banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Zájem o svatby v ČR roste. Církevních bylo v r. 2018 téměř 5,5 tisíc.

V roce 2018 se v České republice konalo nejvíc svateb od roku 2007. Význam svatby jako životní události nabývá na důležitosti a zejména mladí lidé přicházejí této tradici stále častěji na chuť. Snoubenci také častěji ustupují od obřadu na radnici a uchylují se k intimnějším obřadům. Svatba se tak stává méně formalitou, význam má prožitek z události. Církevních svateb bývá pravidelně ročně přes 5 tisíc, v roce 2018 to bylo 5.470.
Publikováno: 7. 6. 2019 13:00
Ilustrační foto: Zuzana Havlínová

Církevní sňatek jako živá tradice


Počty církevních svateb za poslední desetiletí jsou stabilní. V roce 2018 bylo v České republice uzavřeno 5.470 církevních sňatků, což představuje desetinu ze všech sňatků a 15 % ze sňatků svobodných. Tradičně bývá každoročně víc církevních svateb na Moravě. V nejzbožnějších regionech jihovýchodní Moravy se dlouhodobě až 80 % sňatků svobodných uzavírá v kostele, naopak na severozápadě Čech v oblastech bývalých Sudet je podíl církevních sňatků kolem 5 %. Svatbu v kostele vyhledávají i známé celebrity, v roce 2018 měl například svatbu Leoš Mareš v kostele v Litomyšli nebo Saša Rašilov v kostele v Bratřejově.

Při církevním obřadu ale nejde v první řadě o originalitu a zážitek, nýbrž o slib uzavřený před Bohem. Církevní svatební obřad tak nabízí větší hloubku prožitku než civilní obřad. „V manželském slibu, který je součástí obřadu, si snoubenci slibují výslovně lásku úctu a věrnost „dokud nás smrt nerozdělí“ a ne pouhé ano-ano, jako je tomu u obřadu civilního,“ vysvětluje Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Tento slib pak představuje závaznou smlouvu na celý život.

Církevní sňatek i pro nevěřící


I přes závažnost církevního manželského slibu, se k církevnímu sňatku odhodlává v ČR i velké procento nevěřících. V České republice je totiž dlouhodobě vysoký počet církevních svateb katolíků s nekatolíky, konkrétně párů, kde jeden je věřící a druhý ne. V roce 2018 bylo těchto sňatků téměř 40 % ze všech církevních sňatků; v Čechách dokonce téměř polovina. Česká republika se tímto trendem vymyká jiným státům a tvoří unikát, celosvětový průměr je 10 %.   

„Nekanonický církevní sňatek představuje stejně závazek jako naději na udržení a předání víry dětem. Svatba v kostele představuje pro nevěřící zajímavou možnost kontaktu s vírou a Bohem, protože závazek společného života podle církevního obřadu má mnohem větší váhu,“ komentuje zajímavý trend P. Stanislav Přibyl, a dodává: „Tradice znamená předávání. Církevní sňatek tak představuje způsob udržení víry i její šíření dál.“

Na Slovensku je církevních svateb s nekatolíkem 15 %, v tradičně katolických zemích je zastoupení nesvátostných manželství ještě nižší (v Polsku 1,5 % a Itálii 2,5 %). I v jiných zemích, kde katolíci tvoří menšinu, je patrná vysoká snoubenecká „homogenita“. Například v Bosně a Hercegovině je církevních sňatků uzavřených s nekatolíkem méně než 4 %. Sňatky s nekatolíkem jsou častější pouze v zemích s různými hojně zastoupenými denominacemi. Ve Francii tvoří 16 % z církevních sňatků a v Německu je to přes 35 %. V těchto zemích ale je nekatolický snoubenec často jiného vyznání. V České republice si oproti jiným státům katolíci berou hlavně nepokřtěné (více než 30 % církevních sňatků je s nepokřtěným a pouze 7 % s osobou jiného vyznání).

Svatba jako tradice a originální zážitek


Celkem se v roce 2018 konalo v České republice 54.470 svateb, což je nejvíc od roku 2007 a odpovídá to počtu sňatků v polovině devadesátých let. Nejvíc svateb bývá uzavíráno v červnu, případně dalších letních měsících - to platí o sňatcích civilních i církevních. Řada celebrit i z těch, které nemají svatbu přímo v kostele, se ke svatbě rozhoduje, a volí pro svatební obřad lokality v přírodě a s duchovní atmosférou. V roce 2018 se takto vzali například Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová (po 9ti letech společného života). U řady civilních svateb narůstá originalita při plánování obřadu a je zjevná touha po zajímavém prožitku. Stále častěji se konají svatby v parcích a na hradech, výjimkou není originální příprava na sociálních sítích. Statky se stodolami jsou pro účely svatebních hostin rezervované na roky dopředu.

Zdroje: Úkony duchovní správy, ČSÚ, Annuarium Statisticum Ecclesiae.

Pro více informací kontaktujte Odbor analýz církevních dat ČBK: data@cirkev.cz

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 9. do 15. prosince 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
09.12.2019

Konference o mládeži 2019: Mluvme jazykem současnosti

Tématem 23. konference o mládeži byla digitální evangelizace, která se uskutečnila ve dnech 5. – 6. prosince v Češkovicích na Blanensku. Účastníci debatovali o možnostech, inspiracích a představách evangelizačního působení v digitálním prostoru v ČR.
06.12.2019

Abeceda křesťanské víry - 7. díl E - Evangelium

Sedmým písmenem v abecedě je „E“, jako evangelium. Evangelium doslova znamená „dobrá zpráva“. A co je tedy ta dobrá zpráva? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
06.12.2019

Kardinál Michael Czerny: Téma migrace je pro mne osobní, prožili jsme to jako rodina

Papež František jmenoval v říjnu třináct nových kardinálů. Jedním z nich byl i brněnský rodák Michael Czerny, jehož rodina po roce 1948 emigrovala do Kanady, kde on posléze vstoupil k jezuitům. Od roku 2016 působí ve Vatikánu v Sekci pro migranty a uprchlíky Dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Při příležitosti synody o Amazonii jsme požádali kardinála Czerného o rozhovor, který nyní přinášíme v českém překladu.
06.12.2019