Archeologové vyzdvihli ostatky blahoslaveného Libraria

Včera 26. června byly v českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie vyzdviženy pravděpodobné ostatky blahoslaveného Jindřicha Libraria, zpovědníka českého krále Přemysla Otakara II. Schránu s ostatky otevřel a bl. Libraria uctil kardinál Dominik Duka OP spolu s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem.
Publikováno: 27. 6. 2019 16:00

Foto: Karel Lojka

Nález v kostele Obětování Panny Marie 

V klášterním kostele Obětování Panny Marie na českobudějovickém Piaristickém náměstí se v jedné z gotických zdí podařilo letos 30. ledna detekovat a potvrdit dutinu zaklenutou lomeným obloukem s patrnými nápisy na stěnách. V dutém prostoru byla patrná dřevěná schrána a písemnosti.

Vyzdvižení ostatků blahoslaveného zpovědníka

Zmíněnou schránu s ostatky 26. června odborně vyjmuli archeologové k dalšímu ohledání. Vyzdvižení ostatků se zúčastnil český primas arcibiskup Dominik Duka OP. Na základě jeho informace byl iniciován předchozí nedestruktivní archeologický a statický průzkum. Schránu po vyjmutí otevřel a předal odborníkům z muzea k ohledání a identifikaci nálezu. Spolu s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem poté pravděpodobné ostatky blahoslaveného Jindřicha Libraria uložili do nově zhotoveného relikviáře, který umístili k oltáři sv. Vojtěcha a památku bl. Libraria uctili modlitbou.

Z dutiny ve zdi vyzvedli archeologové kromě schrány s ostatky také seznam dělníků z renovace kláštera v roce 1893, noviny Národní politika z téhož roku a básnickou sbírku Jaroslava Vrchlického. 

„Je to velice významný objev pro město, protože pokud se potvrdí, že ten materiál můžeme datovat do 13. století, můžeme s největší pravděpodobností počítat s tím, že se jedná o Jindřicha Libraria,“ řekla archeoložka z Jihočeského muzea Zuzana Thomová. Všechny nalezené předměty budou archeologové restaurovat.

Dominik Duka: Tělo odchází, duchovní odkaz pokračuje

Pro arcibiskupa Dominika Duku znamená nalezení a vyzvednutí ostatků dominikána bl. Libraria sváteční okamžik. S jeho existencí se před mnoha lety seznámil při četbě historie české provincie řádu dominikánů od prof. Zdeňka Kalisty. 

„Pokoušel jsem se objevit, co je objevitelné. Jak víme, kroniky a historické texty jsou ohledně této postavy velmi skoupé. Zásluhu má také doktor Jan Kotous a další, kteří nebrali moje svědectví jako pouhou fámu. Byly tak provedeny výzkumy a nyní jsme zde. Je to důkaz o vztahu českých dominikánů k naší historii, protože 13. století bylo dobou největšího rozkvětu. Rovněž do jisté míry vyjadřuje postavení církve a její úkol v historii země,“ uvedl kardinál Duka.

Uložení na oltář sv. Vojtěcha, druhého pražského arcibiskupa a muže evropského významu, který se podílel na vytváření mapy Evropy druhého tisíciletí, znamená podle Dominika Duky poctu ve stínu muže, který se rovněž zapsal do dějin naší země a ukázal na tehdejší duchovní rozměry.

„Můžeme si opravit některé znalosti z historie křesťanství, které se prakticky nikdy, až na výjimky, nešířilo ohněm a mečem. Normální však byla cesta opravdového hlásání spojeného s kulturou a s civilizací našich zemí. To je důvodem k dnešnímu uctění památky muže, jehož drobné tělesné pozůstatky ukazují, že i když tělo odejde, duch pokračuje ve své činnosti a významu,“ dodal.

Vlastimil Kročil: Věříme v obnovení úcty k bl. Librariovi

Nalezení ostatků osobnosti, která stála u počátků města a zejména duchovního života jeho obyvatel znamená možnost přihlásit se k jejímu odkazu, navázat na staletou tradici úcty a pokračovat v ní.

„Postava blahoslaveného Libraria je skutečně významnou osobností, která měla vliv na rozvoj tohoto města. Před námi dnes stojí veliká výzva, aby se nám podařilo obnovit úctu, která mu v našem městě byla prokazována v minulých staletích. Jsem velmi rád, že mohu být přítomen při této významné události a současně mne těší návštěva pana kardinála Dominika Duky, který tuto iniciativu inicioval,“ řekl diecézní biskup Vlastimil Kročil.

Podle primátora města Jiřího Svobody je nález ostatků významný také z hlediska doplnění historie krajského města„Bezesporu je to zcela zásadní událost v historii města. Jsme rádi, že ve spolupráci církve, města, muzea a archivu a dalších podařilo vyzvednout schránku a věřím, že se podaří potvrdit historii našeho města. Svojí historií se jistě rádo pyšní každé město, ale málokteré pro to má takové konkrétní a hmatatelné důkazy. Věřím, že to může být dalším z důvodů, proč se turisté, věřící, ale i další zájemci do Českých Budějovic podívají. Kostel se v tuto chvíli opravuje a během několika měsíců zde bude vše v plné kráse, bude zde k vidění i schránka s ostatky a bude možné se podívat na kus tři čtvrtě tisíciletí staré historie,“ uvedl Jiří Svoboda.

Nalezením ostatků bádání nekončí

Po identifikaci nálezu si jednotlivé nalezené artefakty převzali k dalšímu zkoumání příslušní odborníci z Jihočeského muzea (restaurátor, antropolog, archivář), kteří rovněž odebrali vzorek k potvrzení stáří ostatků. Po skončení výzkumu budou ostatky Jindřicha Libraria, který byl přímým účastníkem a významně přispěl k založení města České Budějovice, trvale pietně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie. V další fázi se plánuje otevření nalezeného prostoru a průzkum nástěnných maleb.

„Ostatky jsme dnes uložili do nového dřevěného relikviáře, který jsme umístili na boční oltář biskupa a světce sv. Vojtěcha. Tím samozřejmě celá dnešní akce nekončí. Objevením ostatků blahoslaveného Jindřicha Libraria se před námi otevírá ohromný horizont toho, jaká byla naše minulost, minulost tohoto kláštera i města a to je důležité pro každého z nás. Máme před sebou tedy nejen nové uložení ostatků tohoto blahoslaveného, ale také otevření niky, ve které byly uloženy,“ uvedl k dalším plánům Zdeněk Mareš, děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše, pod jehož duchovní správu patří také kostel Obětování Panny Marie. V průběhu několika dalších měsíců podle něj dojde k rozhodnutí o restaurování niky. Následovat by také mohlo vědecké sympozium o osobnosti a významu osobnosti blahoslaveného Libraria.

(Zdroj: Miroslav Bína)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020