcem

„Můžeme říci, že tato křesťanská modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem Otče. To je kořen křesťanské modlitby, totiž říkat Otče Bohu.  Nejde ani tak o nějakou formuli, jako spíše o synovskou důvěrnost, do níž nás uvádí milost: Ježíš je tím, kdo zjevuje Otce a důvěrně nás s Ním seznamuje,“ uvedl papež František na začátek dnešní audience.

„Nezanechává nám nějakou formuli k mechanickému opakování. Jako u každé ústní modlitby učí Duch Svatý Boží děti modlit se k Otci prostřednictvím Božího slova,“ je uvedeno v Katechismu katolické církve (čl. 2766).

„Ježíš sám používal v modlitbě k Otci různé výrazy. Čteme-li evangelia pozorně, zjistíme, že slova, která v modlitbě splývají z Ježíšových rtů, odkazují k textu Otčenáše,“ pokračoval dále Svatý otec a uvedl příklad, kdy se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě slovy: „Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty chceš“ (Mk 14,36). A i z těchto slov lze rozpoznat byť jen letmou stopu Otčenáše: „Uprostřed temnot vzývá Ježíš Boha jménem Abba se synovskou důvěrou, a třebaže cítí strach a úzkost, žádá, aby se uskutečnila Otcova vůle.“

Písmo svaté odkazuje často na modlitbu Otčenáš

„Na jiných místech evangelia Ježíš svým učedníkům zdůrazňuje, aby pěstovali ducha modlitby. Modlitba musí být naléhavá a především musí pamatovat na bratry, zejména máme-li ve vztazích k nim nějaké těžkosti,“ uvedl Svatý otec a citoval Ježíšova slova: „Kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky“ (Mk 11,25). 

„V listech svatého Pavla sice nenacházíme text Otčenáše, ale jeho přítomnost vysvítá z oné nádherné syntézy, která křesťanskou modlitbu shrnuje do jediného slova: Abba!, tatínku,“ uvedl dále papež František a nezapomněl zmínit Lukášovo evangelium, ve kterém je zaznamenána žádost Ježíšových učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky (Lk 11,1). A tehdy je Mistr naučil modlit se k Otci.

Duch Svatý je hlavním protagonistou křesťanské modlitby

„Vezme-li se do úvahy celek Nového zákona, je zřejmé, že hlavním protagonistou každé křesťanské modlitby je Duch Svatý,“ pokračoval papež ve své katechezi a zdůraznil, že „nikdy bychom se nemohli modlit bez síly Ducha Svatého. On se v nás modlí a podněcuje nás, abychom se modlili dobře. Prosme Ducha, aby nás naučil se modlit, protože On je protagonistou a uskutečňuje v nás opravdovou modlitbu. On dýchá v srdci každého z nás, Ježíšových učedníků. Duch nám umožňuje modlit se jako Boží děti, kterými díky křtu skutečně jsme. Duch nám umožňuje, aby naše modlitba sledovala brázdu, kterou pro nás vyhloubil Ježíš. To je mysterium křesťanské modlitby: milostí jsme vtaženi do dialogu lásky Nejsvětější Trojice.“

I v momentu největší úzkosti volá Ježíš k Otci 

Přesto se Ježíš někdy vyjadřoval způsoby, které jsou zajisté velice vzdáleny textu Otčenáše, např. když pronesl na kříži tato slova: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil(Mt 27,46). „Může nebeský Otec opustit svého Syna? Určitě ne. Přece však láska vůči hříšníkům přivedla Ježíše až do tohoto bodu: až k prožitku opuštěnosti Bohem. Jeho vzdálení, protože vzal na sebe všechny naše hříchy. Avšak i v úzkostném zvolání zůstává ´Bože můj, Bože můj´. Ve slově "můj´" spočívá jádro vztahu s Otcem, jádro víry a modlitby,“ zdůraznil Svatý otec.

Křesťan se může modlit v každé situaci 

„Počínaje tímto zárodkem, se proto křesťan může modlit v každé situaci. Může si osvojit všechny biblické modlitby, zejména žalmy, ale může se modlit také mnoha výrazy, jež vytryskly během tisíciletí z lidských srdcí. A nikdy nepřestávejme vyprávět Otci o svých lidských bratrech a sestrách, aby se nikdo z nich, zejména ti chudí neocitli bez útěchy a podílu lásky,“ řekl papež František v závěru své poslední katecheze k modlitbě Otčenáš a vybídl k zopakování Ježíšovy modlitby: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!,“ (Lk 10,21) a dodal, že k modlitbě se musíme umenšit, aby k nám vešel Duch Svatý a vedl naši modlitbu.“

Papež vzpomenul na zavražděnou sestru Ines Nieves Sancho

„Chtěl bych dnes s vámi vzpomenout na sestru Ines Nieves Sancho, sedmasedmdesátiletou vychovatelku chudých dívek, která je desítky let učila šít a byla surově zavražděna ve Středoafrické republice právě v šicí dílně. Je to další z mnoha žen, které ve službě chudým vydávají život za Ježíše, vzpomenul Svatý otec při pozdravu francouzským poutníkům.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020