banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
Publikováno: 5. 6. 2019 2:00

Celková alokace programu 32,9 mil. EUR bude rozdělena na následující aktivity:

  • Revitalizace kulturního dědictví (podíl alokace 65 %)
  • Inovativní využití KD (podíl alokace11 %)
  • Současné umění (podíl alokace 20 %)
  • Kulturní a umělecká kritika (podíl alokace 2 %)
  • Posilování kapacit (podíl alokace 2 %)

Revitalizace kulturního dědictví je navázána na dvě klíčová témata, a to inovativní využití kulturního dědictví a kulturní dědictví menšin. Každý projekt musí zahrnovat min.15 % neinvestičních aktivit. Projekt tedy musí kromě obnovy zahrnovat i aktivity na oživení památky např. různé kulturní, komunitní či vzdělávací akce.

Na revitalizaci kulturního dědictví je vyčleněna alokace více jak 18 mil. EUR. Dotace na jeden projekt se může pohybovat v rozmezí 200 tis. až 1,5 mil. EUR. Pro inovativní využití kulturního dědictví je vyčleněno více jak 3 mil. EUR. Dotace na projekt pak činí 50 až 250 tis. EUR.

Všechny důležité informace jsou přehledně uvedeny v prezentacích ze zahajovací konference programu, které jsou ke stažení zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020