Zítra začne v Římě Mezinárodní fórum mladých

V návaznosti na podzimní biskupskou synodu o mladých, víře a rozlišování povolání se v Římě od 19. do 22. června koná Mezinárodní fórum mladých, které pořádá vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život. Za ČR se ho účastní P. Jan Balík, konzultor Dikasteria pro laiky, rodinu a život, a Marie Jenišová a Ondřej Elbel jmenovaní Sekcí pro mládež.
Publikováno: 18. 6. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Cílem Mezinárodního fóra mladých je reflektovat na mezinárodní úrovni impulzy vzešlé ze synodního shromáždění a apoštolské exhortace Christus vivit, která byla vydána letos v dubnu (český překlad vyjde v červenci). 

Na Fórum byli přizváni delegáti biskupských konferencí a velkých církevních hnutí a komunit rozšířených v mezinárodním prostoru. Zúčastnit by se ho měli také někteří mladí auditoři minulé synody, aby se podělili o svou zkušenost. Proto je důležité, že většina času bude věnována diskusím mladých lidí a jejich příspěvkům, neboť církev chce naslouchat mladým.

Ve středu delegáty přivítají prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život, kardinál Kevin Joseph Farrell a generální sekretář biskupské synody, kardinál Lorenzo Baldisseri. První den bude věnovaný synodální cestě a jejímu vlivu na místní církve. Na programu budou také otevřené diskuze a práce ve skupinách, kde delegáti zhodnotí výsledky synodální cesty v konkrétních církevních společenstvích.

Čtvrteční program se zaměří na novou apoštolskou exhortaci Christus Vivit, která je vyvrcholením synody o mladých. Součástí programu bude diskuze na téma „Jakým způsobem inspiruje Christus Vivit svět kolem nás?“. 

Páteční program má název „Mládež v akci v synodální církvi: náš příspěvek“ a zahájí ho panelová diskuze na témata „Od snů k rozhodnutím: doprovázet mladé lidi na jejich profesní cestě“ a „Na cestě k synodální misionářské pastorační službě“. Důraz bude kladen na výzvu synody a apoštolské exhortace, tj. na společnou odpovědnost mladých lidí v církvi

V sobotu před odjezdem čeká delegáty setkání se Svatým otcem.

Na závěr připomeňme, že podobná setkání se konají v našich diecézích pravidelně vždy před celostátními setkáními mládeže. Naposledy tedy fóra mládeže v ČR proběhla v roce 2017 v Olomouci.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020