Tiskoví mluvčí evropských biskupských konferencí se sešli na Maltě

Dnes končí třídenní setkání mediálních pracovníků a mluvčích evropských biskupských konferencí (CCEE), které hostila maltská církev. Na konferenci dorazilo 53 lidí z 27 evropských zemí a Svatého stolce, aby diskutovali o důležitých otázkách týkajících se komunikace a médií. Diskusi vedl kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE.
Publikováno: 19. 6. 2019 14:00

Foto: Monika Klimentová / ČBK

Setkání mediálních zástupců CCEE také reaguje na výzvu papeže Františka, který ve svém poselství pro Světový den sdělovacích prostředků 2019 řekl, že současná doba vyzývá křesťany, aby dávali najevo příslušnost ke společenství, které je základem identity  věřících.

Je vždy velmi přínosné vyměnit si zkušenosti s kolegy z biskupských konferencí ostatních evropských zemí. Zjistíme totiž, že jsme na stejné lodi, řešíme stejné problémy a můžeme se tedy vzájemně inspirovat nebo poučit,“ řekla vedoucí tiskového střediska ČBK Monika Klimentová.

Jedním z klíčových řečníků konference byl arcibiskup Charles J. Scicluna. Kromě něj na ní vystoupil např. také Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci Svatého stolce. Konferenci zahájil pomocný biskup Joseph Galea Curmi.

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019