Dnes končí ve Vatikánu 30. zasedání Rady kardinálů

Dnes se ve Vatikánu uzavřelo třídenní zasedání šestičlenné Rady kardinálů. V centru jednání byla nová apoštolská konstituce věnující se reformě úřadů římské kurie s provizorním názvem Praedicate evangelium.
Publikováno: 27. 6. 2019 17:00

Foto: Vatican News

Nová konstituce byla kardinály již schválena a její návrh byl v dubnu po minulém zasedání zaslán předsedům biskupských konferencí celého světa, synodám východních církví, úřadům římské kurie, konferencím vyšších řeholních představených a některým papežským univerzitám k připomínkám.

Zasedání projednalo reakci všech úřadů římské kurie a papežských univerzit v Římě a umožnilo i nadále národním biskupským konferencím, které nemohly daný termín pro zaslání reakcí splnit, své reakce dále zasílat.

Během zasedání byly projednány připomínky kardinálů v těchto bodech:

1) Obecné připomínky k zaslanému textu.

2) Základní otázky, které je třeba vyřešit před zkoumáním textu.

3) Zmapování obdržených konkrétních připomínek.

Dalším bodem jednání byl příspěvek Mons. Pia Vita Pinta, děkana římské roty, o aktivitách oddělení, která mají soudní pravomoc.

Zasedání bude zakončeno dnes 27. června v 17.30 a následovat bude v bazilice sv. Petra mše svatá při příležitosti zlaté svatby místopředsedy Papežské komise pro Latinskou Ameriku Guzmána Carriquiry Lecoura a Lídice Maríe Gómez Mangové.

Příští zasedání kardinálů se bude konat ve dnech 17.-19. září 2019.

Rada kardinálů

30. zasedání Rady kardinálů se zúčastnili kardinálové Pietro Parolin, Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga SDB, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley O.F.M. Cap., Giuseppe Bertello a Oswald Gracias. Dále byli přítomni sekretář Rady kardinálů Mons. Marcello Semeraro a pomocný tajemník Mons. Marco Mellino. Zasedání se účastnil také Svatý otec, kromě středečního a čtvrtečního dopoledne, kdy se účastnil jak generální audience a dalších audiencí v Apoštolském paláci ve Vatikánu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019