Zástupci médií se na Velehradě setkali se čtenáři, posluchači a diváky

Při pouti médií v rukou křesťanů, která se na Velehradě uskutečnila v předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky, tedy v sobotu 1. června 2019, se redaktoři více než desítky sdělovacích prostředků setkali mezi sebou, ale také s těmi, pro které své zprávy tvoří.
Publikováno: 3. 6. 2019 12:30

Foto František Ingr / Člověk a Víra

Hlavní celebrant mše svaté, ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David, ve svém kázání vyšel z letošního poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za sdělovací prostředky a ztotožnil tři úkoly médií se třemi úlohami Ducha svatého. „Duch svatý především připomíná Ježíšovo učení. Stejně tak ho mají připomínat a aktualizovat pro dnešní dobu i média. Duch dále sjednocuje církev, a také sdělovací prostředky mají sjednocovat, a to v lásce, ne proti někomu nebo něčemu. A konečně je Duch Posvětitel, a podobně mají i média být nástrojem v posvěcování církve,“ shrnul.

Ještě předtím si několik set lidí shromážděných v poutní bazilice vyslechlo prezentaci jednotlivých médií: od těch největších, jako je Radio Proglas, TV Noe nebo Katolický týdeník, přes časopisy pro děti a mládež Nezbeda, Tarsicius a IN! I mládežnického webu Signály.cz po další tiskoviny: Immaculatu, Světlo, Milujte se!, Rodinný život nebo Šalamounky. „Každé z těchto médií se v něčem liší, cíl ale máme společný: evangelizovat,“ uvedla moderátorka prezentace, šéfredaktorka KT Kateřina Koubová.

Celodenní program zahájilo ráno pěší putování ze Starého Města, lidé si dále mohli vybírat z několika workshopů a strávit čas tancem, tvůrčím psaním nebo fotografováním pod vedením členů společenství Člověk a Víra, anebo si vyslechnout přednášku salesiána P. Libora Všetuly o „výchově on-line dětí“. Na závěr vedle baziliky vystoupily se svým pásmem o bylinkách děti z třebíčského sboru Slunko a biskup David všem účastníkům udělil požehnání.

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019