Polsko má nového blahoslaveného, stal se jím patron kostelníků

V sobotu 8. června byl v polském Krakově blahořečen litevský řeholní bratr řádu sv. Augustina, Michał Giedrojć, který žil v 15. století. Jednalo se o tzv. ekvipolentní formu blahořečení na základě starobylosti kultu, která nevyžaduje zvláštní deklarování zázraku jako při novodobých kandidátech blahořečení. Dekret o hrdinských ctnostech a kultu trvajícím „od nepaměti“ schválil papež František 7. listopadu 2018.
Publikováno: 11. 6. 2019 17:45

Úcta od nepaměti

„Krásná květina mladé litevské církve, která se stala vzácným semenem pro polskou zemi,“ jsou slova, kterými kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregace pro svatořečení označil ve své homilii blahoslaveného Michała Giedrojće. Mše svaté s liturgií blahořečení se účastnili nejen polští biskupové, ale také litevský biskupský sbor. 

Bl. Michał Giedrojć byl blahořečen mimořádnou ekvipolentní formou. Jedná se o tzv. kult „ab immemorabili“ (tj. od nepaměti), který vyjadřuje nepřetržitou úctu, která v případě nového blahoslaveného Michała Giedrojće existuje již od začátku 16. století. K jeho hrobu proudí po staletí davy poutníků a lid uznává jeho svatost, kterou v loňském roce potvrdil papež František podepsáním dekretu. V Krakově, kde je pochovaný, byl postavený také oltář, který vyjadřuje úctu k tomuto světci.

Patron kostelníků žil jako poustevník

Bl. Michał Giedrojć se narodil okolo roku 1420 v Litvě ve šlechtické rodině. Žil v době polsko-litevského státního svazku a jeho osobní příběh se pojí s Krakovem. Historicky byl současníkem sv. Kazimíra. Při sobotní beatifikační slavnosti zmínil kardinál Becciu také sv. Hedviku (Jadwiga, 1374-1399), která spojuje Litevce a Poláky.

Michał Giedrojć žil jako poustevník při augustiniánském kostele sv. Marka v Krakově, kde se jako řeholní bratr staral o zákristii. V tomto kostele je i pohřben. Vyznačoval se hlubokým duchovním životem, pokorou a láskou k chudým. Zemřel v roce 1485 a je považován za patrona kostelníků.

Svatost, která přitahuje 

Bl. Michał Giedrojć „byl známý tím, že s tím málem peněz, které měl, se dělil s chudými. Byl člověkem, který kolem sebe šířil klid a pohodu, byl mužem naděje a povzbuzoval druhé, aby ve svém životě vkládali důvěru v Boha. Lásku k Bohu a bližním prokazoval velkou úctou k Ukřižovanému, Jehož kontemploval ve spojení s Marií pod křížem,“ uvedl kardinál Becciu základní pilíře jeho života, který lidi dokázal získat tak, že se jeho pověst svatosti šířila během celých staletí.

(Zdroj: Vatican News, Gloria TV)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019