banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
Publikováno: 5. 6. 2019 2:00

Celková alokace programu 32,9 mil. EUR bude rozdělena na následující aktivity:

  • Revitalizace kulturního dědictví (podíl alokace 65 %)
  • Inovativní využití KD (podíl alokace11 %)
  • Současné umění (podíl alokace 20 %)
  • Kulturní a umělecká kritika (podíl alokace 2 %)
  • Posilování kapacit (podíl alokace 2 %)

Revitalizace kulturního dědictví je navázána na dvě klíčová témata, a to inovativní využití kulturního dědictví a kulturní dědictví menšin. Každý projekt musí zahrnovat min.15 % neinvestičních aktivit. Projekt tedy musí kromě obnovy zahrnovat i aktivity na oživení památky např. různé kulturní, komunitní či vzdělávací akce.

Na revitalizaci kulturního dědictví je vyčleněna alokace více jak 18 mil. EUR. Dotace na jeden projekt se může pohybovat v rozmezí 200 tis. až 1,5 mil. EUR. Pro inovativní využití kulturního dědictví je vyčleněno více jak 3 mil. EUR. Dotace na projekt pak činí 50 až 250 tis. EUR.

Všechny důležité informace jsou přehledně uvedeny v prezentacích ze zahajovací konference programu, které jsou ke stažení zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019