Dnes končí ve Vatikánu 30. zasedání Rady kardinálů

Dnes se ve Vatikánu uzavřelo třídenní zasedání šestičlenné Rady kardinálů. V centru jednání byla nová apoštolská konstituce věnující se reformě úřadů římské kurie s provizorním názvem Praedicate evangelium.
Publikováno: 27. 6. 2019 17:00

Foto: Vatican News

Nová konstituce byla kardinály již schválena a její návrh byl v dubnu po minulém zasedání zaslán předsedům biskupských konferencí celého světa, synodám východních církví, úřadům římské kurie, konferencím vyšších řeholních představených a některým papežským univerzitám k připomínkám.

Zasedání projednalo reakci všech úřadů římské kurie a papežských univerzit v Římě a umožnilo i nadále národním biskupským konferencím, které nemohly daný termín pro zaslání reakcí splnit, své reakce dále zasílat.

Během zasedání byly projednány připomínky kardinálů v těchto bodech:

1) Obecné připomínky k zaslanému textu.

2) Základní otázky, které je třeba vyřešit před zkoumáním textu.

3) Zmapování obdržených konkrétních připomínek.

Dalším bodem jednání byl příspěvek Mons. Pia Vita Pinta, děkana římské roty, o aktivitách oddělení, která mají soudní pravomoc.

Zasedání bude zakončeno dnes 27. června v 17.30 a následovat bude v bazilice sv. Petra mše svatá při příležitosti zlaté svatby místopředsedy Papežské komise pro Latinskou Ameriku Guzmána Carriquiry Lecoura a Lídice Maríe Gómez Mangové.

Příští zasedání kardinálů se bude konat ve dnech 17.-19. září 2019.

Rada kardinálů

30. zasedání Rady kardinálů se zúčastnili kardinálové Pietro Parolin, Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga SDB, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley O.F.M. Cap., Giuseppe Bertello a Oswald Gracias. Dále byli přítomni sekretář Rady kardinálů Mons. Marcello Semeraro a pomocný tajemník Mons. Marco Mellino. Zasedání se účastnil také Svatý otec, kromě středečního a čtvrtečního dopoledne, kdy se účastnil jak generální audience a dalších audiencí v Apoštolském paláci ve Vatikánu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020