Sardinie má novou blahoslavenou - mystičku Edvige Carboniovou

Láska k eucharistii, ochota naslouchat Božímu slovu, přijmout a vzít za svou Boží vůli, být živou a  aktivní součástí farní komunity a být stále připravena pomáhat chudým a nejpotřebnějším. To jsou atributy Edvige Carboniové, stigmatizované mystičky a rodačky ze Sardinie, která byla minulou sobotu 15. června blahořečena.
Publikováno: 18. 6. 2019 17:30

Sardinské městečko Pozzomaggiore se minulou sobotu 15. června stalo svědkem velké události - jejich rodačka Edvige Carboniová zde byla blahořečena. Liturgii blahořečení předsedal prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Becciu.

Tuto událost zmínil před nedělní modlitbou Anděl Páně také papež František, který italskou mystičku označil za prostou ženu z lidu, která v každodenní jednoduchosti přijímala kříž a vydávala svědectví víře a lásce„Děkujeme za tuto věrnou Kristovu učednici, která dala celý svůj život do služeb Bohu a bližnímu,“ dodal Svatý otec a vyzval k potlesku pro novou blahoslavenou.

Touha plně náležet Bohu provázela Edvige od dětství

Bl. Edvige Carboniová (1880-1952) pocházela ze skromných poměrů a již od dětských let cítila povolání k zasvěcenému životu. Přesto na matčinu prosbu zůstala se svou rodinou a absolvovala pouhé čtyři roky základní školy, aby mohla v domácnosti nahradit nemocnou matku a postarat se o své čtyři sourozence.

Brzy se stala členkou „čestné stráže“, sdružení sloužícího při každodenní eucharistické adoraci. Posléze vstoupila do třetího řádu františkánek a stala se také katechetkou.

Objevení stigmat

14. července roku 1911 při modlitbě uslyšela Edvige hlas, který jí říkal, že se má stát obrazem Jeho utrpení. Na těle sardinské dívky se objevila stigmata. Sama popsala událost takto:

„Jednoho dne jsem při modlitbě upadla do vytržení. Ukázal se mi Ježíš a řekl: “Chceš trpět?” Odpověděla jsem: “Ano, Pane, pro tvou lásku chci mnoho trpět, mnoho!” V tu chvíli se mi Ježíš ukázal v podobě kříže, z jeho ran vycházely paprsky světla a tyto paprsky mi zranily ruce, nohy, hlavu a bok. Pocítila jsem na všech zraněných místech takovou bolest, že jsem celé hodiny zůstala ležet na zemi. Pak jsem procitla a uviděla jsem, že rány trochu krvácejí a nesmírně bolí. Bylo mi 29 let.“

Edvige o svých stigmatech nemluvila a zakrývala je, věděl o nich pouze její zpovědník.

Modlitby obětované za spásu duší vojáků a za pád komunistického režimu v Rusku 

Jak Edvige zapsala do svého deníku, Ježíš žádal, aby své utrpení obětovala za vykoupení duší, zejména vojáků všech politických konfliktů, a za pád ateistického komunistického režimu v Sovětském Rusku. Život prosté sardinské dívky se tak prolnul s tragickými kapitolami 20. století.

Edvige obdržela mimořádné dary

Život této mystičky doprovázely další nadpřirozené jevy, jako je levitace či bilokace. Ve viděních rozmlouvala s Ježíšem a Marií a s mnoha světci, byla sražena démonem. Nezvyklé události nemohly uniknout jejímu okolí a vyústily v roce 1925 v zahájení kanonického procesu, vyvolaném hlasy těch, kdo ji považovali za podvodnici.

Cesta k blahořečení

Edvige Carboniová zemřela 17. února 1952 v Římě, kde žila již od roku 1938. Beatifikační proces byl zahájen římským vikariátem v roce 1968. 7. listopadu 2018 papež František schválil vyhlášení dekretu o nevysvětlitelném uzdravení na její přímluvu. Od letošního května jsou tělesné ostatky dnes již blahoslavné Edvige uloženy v kostele sv. Jiří v Pozzomaggiore na Sardinii.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019