Kolokvium na téma Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí

V úterý 21. května se uskutečnilo druhé odborné kolokvium pořádané Ekumenickou komisí ČBK a ERC pro české církevní dějiny 17. století. Cílem bylo vnést více porozumění do problematických období dějin církve v našich zemích a jednou z cest, kterými má být tento záměr realizován, je pořádání kolokvií, při nichž má významné místo diskuse nad zvoleným tématem.
Publikováno: 27. 5. 2019 16:00

Foto: Irena Karlová

Téma letošního setkání, “Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí”, přilákalo do kostela sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích přes 40 zájemců z řad laické i odborné veřejnosti. V centru pozornosti byl obraz a jeho místo v životě křesťanského společenství. Velká pozornost byla rovněž věnována projevům úcty i neúcty k obrazům v různých obdobích křesťanských dějin a související teologické argumentaci.

Dopoledne patřilo třem hlavním referátům, které přednesli prof. Jan Royt, prof. Jiří Mikulec a dr. Sixtus Bolom-Kotari. Zatímco první referující představil souhrnné zamyšlení nad obrazy a obrazoborectvím v různých periodách církevních dějin, tématem druhé přednášky byla katolická argumentace ve prospěch posvátných obrazů určená prostým věřícím v době baroka. Třetí přednáška se týkala chápání role obrazu v prostředí českých a moravských evangelíků s přesahem až do současnosti. V nabitém odpoledním programu zaznělo celkem osm koreferátů, které s ohledem na dané téma reflektovaly poměrně pestrý obraz českých konfesních tradic od středověku po 20. století. Zájem publika podtrhly živé diskuse, které následovaly po každém z příspěvků.

V závěrečné krátké panelové diskuzi, kterou moderoval P. Stanislav Přibyl, byla deklarována společná vůle v těchto setkáních pokračovat a její účastníci oznámili záměr uspořádat kolokvium i v příštím roce. To by mělo reflektovat blížící se jedno z velkých výročí českých dějin, rok 1620 a události s ním spojené - tak, jak jej v průběhu dějin chápaly následující generace.

Autor textu: Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.).

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019