Biskupové a zástupci řeholí se sejdou na Velehradě

Ve dnech 4. a 5. července se na Velehradě uskuteční již 20. ročník Dnů lidí dobré vůle a Národní cyrilometodějská pouť. Dne 6. července se na tomto poutním místě bude konat i 119. plenární zasedání ČBK. Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí v ČR se sejdou nejen k připomínce našich duchovních kořenů, ale projednají i aktuální záležitosti života katolické církve.
Publikováno: 3. 7. 2019 12:00

Foto: ado.cz

S biskupy a zástupci řeholí se můžete setkat při různých programech Dnů lidí dobré vůle nebo se s nimi modlit při bohoslužbách.

  • 4. července, 17.40: modlitba za vlast ve velehradské bazilice
  • 5. července, 10.30: slavnostní koncelebrovaná mše na nádvoří před velehradskou bazilikou; hlavním celebrantem a kazatelem je apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo
  •  5. července, 15.00: východní liturgie ve velehradské bazilice; hlavní celebrant a kazatel apoštolský exarcha Ladislav Hučko
  • 5. července, 16.30: mše svatá v Mikulčicích (hradiště); hlavní celebrant a kazatel olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík
  • 6. července, 7.00: mše svatá ve velehradské bazilice na zahájení 119. plenárního zasedání ČBK; hlavním celebrantem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kazatel litoměřický biskup Jan Baxant


V rámci plenárního zasedání ČBK budou biskupové českých a moravských diecézí a zástupci konferencí vyšších řeholních představených mimo jiné debatovat o aktuální situaci v církvi i ve společnosti. Budou se věnovat i podnětům z komisí a rad ČBK, přípravám na Národní pouť do Říma či oslavám 1100 let od zavraždění svaté Ludmily apod. Plenárního zasedání se bude účastnit i apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles. D. Balvo.

Po skončení plenárního zasedání bude vydána oficiální tisková zpráva.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021