Kolokvium na téma Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí

V úterý 21. května se uskutečnilo druhé odborné kolokvium pořádané Ekumenickou komisí ČBK a ERC pro české církevní dějiny 17. století. Cílem bylo vnést více porozumění do problematických období dějin církve v našich zemích a jednou z cest, kterými má být tento záměr realizován, je pořádání kolokvií, při nichž má významné místo diskuse nad zvoleným tématem.
Publikováno: 27. 5. 2019 16:00

Foto: Irena Karlová

Téma letošního setkání, “Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí”, přilákalo do kostela sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích přes 40 zájemců z řad laické i odborné veřejnosti. V centru pozornosti byl obraz a jeho místo v životě křesťanského společenství. Velká pozornost byla rovněž věnována projevům úcty i neúcty k obrazům v různých obdobích křesťanských dějin a související teologické argumentaci.

Dopoledne patřilo třem hlavním referátům, které přednesli prof. Jan Royt, prof. Jiří Mikulec a dr. Sixtus Bolom-Kotari. Zatímco první referující představil souhrnné zamyšlení nad obrazy a obrazoborectvím v různých periodách církevních dějin, tématem druhé přednášky byla katolická argumentace ve prospěch posvátných obrazů určená prostým věřícím v době baroka. Třetí přednáška se týkala chápání role obrazu v prostředí českých a moravských evangelíků s přesahem až do současnosti. V nabitém odpoledním programu zaznělo celkem osm koreferátů, které s ohledem na dané téma reflektovaly poměrně pestrý obraz českých konfesních tradic od středověku po 20. století. Zájem publika podtrhly živé diskuse, které následovaly po každém z příspěvků.

V závěrečné krátké panelové diskuzi, kterou moderoval P. Stanislav Přibyl, byla deklarována společná vůle v těchto setkáních pokračovat a její účastníci oznámili záměr uspořádat kolokvium i v příštím roce. To by mělo reflektovat blížící se jedno z velkých výročí českých dějin, rok 1620 a události s ním spojené - tak, jak jej v průběhu dějin chápaly následující generace.

Autor textu: Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.).

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019