Poutní místa jsou nevyčerpatelnými zdroji milostí, objevte jejich sílu

Některá poutní místa mají historii dlouhou stovky let, jiná se ji snaží obnovit. Lidé si na ně od nepaměti přicházejí vyprosit různé milosti a občerstvit se nejen fyzicky, ale i duchovně. Využijte i vy tento letní čas k načerpání nových sil např. na některém z níže uvedených poutních míst. Putovat na ně můžete pěšky, autem nebo třeba i na kole.
Publikováno: 21. 6. 2019 16:15

Foto: Jan Kalenský

Brněnská diecéze

 • Hluboké Mašůvky: Hlavní pouť u Panny Marie Matky víry, 6.-7. července

Sobotní program vyvrcholí v 18.30 mší svatou u památníku padlých před kostelem. Hlavním celebrantem bude strahovský opat P. Daniel Janáček OPraem. Po mši svaté půjde světelný průvod na Kalvárii a v  Lurdské jeskyni bude poutníkům uděleno svátostné požehnání. Nedělní program zakončí odpolední koncert sboru z farnosti Blížkovice. Plakát zde.

 • Brno: Starobrněnská pouť k palladiu města Brna, 11.-15. srpna

Pouť, které bude předcházet triduum příprav, vyvrcholí ve čtvrtek 15. srpna na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Konzbul, hudební doprovod zajistí Starobrněnský chrámový sbor a Starobrněnská schola. Plakát zde.

 • Žďár nad Sázavou: 16. diecézní pouť rodin, 31. srpna 

Motto diecézní poutě, která se bude konat v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou, je „Rozdávat pokoj a naději“. Pontifikální mši sv. v 10.00 bude celebrovat Mons. Vojtěch Cikrle, odpolední program obohatí adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky a další program pro děti a mládež. Plakát zde.

Foto: František Ingr / Člověk a Víra

 • Slavkovice u Nového Města na Moravě: Pěší pout k Božímu Milosrdenství, 20.-27. července

Každoroční pěší pouť k Božímu milosrdenství vychází v šesti proudech: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi a Mezilesí v Polsku. Informace a přihlášky najdete na www.pout.cz. Přehled všech poutí, které se na tomto poutním místě konají, najdete zde.

Foto: Dušan Kadlec / Člověk a Víra

Českobudějovická diecéze

 • Prachatice: Pouť ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi, 21. června 

Poutní mše sv. v kostele sv. Jakuba začne v 10.00, hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR, koncelebrovat budou biskupové Mons. Vlastimil Kročil a Mons. Pavel Posád. Plakát zde.

 • Lomec: Hlavní Lomecká pouť, 8. září

Mši svatou o hlavní Lomecké pouti bude v 10.00 sloužit biskup Vlastimil Kročil. Ale navštívit toto „poutní místo pro všechny hledající“ můžete navštívit např. každou první sobotu v měsíci, kdy je pro poutníky vždy připraveno 180 minut duchovního programu. První červencová sobota je určena zvláště pro nemocné, v srpnu můžete dostat novokněžské povolání, v září požehnání do nového školní roku a říjnová první sobota je určena především pro zdravotníky a lékaře. Celý přehled poutí najdete zde

Foto: Klecka Michal / Člověk a Víra

Královéhradecká diecéze

 • Špindlerův Mlýn: Pouť ke sv. Petru, 23. června

Slavnostní poutní bohoslužba začne ve 14.00 v kostele sv. Petra. O hudební doprovod se tradičně postará Vrchlabský chrámový sbor. Pro poutníky jsou připraveny „Kartičky poutníka“, do kterých můžete získat i razítko ze Špindlerova Mlýna. 

 • Chlumek v Luži: Chlumecké poutě

1. chlumecká pouť nese název „Třešňová “(Navštívení) a konat se bude 7. července. Mši svatou v 11.00 bude celebrovat světící biskup Mons. Karel Herbst. 2. chlumecká pouť „Okurková“ (Nanebevzetí) připadne na 18. srpna, hlavním celebrantem v 9.30 bude světící biskup Mons. Josef Hrdlička. 3. chlumecká pouť „Švestková“ (Narození) bude 8. září a její součástí bude také přednáška Doc. Tomáše Petráčka, PhD.,ThD. na téma „Misijní povolání církve v dějinách a dnes“. Více info najdete zde.

 • Špindlerův Mlýn - Sněžka: Pouť na Sněžku, 10. srpna

Na svátek Vavřince, patrona Krkonoš, se bude konat tradiční Pouť na Sněžku. 

Vycházet bude od kostela sv. Petra ze Špindlerova Mlýna po červené turistické značce přes Kozí hřbety až na nejvyší vrchol ČR, kde bude ve 12.00 sloužena poutní mše svatá. Více info zde.

Foto: Roman Albrecht / Člověk a Víra

 • Hora Matky Boží u Králík: Diecézní mariánská pouť, 18. srpna

Pontifikální mši svatou v 10.00 bude celebrovat královéhradecký biskup Mons. Jana Vokála. Více info najdete zde.

 • Hora Matky Boží u Králík: : Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu, 7.-8. září

Součástí poutě bude také koncert s besedou o Perinatálním hospici Dítě v srdci. Více info najdete zde.

Foto: Radka Blajdová / ČBK

 • Klášter Želiv – Zahrádka – Ledeč nad Sázavou – Číhošť: Zářijová pouť po stopách pátera Toufara, 13.-15. září

Tuto třídenní pouť po stopách pátera Toufara při slavnosti Povýšení sv. Kříže pořádá Hnutí Comunione e liberazione. Povede po trase Klášter Želiv – Zahrádka – Ledeč nad Sázavou – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti převážně po asfaltových silnicích krajinou Vysočiny a celková délka je 31-34 km (sobota: 23-26 km, neděle: 8 km). Plakát zde.

Litoměřická diecéze

 • Jablonné v Podještědí: Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě, 14. září 

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je cílem mnoha poutníků. V sobotu 14. září zde proběhne Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě, mši svatou v 11.00 bude celebrovat R. D. Radek Vašínek. Poutní sezóna bude zakončena v neděli 6. října na Svátek Panny Marie Růžencové. Program všech poutí najdete na plakátku.

Foto: Petr Zatloukal / Člověk a Víra

Olomoucká arcidiecéze

 • Velehrad: Národní pouť Velehrad 2019, 5. července

Na Velehradě se budou konat tradičně ve dnech 4.-5. července Dny lidí dobré vůle. Program vyvrcholí slavnostní mší svatou na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v 10.30, hlavním celebrantem a kazatelem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR, koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. V 15.00 se bude konat v bazilice řeckokatolická svatá liturgie, hlavním celebrantem bude Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha v ČR. Plakát zde.

 • Provodov: Pouť ke cti Panny Marie, 11. srpna

Na hlavní pouť ke cti Panny Marie budou v kostele Panny Marie Sněžné slouženy tři mše sv.: v 9.00, 10.30 a 14.30. Program všech poutí najdete zde.

 • Blatnice pod Svatým Antonínkem: Děkovná pouť dožínková, 25. srpna

Hlavní mši svatou v 10.30 bude celebrovat ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David. Přehled dalších poutí v poutní kapli svatého Antonína najdete zde.

 • Svatý Hostýn: Arcidiecézní pouť rodin, 31. srpna

Na konci prázdnin se uskuteční na Svatém Hostýně tradiční arcidiecézní pouti rodin, při které můžete poděkovat Matce Boží za ochranu a pomoc o prázdninách a prosit o milosti pro školní rok. Mši svatou v 10.15 bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. 

 • Dub nad Moravou: Hlavní pouť „Na Andílka“, 1. září

Hlavní pouť v poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou se koná podle starého církevního kalendáře vždy první zářijovou neděli, kdy se dříve slavil svátek sv. Andělů strážných. Program všech poutí najdete na plakátku

 • Štípa: Hlavní pouť, 8. září

O hlavní pouti budou složeny v poutní chrámu Narození Panny Marie mše svaté v 7.00, 8.15, 9.30 a v 11.00, v 15.00 bude uděleno požehnání. Více info najdete zde.

Ostravsko-opavská diecéze

 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhoši: Hlavní pouť, 5. července

Svátkem slovanských věrozvěstů začne v kapli sv. Cyrila a Metoděje hlavní letošní poutní sezóna na Radhošti. Mše svaté zde tento den budou slaveny v 9.30, 11.00 a 14.00. 

 • Zlaté Hory: Hlavní pouť, 10. srpna

Více info o tomto poutním místě najdete zde.

Foto: Michael Bujnovský / Člověk a Víra

 • Cvilín: Hlavní pouť Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, 14.-15. září

Program všech poutí na tomto poutním místě najdete zde.

Plzeňská diecéze

 • Cheb: Poutní maraton, 22. června

Již 10. ročník Poutního maratonu odstartuje tuto sobotu v 9.00 u kostela sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu. Trasa pokračuje na Loretu, do Waldsassenu, na Kappel a zpět do Chebu se vrací kolem Bismarckovy rozhledny a bývalé sv. Anny na Zelené hoře. Více info najdete zde.

 • Skalná: Skalenské poutní slavnosti, 22. června

Ve 14.00 bude celebrovat poutní mši svatou plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Odpoledne se můžete těšit na vystoupení gospelového souboru Touch of gospel z Plzně, hudební skupinu AudioBand ze Skalné i taneční vystoupení souboru "Trnky-brnky". Současně bude ukončen Projekt č. 92: "Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic", který pomohl opravě kostela. Více info najdete zde.

 • Jesenice: Jesenická pouť, 29. června

Farnost Jesenice u Rakovníka ve spolupráci s městem chce obnovit tradici místních poutí. Proto zvou v sobotu 29. června od 10.00 na poutní česko-německou mši svatou do kostela sv. Petra a Pavla, po které bude následovat bohatý kulturní program. Více info najdete zde.

 • Dolany u Hlinců: Pouť ke kostelu sv. Petra a Pavla, 29. června

Pouť bude v kostele zahájena ve 14.00 bohoslužbou slova. Zakoupit si budete moci také práce klientů Domova Zvíkovecká kytička a následovat bude kulturní program. Více info najdete zde.

 • Cyklopouť s biskupem Tomášem, 30. června

Cyklopouť s biskupem Tomášem na rotundu sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci startuje v neděli 30. června v 13.00 od plzeňské katedrály. Více info najdete zde.

Ilustrační foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

 • Staré Sedliště: Prokopská poutní mše pro německé rodáky, 6. července

Začíná v 10.00 mší svatou v kostele sv. Prokopa. Více info najdete zde

 • Skoky u Žlutic: Noc světel a Skokovská pouť k svátku Navštívení Panny Marie, 6.-7. července

V sobotu 6.7. se můžete od 20.30 na tomto poutním místě těšit na zpěvy z klášterní komunity v Taizé v slavnostně osvětleném kostele. V neděli 7.7. se zde pak bude konat hlavní skokovská pouť - Českoněmecká pouť porozumění. Procesí začne v 10.00 a poutní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Filip Zdeněk Lobkowicz, OPraem., v 11.00. Více info najdete zde.

 • Planá u Mariánských Lázní: Poutní česko-německá mše svatá s biskupy, 26. července

V 9:15 začne procesí z náměstí Svobody v Plané s kapelou a růžencem. Česko-německá mše svatá s biskupy Tomášem Holubem a Rudolfem Wodelhorzerem a s poutníky z Čech i Německa začne v 10.00 v kostele sv. Anny u Plané. Více info najdete zde.

Pražská arcidiecéze

 • Svatá Hora: Hlavní pouť české církevní provincie, 30. června

Pouť vyvrcholí v 9.00 slavnostní mši svatou, kterou bude u Korunovačního oltáře celebrovat kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, společně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem a uctíváním u Korunovačního oltáře. Následovat bude Minikonference o kardinálu Tomáškovi a varhanní půlhodinka v bazilice. Plakát zde.

V neděli 18. srpna se můžete vydat do baziliky na Svaté Hoře na Poutní slavnost. Mši svatou v 9.00 bude celebrovat P. Stanislav Přibyl. Plakát zde.

Foto: Jana Chadimová / Člověk a Víra

 • Sázavský klášter: Velká Svatoprokopská pouť, 7. července

Slavnostní mši svatou v 10.30 bude celebrovat P. Jan Kotas, rektor Arcibiskupského semináře v Praze. Plakát zde.

 • Hrádek: Hrádecké poutě, 7. července, 14. července a 21. července

Tři červencové neděle se budou konat na poutním místě Navštívení Panny Marie v Hrádku u Vlašimi hlavní poutě. Jejich tradice je spjata se slavením mariánského svátku Navštívení Panny Marie, který se před obnovou liturgie II. Vatikánským koncilem slavil první neděli v červenci. 14. července se můžete navíc těšit i na koncert křesťanské skupiny Good Work. Plakát zde.

 • Maková Hora: Pouť k Panně Marii Karmelské, 19.-21. července

K této hlavní Makovské pouti tradičně patří sobotní mše svatá v kostele na Makové hoře v 18.00, kterou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej. V neděli, kdy pouť vrcholí, bude ranní mše svatá v 8.00 a poutní mše v 10.00. Hlavním celebrantem obou mší svatých bude P. Jan Fatka, O.Carm. Více info najdete zde.

 • Hájek u Prahy: Slavnost Narození Panny Marie, 7. září

V Hájku u Prahy se konají pravidelné poutě. Doputovat sem můžete např. po Mariánsko-františkánské poutní cestě o délce asi 14 km, která byla vybudována v 17. století. Začínala u pražské Lorety na Hradčanech a vedla do Hájku k loretě ve františkánském klášteře. Hlavní pouť se zde bude konat v sobotu 7. září, v předvečer Svátku Narození Panny Marie, hlavním celebrantem bude P. Vojtěch Kodet. Program všech poutí najdete na plakátku.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Hlavní bohoslužba národní pouti ve svatopetrské bazilice. Jan Pavel II. nám ukázal cestu, připomněl biskup Wasserbauer

Zhruba 2500 poutníků dnes dopoledne dorazilo na hlavní bohoslužbu národní pouti, která se konala ve svatopetrské bazilice právě v den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. Slavnostní mši ke cti sv. Jana Pavla II. celebroval kardinál Dominik Duka OP, homilii pronesl pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Večer se ještě uskuteční reprezentativní koncert "České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu a koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra.
12.11.2019

Emeritní papež Benedikt XVI. přijal české biskupy

Emeritní papež Benedikt XVI. přijal včera v podvečer část delegace ČBK.“Bylo to opravdu dojemné setkání. Papež si pamatoval dopodrobna svoji návštěvu u nás, jména i místa. Na závěr jsme se společně pomodlili modlitbu Otče náš a dostali od něj požehnání,” komentuje setkání P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.
12.11.2019

Evropské setkání ve Wrocławi

V polské Wrocławi proběhne na konci prosince „pouť důvěry“ Taizé.
11.11.2019

Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť aneb první den národní pouti obrazem

Českou národní pouť zahájili čeští a moravští biskupové společnou modlitbou litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila. Ostatní poutníci se k nim připojili v bazilice Santa Maria Maggiore, kde proběhlo slavností zahájení, mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatelem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
11.11.2019

Začala národní pouť do Říma. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit, řekl biskup Cikrle

Více než dva tisíce českých poutníků s českými vlajkami, trikolórou nebo s odznakem s vyobrazením sv. Anežky České v klopě se sjely do Říma, aby se zúčastnily české národní poutě k oslavě české světice a patronky společně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní zahájení národní pouti se uskutečnilo dnes odpoledne v bazilice Santa Maria Maggiore, dopoledne se biskupové modlili k českým národním patronům nad hrobem sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta.
11.11.2019