Charita ČR: Jsme s lidmi aneb proč mají poradny pořád plno?

Paní Janu bije manžel. Pan Josef ztratil přehled, co komu dluží. Paní Eva neví, jak zaplatí nájem s miminkem, které se jí brzy narodí. Všichni sklouzli do situace, na niž sami nestačí a kterou bez pomoci nedokážou vyřešit. Právě pro lidi v podobné situaci existuje v České republice 69 poraden, které provozuje Charita ČR. Loni jejich prostřednictvím bezplatně pomohla téměř 35 000 lidem, každý z nich přitom v průběhu roku navštívil poradnu průměrně čtyřikrát.
Publikováno: 19. 6. 2019 13:00

Foto: Jakub Žák

V boji s chudobou a sociálním vyloučením stojí poradny v první linii. Snaží se být lidem, kteří se octli v nouzi, opravdu nablízku a nenechat je samotné v situaci, z níž už sami nedokážou najít východisko. „K radě dáváme pomoc a k pomoci přidáváme radu, tak zní naše neformální heslo. Pomáháme s tím, co dotyčný neumí, a navazujeme na to, co umí,“ vysvětluje sestra Radima Ivančicová z poradny Domova sv. Terezie v Praze-Karlíně. V její poradně nikoho neodmítají. A některé klienty doslova „sbírají z ulice“.

Právě proto jsou často podceňované poradny jednou z nejvytíženějších služeb Charity. V posledních letech se jejich počet pohybuje těsně kolem čísla 70. Dluhovému poradenství se věnuje 46 z nich. Oproti roku 2017 se v loňském roce zvýšil počet klientů o dva tisíce, celkový počet návštěv dosáhl 125 776. Podle loňského průzkumu IBRS zná charitní poradny přes 40 % populace a zkušenost s využitím jejich služeb má 6 % veřejnosti. Jejich vnímání je jednoznačně pozitivní, zvláště oceňované je poradenství v oblasti oddlužení.

V zemi, v níž je téměř 10 % lidí v exekuci a ve které 35 % domácností není připraveno na akutní výdaj ve výši 10 tisíc korun, je komplexní sociální práce víc než důležitá. „Komplexní pomoc je jádrem křesťanské sociální služby, kterou církev skrze Charitu nabízí těm nejpotřebnějším. Poradny jsou prvním místem, kam se lidé v krizové situaci obracejí. Bez dobré sítě poraden bychom tyto lidi nikdy nezachytili. Díky charitním poradnám jsme lidem s problémy nablízku,“ uvádí generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. „Pracovníci z Charity pracují nezištně a v jejich prospěch, a to klienti rychle vycítí,“ zdůrazňuje. Poradna bez navazující pomoci a pomoc bez záchytné sítě poraden – jedno bez druhého by nemohlo fungovat.

Odborné a akreditované charitní poradny se podílejí na naplňování sociální politiky státu, proto je jejich provoz hrazen z dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů a obcí. Z tohoto důvodu by se poraden dotkl také dvoumiliardový výpadek ve státním rozpočtu. Ten je částečně vyřešen, ovšem Charita již minulý týden upozornila na to, že uvedená miliarda a půl plánovaná z evropských zdrojů nevyřeší problém zcela: vyčerpání takové sumy peněz, jaká je pro sociální služby potřeba, nebude z evropských prostředků reálné. Evropské finance navíc nejsou určeny na všechny potřebné oblasti.

Poradny zřizují jednotlivé Charity tam, kde jsou nejvíc potřeba. „Jsme síť a díky ní působíme na mnoha místech, samozřejmě i v lokalitách ohrožených vyloučením. Poradenství je pro klienty bezplatné, ale je vysoce kvalifikované. V případě potřeby jsou pracovníci oporou i doprovodem klienta na úřad či při sepisování žádosti. Mnohdy jsou poradny doplněny o službu v terénu, která sama aktivně potřebné lidi vyhledává,“ doplňuje ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Dobrou radu“ totiž vždy doprovází i další pomoc. Některé poradny jsou přímo součástí azylových domů a nocleháren, případně sídlí v jejich v blízkosti; k dispozici bývá šatník, sprcha a často také potravinová pomoc.

Mezi klienty charitních poraden jsou lidé s dluhy, bez domova nebo ti, kterým podobný osud hrozí. Jiní třeba ztratili práci, životního druha nebo si vyslechli závažnou diagnózu, a teď nevědí, jak dál. Prvotním úkolem pracovníka poradny tak bývá rozklíčování situace. Problémy lidí v nouzi totiž bývají komplexní – obvyklá je kombinace dluhů, nevyhovujícího bydlení, ztráty zaměstnání a nestabilního rodinného zázemí. Často se řeší chybějící osobní dokumentace, ztráta bydlení nebo pomoc s hledáním práce. „Lidé si potřebují o svém problému s někým promluvit. Je na nás, abychom jim pomohli zorientovat se a rozhodnout, odkud vůbec začít,“ upřesňuje Radima Ivančicová. Typickým klientem v pražském Karlíně bývá člověk ve finanční tísni, kvůli níž mu hrozí vážné následky, třeba odebrání dítěte. „Chybí jim něco základního, ale oni sami nevědí, kudy z toho ven,“ dodává sestra Radima. Proto bývá poradna často také rozcestníkem a cesta z ní vede k dalším specialistům či lékařům − například k odborníkům na duševní nemoci, jejichž výskyt bývá mezi lidmi v nouzi častý.

Jedinečnost a opakovaně zmiňovaná komplexnost služeb Charity spočívá v tom, že na základní činnost poraden jsou nabaleny další, doplňkové služby. To, že poradny nefungují osamoceně, ale právě v charitní síti, je pro jejich uživatele mnohem výhodnější. „Klienti chodí po celý rok, útlum nastává jen před Vánocemi a v období letních prázdnin,“ popisuje svou práci Alena Holcová z charitní poradny v Litoměřicích. Letos v červnu tam čekají skokově zvýšený zájem o služby díky novele insolvenčního zákona, která vstupuje v platnost a jež významně rozšířila možnost oddlužení.

Snažíme se pomoci, aby lidé nebyli ve stresu a neplatili, co nemusejí,“ shrnuje úkol svého oddělení dluhový poradce Martin Babák z Oblastní charity Most. Tvrdí, že exekutoři občas využívají neznalosti dlužníka. „Dlužník se často teprve v poradně dozví, že se ještě dá něco dělat. Musí však přijít a řešit situaci včas, ne až po několika letech, kdy házel úřední obsílky do koše,“ dodává Babák. Jak si poradny získávají důvěru, popisuje Petr Karták z občanské poradny v Teplicích: „Jsme vázáni mlčenlivostí, i proto k nám lidé za ta léta mají důvěru. O své dobré zkušenosti si mezi sebou řeknou. Kromě konkrétních kroků se lidé někdy prostě potřebují ze svých problémů někde vypovídat. Některým lidem se dnes opravdu žije těžce.“

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice. Provozuje 69 poraden, z nichž 60 je tzv. občanských (z toho 46 se věnuje dluhovému poradenství a 6 je pro cizince). K dalším typům patří poradna pro seniory, pro lidi se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí a hospicové poradny. Speciálním typem poraden jsou charitní infolinky v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce, které jsou určeny pro pomoc cizincům žijícím a pracujícím v ČR.

Česká biskupská konference je zřizovatelem Charity Česká republika. Skrze Charitu naplňuje jeden z pilířů svého poslání – sociální službu lidem v nouzi a potřebným.

Nadace Renovabis je dlouhodobým podporovatelem projektů na obnovu občanské společnosti v postkomunistických zemích.

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019