Zítra začne v Římě Mezinárodní fórum mladých

V návaznosti na podzimní biskupskou synodu o mladých, víře a rozlišování povolání se v Římě od 19. do 22. června koná Mezinárodní fórum mladých, které pořádá vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život. Za ČR se ho účastní P. Jan Balík, konzultor Dikasteria pro laiky, rodinu a život, a Marie Jenišová a Ondřej Elbel jmenovaní Sekcí pro mládež.
Publikováno: 18. 6. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Cílem Mezinárodního fóra mladých je reflektovat na mezinárodní úrovni impulzy vzešlé ze synodního shromáždění a apoštolské exhortace Christus vivit, která byla vydána letos v dubnu (český překlad vyjde v červenci). 

Na Fórum byli přizváni delegáti biskupských konferencí a velkých církevních hnutí a komunit rozšířených v mezinárodním prostoru. Zúčastnit by se ho měli také někteří mladí auditoři minulé synody, aby se podělili o svou zkušenost. Proto je důležité, že většina času bude věnována diskusím mladých lidí a jejich příspěvkům, neboť církev chce naslouchat mladým.

Ve středu delegáty přivítají prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život, kardinál Kevin Joseph Farrell a generální sekretář biskupské synody, kardinál Lorenzo Baldisseri. První den bude věnovaný synodální cestě a jejímu vlivu na místní církve. Na programu budou také otevřené diskuze a práce ve skupinách, kde delegáti zhodnotí výsledky synodální cesty v konkrétních církevních společenstvích.

Čtvrteční program se zaměří na novou apoštolskou exhortaci Christus Vivit, která je vyvrcholením synody o mladých. Součástí programu bude diskuze na téma „Jakým způsobem inspiruje Christus Vivit svět kolem nás?“. 

Páteční program má název „Mládež v akci v synodální církvi: náš příspěvek“ a zahájí ho panelová diskuze na témata „Od snů k rozhodnutím: doprovázet mladé lidi na jejich profesní cestě“ a „Na cestě k synodální misionářské pastorační službě“. Důraz bude kladen na výzvu synody a apoštolské exhortace, tj. na společnou odpovědnost mladých lidí v církvi

V sobotu před odjezdem čeká delegáty setkání se Svatým otcem.

Na závěr připomeňme, že podobná setkání se konají v našich diecézích pravidelně vždy před celostátními setkáními mládeže. Naposledy tedy fóra mládeže v ČR proběhla v roce 2017 v Olomouci.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019