banner sekce
Sekce

Mládež

Zítra začne v Římě Mezinárodní fórum mladých

V návaznosti na podzimní biskupskou synodu o mladých, víře a rozlišování povolání se v Římě od 19. do 22. června koná Mezinárodní fórum mladých, které pořádá vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život. Za ČR se ho účastní P. Jan Balík, konzultor Dikasteria pro laiky, rodinu a život, a Marie Jenišová a Ondřej Elbel jmenovaní Sekcí pro mládež.
Publikováno: 18. 6. 2019 2:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Cílem Mezinárodního fóra mladých je reflektovat na mezinárodní úrovni impulzy vzešlé ze synodního shromáždění a apoštolské exhortace Christus vivit, která byla vydána letos v dubnu (český překlad vyjde v červenci). 

Na Fórum byli přizváni delegáti biskupských konferencí a velkých církevních hnutí a komunit rozšířených v mezinárodním prostoru. Zúčastnit by se ho měli také někteří mladí auditoři minulé synody, aby se podělili o svou zkušenost. Proto je důležité, že většina času bude věnována diskusím mladých lidí a jejich příspěvkům, neboť církev chce naslouchat mladým.

Ve středu delegáty přivítají prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život, kardinál Kevin Joseph Farrell a generální sekretář biskupské synody, kardinál Lorenzo Baldisseri. První den bude věnovaný synodální cestě a jejímu vlivu na místní církve. Na programu budou také otevřené diskuze a práce ve skupinách, kde delegáti zhodnotí výsledky synodální cesty v konkrétních církevních společenstvích.

Čtvrteční program se zaměří na novou apoštolskou exhortaci Christus Vivit, která je vyvrcholením synody o mladých. Součástí programu bude diskuze na téma „Jakým způsobem inspiruje Christus Vivit svět kolem nás?“

Páteční program má název „Mládež v akci v synodální církvi: náš příspěvek“ a zahájí ho panelová diskuze na témata „Od snů k rozhodnutím: doprovázet mladé lidi na jejich profesní cestě“„Na cestě k synodální misionářské pastorační službě“. Důraz bude kladen na výzvu synody a apoštolské exhortace, tj. na společnou odpovědnost mladých lidí v církvi

V sobotu před odjezdem čeká delegáty setkání se Svatým otcem.

Na závěr připomeňme, že podobná setkání se konají v našich diecézích pravidelně vždy před celostátními setkáními mládeže. Naposledy tedy fóra mládeže v ČR proběhla v roce 2017 v Olomouci.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články