Lidé si připomněli 77. výročí lidické tragédie

Tuto sobotu 15. června si v Lidicích na Kladensku stovky lidí připomněly 77 let od vyhlazení obce nacisty. Pietního aktu se zúčastnil diecézní biskup Vlastimil Kročil.
Publikováno: 18. 6. 2019 17:00

Foto: © Martin Homola 

Pietní vzpomínce předcházela mše svatá na základech kostela sv. Martina, kterou celebroval českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, který poté uctil památku lidických obětí.

„Na tomto místě není snadné promlouvat, neboť tváří v tvář tragédii, ke které zde došlo, lidská slova nestačí; jak těžko lze vyjádřit, co člověk pociťuje ve svém srdci při pomyšlení na onen červnový den roku 1942,“ uvedl otec biskup.

Podle něj bychom měli pamatovat, že totalitní režimy nepřichází ze dne na den, nýbrž  po malých krůčcích, vesměs pokaždé pod rouškou demokracie, práva a svobody, avšak důsledky takové vlády můžou být naprosto děsivé. ´Vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne!´ Tato Ježíšova slova jsou pro nás všechny výzvou, abychom stáli na stráži hodnot evangelia i všech ušlechtilých lidských hodnot a také, abychom dokázali odhodlaně a statečně čelit zlu, které je v našem světě přítomné.“

„Slavíme-li společně eucharistii na tomto místě, činíme tak s vědomím odpovědnosti a závazku. Do této eucharistické oběti chceme vložit jména všech obětí lidické tragédie, přičemž chci zvláště připomenout jméno lidického faráře P. Josefa Štemberka, protože právě před měsícem jsme si připomínali jeho 150. výročí narození. Koneckonců, i on patřil k těm, kdo uváděl do života Ježíšova slova, nad nimiž se dnes zamýšlíme; z nich on čerpal sílu až do té chvíle, kdy s vědomím blížící se tragédie neuhnul, zůstal se svými farníky a před smrtí je duchovně posiloval. Kéž tedy i tento jeho příklad je nám povzbuzením, abychom i my zůstávali vždy pevní v situacích, kdy je třeba se jasně vyslovit a říci buď „ano, ano“ či „ne, ne!,“ zdůraznil v homilii biskup Vlastimil Kročil.

Hlavní projev za účasti představitelů státu a veřejného života přednesl v rámci pietní vzpomínky předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, závěrečnou modlitbu pronesl vojenský kaplan Miloslav Kloubek.

Plán nacistů nevyšel

Osud Lidic se naplnil 10. června 1942. Po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 byla obec po rozkazu K. H. Franka srovnána se zemí. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti byly odvlečeny do Kladna, do Reálného gymnázia, kde byly následně děti odděleny od matek. Ženy byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück, několik málo dětí vybráno k poněmčení, děti do 1 roku odvezeny do kojeneckého ústavu a 82 dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.

Domy byly nejprve vypáleny a obvodové zdi, které odolaly plamenům, byly odstřeleny trhavinami. Z původních zhruba  500 obyvatel válku přežilo jen 143 žen a 17 dětí. Původní záměr nacistů vymazat obci z povrchu světa ale nevyšel. Lidice byly obnoveny a řada náměstí, ulic, obcí nebo i žen na celém světě nese na jejich počest jméno Lidice.

(Zdroj: Miroslav Bína)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020