Polsko má nového blahoslaveného, stal se jím patron kostelníků

V sobotu 8. června byl v polském Krakově blahořečen litevský řeholní bratr řádu sv. Augustina, Michał Giedrojć, který žil v 15. století. Jednalo se o tzv. ekvipolentní formu blahořečení na základě starobylosti kultu, která nevyžaduje zvláštní deklarování zázraku jako při novodobých kandidátech blahořečení. Dekret o hrdinských ctnostech a kultu trvajícím „od nepaměti“ schválil papež František 7. listopadu 2018.
Publikováno: 11. 6. 2019 17:45

Úcta od nepaměti

„Krásná květina mladé litevské církve, která se stala vzácným semenem pro polskou zemi,“ jsou slova, kterými kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregace pro svatořečení označil ve své homilii blahoslaveného Michała Giedrojće. Mše svaté s liturgií blahořečení se účastnili nejen polští biskupové, ale také litevský biskupský sbor. 

Bl. Michał Giedrojć byl blahořečen mimořádnou ekvipolentní formou. Jedná se o tzv. kult „ab immemorabili“ (tj. od nepaměti), který vyjadřuje nepřetržitou úctu, která v případě nového blahoslaveného Michała Giedrojće existuje již od začátku 16. století. K jeho hrobu proudí po staletí davy poutníků a lid uznává jeho svatost, kterou v loňském roce potvrdil papež František podepsáním dekretu. V Krakově, kde je pochovaný, byl postavený také oltář, který vyjadřuje úctu k tomuto světci.

Patron kostelníků žil jako poustevník

Bl. Michał Giedrojć se narodil okolo roku 1420 v Litvě ve šlechtické rodině. Žil v době polsko-litevského státního svazku a jeho osobní příběh se pojí s Krakovem. Historicky byl současníkem sv. Kazimíra. Při sobotní beatifikační slavnosti zmínil kardinál Becciu také sv. Hedviku (Jadwiga, 1374-1399), která spojuje Litevce a Poláky.

Michał Giedrojć žil jako poustevník při augustiniánském kostele sv. Marka v Krakově, kde se jako řeholní bratr staral o zákristii. V tomto kostele je i pohřben. Vyznačoval se hlubokým duchovním životem, pokorou a láskou k chudým. Zemřel v roce 1485 a je považován za patrona kostelníků.

Svatost, která přitahuje 

Bl. Michał Giedrojć „byl známý tím, že s tím málem peněz, které měl, se dělil s chudými. Byl člověkem, který kolem sebe šířil klid a pohodu, byl mužem naděje a povzbuzoval druhé, aby ve svém životě vkládali důvěru v Boha. Lásku k Bohu a bližním prokazoval velkou úctou k Ukřižovanému, Jehož kontemploval ve spojení s Marií pod křížem,“ uvedl kardinál Becciu základní pilíře jeho života, který lidi dokázal získat tak, že se jeho pověst svatosti šířila během celých staletí.

(Zdroj: Vatican News, Gloria TV)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 9. do 15. prosince 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
09.12.2019

Konference o mládeži 2019: Mluvme jazykem současnosti

Tématem 23. konference o mládeži byla digitální evangelizace, která se uskutečnila ve dnech 5. – 6. prosince v Češkovicích na Blanensku. Účastníci debatovali o možnostech, inspiracích a představách evangelizačního působení v digitálním prostoru v ČR.
06.12.2019

Abeceda křesťanské víry - 7. díl E - Evangelium

Sedmým písmenem v abecedě je „E“, jako evangelium. Evangelium doslova znamená „dobrá zpráva“. A co je tedy ta dobrá zpráva? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
06.12.2019