Archeologové vyzdvihli ostatky blahoslaveného Libraria

Včera 26. června byly v českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie vyzdviženy pravděpodobné ostatky blahoslaveného Jindřicha Libraria, zpovědníka českého krále Přemysla Otakara II. Schránu s ostatky otevřel a bl. Libraria uctil kardinál Dominik Duka OP spolu s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem.
Publikováno: 27. 6. 2019 16:00

Foto: Karel Lojka

Nález v kostele Obětování Panny Marie 

V klášterním kostele Obětování Panny Marie na českobudějovickém Piaristickém náměstí se v jedné z gotických zdí podařilo letos 30. ledna detekovat a potvrdit dutinu zaklenutou lomeným obloukem s patrnými nápisy na stěnách. V dutém prostoru byla patrná dřevěná schrána a písemnosti.

Vyzdvižení ostatků blahoslaveného zpovědníka

Zmíněnou schránu s ostatky 26. června odborně vyjmuli archeologové k dalšímu ohledání. Vyzdvižení ostatků se zúčastnil český primas arcibiskup Dominik Duka OP. Na základě jeho informace byl iniciován předchozí nedestruktivní archeologický a statický průzkum. Schránu po vyjmutí otevřel a předal odborníkům z muzea k ohledání a identifikaci nálezu. Spolu s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem poté pravděpodobné ostatky blahoslaveného Jindřicha Libraria uložili do nově zhotoveného relikviáře, který umístili k oltáři sv. Vojtěcha a památku bl. Libraria uctili modlitbou.

Z dutiny ve zdi vyzvedli archeologové kromě schrány s ostatky také seznam dělníků z renovace kláštera v roce 1893, noviny Národní politika z téhož roku a básnickou sbírku Jaroslava Vrchlického. 

„Je to velice významný objev pro město, protože pokud se potvrdí, že ten materiál můžeme datovat do 13. století, můžeme s největší pravděpodobností počítat s tím, že se jedná o Jindřicha Libraria,“ řekla archeoložka z Jihočeského muzea Zuzana Thomová. Všechny nalezené předměty budou archeologové restaurovat.

Dominik Duka: Tělo odchází, duchovní odkaz pokračuje

Pro arcibiskupa Dominika Duku znamená nalezení a vyzvednutí ostatků dominikána bl. Libraria sváteční okamžik. S jeho existencí se před mnoha lety seznámil při četbě historie české provincie řádu dominikánů od prof. Zdeňka Kalisty. 

„Pokoušel jsem se objevit, co je objevitelné. Jak víme, kroniky a historické texty jsou ohledně této postavy velmi skoupé. Zásluhu má také doktor Jan Kotous a další, kteří nebrali moje svědectví jako pouhou fámu. Byly tak provedeny výzkumy a nyní jsme zde. Je to důkaz o vztahu českých dominikánů k naší historii, protože 13. století bylo dobou největšího rozkvětu. Rovněž do jisté míry vyjadřuje postavení církve a její úkol v historii země,“ uvedl kardinál Duka.

Uložení na oltář sv. Vojtěcha, druhého pražského arcibiskupa a muže evropského významu, který se podílel na vytváření mapy Evropy druhého tisíciletí, znamená podle Dominika Duky poctu ve stínu muže, který se rovněž zapsal do dějin naší země a ukázal na tehdejší duchovní rozměry.

„Můžeme si opravit některé znalosti z historie křesťanství, které se prakticky nikdy, až na výjimky, nešířilo ohněm a mečem. Normální však byla cesta opravdového hlásání spojeného s kulturou a s civilizací našich zemí. To je důvodem k dnešnímu uctění památky muže, jehož drobné tělesné pozůstatky ukazují, že i když tělo odejde, duch pokračuje ve své činnosti a významu,“ dodal.

Vlastimil Kročil: Věříme v obnovení úcty k bl. Librariovi

Nalezení ostatků osobnosti, která stála u počátků města a zejména duchovního života jeho obyvatel znamená možnost přihlásit se k jejímu odkazu, navázat na staletou tradici úcty a pokračovat v ní.

„Postava blahoslaveného Libraria je skutečně významnou osobností, která měla vliv na rozvoj tohoto města. Před námi dnes stojí veliká výzva, aby se nám podařilo obnovit úctu, která mu v našem městě byla prokazována v minulých staletích. Jsem velmi rád, že mohu být přítomen při této významné události a současně mne těší návštěva pana kardinála Dominika Duky, který tuto iniciativu inicioval,“ řekl diecézní biskup Vlastimil Kročil.

Podle primátora města Jiřího Svobody je nález ostatků významný také z hlediska doplnění historie krajského města„Bezesporu je to zcela zásadní událost v historii města. Jsme rádi, že ve spolupráci církve, města, muzea a archivu a dalších podařilo vyzvednout schránku a věřím, že se podaří potvrdit historii našeho města. Svojí historií se jistě rádo pyšní každé město, ale málokteré pro to má takové konkrétní a hmatatelné důkazy. Věřím, že to může být dalším z důvodů, proč se turisté, věřící, ale i další zájemci do Českých Budějovic podívají. Kostel se v tuto chvíli opravuje a během několika měsíců zde bude vše v plné kráse, bude zde k vidění i schránka s ostatky a bude možné se podívat na kus tři čtvrtě tisíciletí staré historie,“ uvedl Jiří Svoboda.

Nalezením ostatků bádání nekončí

Po identifikaci nálezu si jednotlivé nalezené artefakty převzali k dalšímu zkoumání příslušní odborníci z Jihočeského muzea (restaurátor, antropolog, archivář), kteří rovněž odebrali vzorek k potvrzení stáří ostatků. Po skončení výzkumu budou ostatky Jindřicha Libraria, který byl přímým účastníkem a významně přispěl k založení města České Budějovice, trvale pietně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie. V další fázi se plánuje otevření nalezeného prostoru a průzkum nástěnných maleb.

„Ostatky jsme dnes uložili do nového dřevěného relikviáře, který jsme umístili na boční oltář biskupa a světce sv. Vojtěcha. Tím samozřejmě celá dnešní akce nekončí. Objevením ostatků blahoslaveného Jindřicha Libraria se před námi otevírá ohromný horizont toho, jaká byla naše minulost, minulost tohoto kláštera i města a to je důležité pro každého z nás. Máme před sebou tedy nejen nové uložení ostatků tohoto blahoslaveného, ale také otevření niky, ve které byly uloženy,“ uvedl k dalším plánům Zdeněk Mareš, děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše, pod jehož duchovní správu patří také kostel Obětování Panny Marie. V průběhu několika dalších měsíců podle něj dojde k rozhodnutí o restaurování niky. Následovat by také mohlo vědecké sympozium o osobnosti a významu osobnosti blahoslaveného Libraria.

(Zdroj: Miroslav Bína)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019

Papež František: Poctivá kritika je vždy otevřená odpovědi

Během návratu z pastorační návštěvy Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia odpovídal papež František na palubě letadla hodinu a půl na otázky novinářů, kteří jej doprovázeli. Přinášíme odpověď na jednu ze sedmi položených otázek týkající se kritických názorů na jeho pontifikát. Ptal se Jeason Drew Horowitz z deníku The New York Times.
12.09.2019