Boží tipy na prázdniny aneb už víte, kam na dovolenou?

Čas prázdnin a dovolených je již za dveřmi a možná přemýšlíte, kam ve chvílích odpočinku vyrazit. Vybízí nás k němu i sám Ježíš, který svým učedníkům řekl: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ (Mk 6,31) Jak tedy s volným časem naložit a spojit příjemné třeba s poznáním něčeho nového? Přinášíme několik tipů napříč celou republikou...
Publikováno: 14. 6. 2019 13:00

Na fotu: Bazilika Minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí (Petr Zatloukal / Člověk a Víra)

Dovolená na faře, aneb prázdniny v Podyjí

Netradiční dovolenou můžete strávit třeba na faře sv. Jiljí v Lukově u Znojma, která byla zprovozněna v polovině loňského roku. Budova fary s přilehlou zahradou se nachází v centru obce, která leží v bezprostřední blízkosti NP Podyjí. V okolí můžete navštívit i celou řadu poutních míst. Za zmínku stojí kaple Panny Marie Bolestné v Popicích a poutní kostel sv. Hippolyta ve Znojmě-Hradišti. Oblíbeným místem je i přírodní poutní areál v Hlubokých Mašůvkách, kde se každoročně koná počátkem července dvoudenní hlavní pouť. Více informací na www.faralukov.cz

Brněnské chrámy lákají k návštěvě

V letní sezóně (15.6.-15.9.) bude možnost navštívit čtyři běžně nepřístupné brněnské chrámy, kde budou navíc čtyřikrát denně probíhat komentované prohlídky. Více info najdete zde.

Prvním z nich je starobrněnská bazilika Minor Nanebevzetí Panny Marie, která je nejvýznamnější gotickou památkou ve v jihomoravské metropoli. Byla založená již v roce 1323 Eliškou Rejčkou na místě, kde podle pověsti nalezli jeden ze tří praporků vypuštěných ze Špilberku. Sama královna je měla vypustit ve větru, aby tak určila lokaci nového kláštera. 

Navštívit dále můžete barokní kostel sv. Tomáše na Moravském náměstí (viz foto), který byl původně gotickým klášterním kostelem augustiniánů. Po josefínských reformách v 18. století se však řád augustiniánů musel z dnešního Moravského náměstí odstěhovat na Staré Brno a klášter byl následně přebudován na Místodržitelský palác s úřady. V současnosti v něm sídlí Moravská galerie. 

Historie kostela sv. Michala, který se nachází na Dominikánském náměstí, sahá až do 13. století, kdy zde byl založen dominikánský klášter. Za jeho zdmi také zasedal moravský zemský sněm.

Poslední ze čtyř kostelů se nachází na Komenského náměstí a je jím Červený kostel Jana Amose Komenského, který byl prvním evangelickým kostelem ve městě.

(Foto: Petr Šmerkl, CC BY-SA 3.0)

Tři pozvánky do jižních Čech

Českobudějovická diecéze zve do Klokot u Tábora, kde se na místě mariánského zjevení nachází poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se v loňském roce stal Národní kulturní památkou. Pro děti jsou připravené pracovní listy. Více najdete na www.klokoty.cz. Navštívit můžete také klášter Bechyně a Milevsko. Abyste se stali poutníkem na této poutní cestě, musíte ujít pěšky alespoň 15 km. Více na http://www.toulava.cz/poutnik.

(Foto: Anicka Zemanova / Člověk a Víra)

Nepomuk zve k návštěvě Svatojánského muzea, které je věnované jak jinak než sv. Janu Nepomuckému. Pochlubit se může zajímavou sbírkou uměleckých děl a devocionálií (předmětů kultu) z období 18. – 20. století, dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu. Více info na www.sjmn.cz.  

Třetí tip vás zavede do Novohradských hor na poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů. Jako dominanta se zde tyčí barokní kostel Panny Marie Těšitelky, který patřil k nejnavštěvovanějším poutním místům v této diecézi, neboť poutníci sem přicházeli nejen z Čech, ale i z Rakouska, Bavorska, Moravy a Uher. Pro svou mírně radioaktivní vodu a polohu lokality s nejčistším vzduchem v Čechách byla Dobrá voda vyhledávána jako lázeňské místo. Více info najdete na www.klaster.cz/farnosti/dobra-voda.

(Foto: Marek Novák / Člověk a Víra)

Pro odvážné kostnice v Sedlci u Kutné Hory

Pokud nejste „citlivé povahy“, můžete se vydat do Sedlce u Kutné Hory a navštívit hřbitovní kostel Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství, kde se v podzemní kapli nachází známá kostnice vyzdobená desítkami tisíců lidských ostatků.

Pověst vypráví o tom, že tehdejší opat sedleckého kláštera rozptýlil po místním hřbitově hrst země z Božího hrobu v Jeruzalémě, což vyvolalo mimořádný zájem o to, aby zde lidé mohli být pohřbeni. „Kosti, které jsou nyní v sedlecké kostnici uloženy, byly exhumovány v 15. století, aby se tak vytvořilo místo pro další růst města i pro nové hroby,“ uvedla CNN, které ve svém vysílání na tento unikát patřící do dědictví UNESCO upozornila. Více informací zde.

(Foto: Jan Kameníček, CC BY-SA 3.0,)

Po Via Sacra za barokem do Liberce

Autor: Stanislav Dusík – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62044342Horní Lužicí, Dolním Slezskem a severními Čechami vede 550 km dlouhá stará poutní cesta Via Sacra, která propojuje jedinečná sakrální stavební díla a umělecké poklady.

Jedním z nových zastavení je od jara letošního roku zahrada s opraveným barokním morovým sloupem, kaplí Božího hrobu a křížovou cestou u kostela Nalezení svatého Kříže. Zajímavostí je, že morový sloup z roku 1719 je nejstarším stavitelským dílem ve městě.Tento sloup s postavami světců a Pannou Marií, které pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, byl vybudován jako poděkování za záchranu před morem, který město postihl v roce 1680. Více o historii kostela Nalezení svatého Kříže najdete zde, navštívit ho můžete od dubna do října vždy ve středu (14–18 h) a sobotu (10–16 hod.) 

(Foto: Stanislav Dusík, CC BY-SA 4.0,)

Za svatou Zdislavou do Podještědí

Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin a od roku 2000 také hlavní patronkou Litoměřické diecéze. Bude-li vaše dovolená směřovat do Lužických hor, nezapomeňte navštívit menší městečko Jablonné v Podještědí, kde se nachází další zastavení Via Sacra. 

V areálu dominikánského kláštera se nachází Bazilika Minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, která je přístupná k prohlídkám. Navštívit tak můžete místa spojená se sv. Zdislavou, jejíž 800. výročí narození si letos připomínáme. Tato světice se zasloužila o vznik kostela, nemocnice, ale i o rozvoj celého města. V ambitech kláštera je po celý rok k vidění výstava kreseb sestry Česlavy Jany Talafantovové  OP s názvem „Svatá Zdislava – skvělá matka a milující manželka“.

V klášteře se nachází i Centrum pro rodiny svaté Zdislavy, jež poskytuje levné ubytování. Kromě toho jsou zde nabízeny pod vedením bratří dominikánů a sester dominikánek také různé aktivity, jako např. víkendové rekolekce pro rodiny s dětmi, možnost soukromých duchovních obnov pro jednotlivce, skupiny a především pro rodiny. Více informací získáte na http://www.zdislava.cz/.

Hrajete geocaching? Vyrazte do Rumburka

V nejsevernější části České republiky v Rumburce najdete kešku Po stopách andělů. Není umístěna nikde jinde, než v předsíni Lorety. Přístup k ní získáte vyluštěním 12 úkolů. V Loretě je kromě mnoha dalších akcí i možnost prohlédnout si technické zázemí této stavby, které není běžně přístupné. Více informací o tomto barokním skvostu najdete na http://www.loretarumburk.cz/.

Po stopách kardinála Rudolfa Jana v Olomouci

Olomouc žije v letošním roce 200-letým výročním ustanovení kardinála Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem, po jehož stopách se můžete v duchovní metropoli Moravy vydat. Veškeré informace k jubileu najdete na http://www.rudolfjan.cz/

Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský byl arcivévoda rakouský, korunní princ uherský a český, kardinál, arcibiskup olomoucký v letech 1819-1831, nadšený skladatel a nadaný hudebník (jeho učitelem byl hudební skladatel Ludwig van Beethoven), podporovatel průmyslu, milovník umění a knih, zdatný malíř, kreslíř a všímavý zahradník.

Díky Rudolfovi Janovi se do Olomouce v roce 1827 vrátila univerzita, byla iniciovaná výsadba stromořadí, které se stalo základem městských parků a sadů a byl dán také základ pro stavbu budovy městského divadla na Horním náměstí. Osvícený arcibiskup dále roku 1828 založil vítkovickou huť (válcovnu železa), z níž se posléze staly slavné Vítkovické železárny.

Do kláštera k františkánkám

Při návštěvě Olomouce doporučují sestry františkánky Neposkvrněného Početí Panny Marie ubytování v jejich nově zrekonstruovaném penzionu Tõde, který v letošním roce vyhrál soutěž „Stavba roku 2018 olomouckého kraje“ v kategorii rekonstrukce měšťanského domu. Nachází se přímo v centru Olomouce a kromě ubytování nabízí i estonské speciality v sousední klášterní kavárně Õde. Více informací najdete na webu kongregace

Otevřené chrámy na severu Moravy zvou k návštěvě

Projekt Otevřené chrámy zpřístupní v letošní letní sezóně celkem 33 chrámů v Moravskoslezském kraji.

První tip vás zavede skoro až na „konec světa“, na samou hranici s Polskem do malé vesničky Rusín-Hrozová, která leží v jižní části osoblažského výběžku. Zde se nachází kostel sv. Michaela archanděla se středověkými malbami (viz. foto). Více info najdete zde.

Další cesta může vést do Karviné-Dolů, kde láká k návštěvě kostel sv. Petra z Alkantary. Zajímavostí je, že vlivem těžby černého uhlí od poloviny 19. století došlo k poklesu půdy pod kostelem o 37m a k náklonu stavby o téměř 7° na jih od svislé osy. Díky tomuto nepříznivému vlivu je však kostel zapsán do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v ČR. Více info najdete zde.

Dalším tipem jsou Kunčice pod Ondřejníkem, kam byl převezen podkarpatský dřevěný kostel zasvěcený sv. Prokopovi a Barboře. Původně stával v obci Hliňance na Podkarpatské Rusi, kde vznikl na přelomu 17. a 18. století a původně patřil Řeckokatolické církvi. Více info najdete zde.

Ve Frýdku-Místku se nachází známé mariánské poutní místo - bazilika Navštívení Panny Marie. V roce 1999 byla papežem Janem Pavlem II. povýšena  na basiliku Minor. Díky této dominantě je Frýdek-Místek nazýván „Slezské Lurdy“. Více info najdete zde.  

Jak spolu souvisí církev a pivo? Více se dozvíte v Plzni

V plzeňském Muzeu církevního umění můžete až do 25. srpna shlédnout výstavu „Církev a pivo“. Ta ukazuje, že pivo mělo už počátků církve v jejím životě důležitou úlohu, a seznamuje s historií vaření piva církevními řády, se slavnými i méně známými klášterními pivovary v kraji i s novodobou historií spojenou s církví a pivem. 

Dále výstava mapuje nejen klášterní, ale i farní či děkanské pivovary v kraji a dokládá, že nejméně 30 malých starých pivovarů bylo spojeno s církví. Kromě historie se expozice zaměřuje i na současný vztah piva a církve. Připomíná například trapistické pivovary v Evropě, jediný český současný klášterní pivovar v Želivě či obnovenou tradici Plzeňského Prazdroje, který posledních devět let posílá speciální várku piva do Vatikánu pro velikonoční stůl papeže.

Vydejte se po jedné z nejstarších obchodních stezek

Bude-li vaše dovolená směřovat do Kašperských hor, nezapomeňte navštívit Vintířovu stezku v Dobré vodě. Tato přeshraniční naučná stezka vede po jedné z nejstarších obchodních stezek z Bavorska do Čech. Začíná v německém Niederaltaichu a směřuje až do Prahy k Břevnovskému klášteru, kde jsou uloženy ostatky sv. Vintíře. Proznačena je zatím pouze do Blatné a celkem měří 150,6 km, rozdělených na 8 jednodenních úseků. Prochází místy, kde sv. Vintíř přímo působil, nebo se k nim váže. Více info najdete na https://www.dva.cz/vs/index.html.

Praha a skvosty v jejím okolí závěrem

Pražská arcidiecéze se může chlubit nově zrekonstruovaným renesančním zámeckým objektem, který nabízí ubytování v hotelu Clara Futura v Dolních Břežanech. K objektu, který je  obklopený relaxačními zahradami, patří také opravená kaple Máří Magdaleny. Vydat se sem můžete také po stopách kardinála Berana, který v bývalém Arcibiskupském zámku v dolních Břežanech vedl za 2. světové války bohoslovecký seminář.

Novinku nabízí také katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě. V dubnu 2018 zde byla odhaleno sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly. Vyhotoveno je ze stříbra a váží 320 kilogramů. Odhaleno bylo v okamžiku, kdy rakev s ostatky kardinála Berana byla odvážena ze svatopetrské baziliky v Římě.

V Panenských Břežanech můžete navštívit nově zrekonstruovanou Santiniho kapli sv. Anny, kterou si nechaly postavit benediktýnky od sv. Jiří ve svém letním sídle. 

Tetín, který patří k nejstarším vesnicím v ČR, se již začíná připravovat na oslavy kněžny sv. Ludmily. Proběhnou sice až v roce 2021, ale již teď se finišuje rekonstrukce Muzea Tetín a budují se prvky interpretace kulturně-historického dědictví (viz foto).

S našimi dějinami je také spojena hora Říp, který nově nabízí péči o poutníky a návštěvníky v románské rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Tato rotunda je církevní a národní kulturní památkou a patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. Více se dozvíte na http://farnostroudnice.cz/rotunda-rip/

Z pražské Lorety na Hradčanech vede do Hájku k loretě ve františkánském klášteře Mariánsko-františkánská poutní cesta. A právě na této poutní cestě byla opravena další kaplička. Více info najdete na www.poutnicestahajek.cz

(Zdroj: diecéze ČR, Církevní turistika, ČTK)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Podpořme zaměstnávání handicapovaných dívek

Dívčí katolická střední škola Praha handicapované dívky nejen vzdělává, ale rovněž i zaměstnává – ve školní chráněné dílně Inspirace. Prosíme, podpořte nebo svým známým doporučte kampaň na Startovači zaměřenou právě na pomoc zaměstnávání handicapovaných dívek a žen. Zde: https://www.startovac.cz/projekty/inspirace-pro-tebe/ Děkujeme!!!
27.01.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020