Při velehradských oslavách lidé uctili Palladium a připomněli si výročí českých patronů

Také jako připomínku několika důležitých výročí prožili dnes (5. července 2019) na Velehradě poutníci každoroční Národní cyrilometodějskou pouť. Hlavním celebrantem mše svaté, které se zúčastnilo asi pětadvacet tisíc lidí, byl apoštolský nuncius, arcibiskup Charles D. Balvo.
Publikováno: 5. 7. 2019 14:15

Z loňského ročníku. Foto Člověk a Víra

Také jako připomínku několika důležitých výročí prožili dnes (5. července 2019) na Velehradě poutníci každoroční Národní cyrilometodějskou pouť. Hlavním celebrantem mše svaté, které se zúčastnilo asi pětadvacet tisíc lidí, byl apoštolský nuncius, arcibiskup Charles Daniel Balvo.

Drazí bratři a sestry, vítám vás zde na Velehradě,“ oslovil shromážděné věřící zástupce papeže česky. V úvodním pozdravu pak připomenul některá letošní výročí, 1150 let od smrti svatého Cyrila nebo třicáté výročí svatořečení Anežky České. Viditelnou připomínkou historické kontinuity přitom pro přítomné byla přítomnost Palladia země České – kovového reliéfu s vyobrazením Panny Marie a Ježíška, který podle tradice obdržela svatá Ludmila při křtu z rukou svatého Metoděje na Velehradě.

Ve své homilii apoštolský nuncius poděkoval za pozvání na velehradskou pouť a poté zavzpomínal na nedělní rodinné rituály svého dětství – mši svatou, společnou snídani a procházku. Rituály a důležitými událostmi charakteristickými pro život židovské rodiny žila podle něj také Svatá rodina, jak o tom svědčí například evangelní úryvek, v němž Ježíš předčítá v nazaretské synagoze.

Ježíš opravdu naplnil příslib spásy, který byl dán Božímu lidu ústy velkých proroků, tím, že sám sebe obětoval na kříži. Svým křížem přináší radostnou zprávu Boží lásky nám, kteří jsme sklíčeni svými slabostmi a pády. Vyhlašuje svobodu a propuštění nám, kteří jsme zajatci a vězni hříchu. Vyhlašuje nám nejen milostivý rok, ale milostivý celý život, tedy celý život v blízkosti Boha,“ uvedl arcibiskup Balvo.

S odkazem na druhé čtení pak upozornil, že výše zmíněné poselství křesťané hlásali i v náročných podmínkách přístavního města Korint. „Svatý Pavel jim říká, aby se nenechali ovládnout malomyslností, protože nehlásají sebe, ale Ježíše Krista, světlo, které zazářilo v temnotách nevědomosti a v srdcích věřících,“ připomenul apoštolský nuncius a dodal: „Poslání svěřené církvi vyžaduje oddanost a soustředěný zájem. Věřící jsou voláni k tomu, aby dávali to nejlepší z toho, čím jsou a co mají, a musejí se vyvarovat všeho, co je rozptyluje a odvádí jejich pozornost od Ježíšovy osoby.

Ti, kdo toto Kristovo poslání naplňují, mají podle nuncia také materiální a fyzické potřeby. „Za příklad si lze vzít třeba vzdělávací instituce nebo zařízení poskytující zdravotní péči, které potřebují finanční prostředky, aby mohly fungovat,“ zmínil zástupce apoštolského stolce a pokračoval: „Je jasné, že se duchovní a členové církve někdy neřídili poučením daným Pánem Ježíšem a nechali se rozptýlit jinými zájmy – politickou mocí, penězi, pohodlným životem, osobními zájmy – které vrhly stín na integritu poslání.

Evangelium dále podle kazatele ukazuje, že apoštolové byli posláni po dvou. „Nečekalo se tedy od nich, že budou vykonávat své poslání úplně sami, ale ve společenství s ostatními, s bratry a sestrami patřícími do církve,“ doplnil. Ve dvou se svého poslání zhostili také svatí Cyril s Metodějem. „Vydali ze sebe to nejlepší a dědictví, které nám předali, je úžasné: víra, modlitba, zpěvy, jazyk, tradice a mnoho dalšího,“ upozornil nuncius.

Dnešní svět se podle něj vyznačuje stejnými obtížemi a výzvami, kterým čelily první křesťanské komunity – je v něm přítomno množství nespravedlnosti a zla a nabízí se mnoho různých filozofií a náboženských směrů. „My se, jako svatí Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že zcela dáme to nejlepší, abychom hlásali slovy i skutky radostnou zvěst evangelia Ježíše Krista. Světu, který hledá cíl a smysl, nabízíme poselství víry, naděje a především lásky,“ uzavřel své kázání arcibiskup Balvo.

V závěru mše svaté, kterou svým zpěvem doprovodil pěvecký sbor místního Stojanova gymnázia společně se smíšeným pěveckým sborem Svatopluk z Uherského Hradiště, pak kardinál Dominik Duka předal ocenění České biskupské konference vybraným osobnostem. Řád sv. Cyrila a Metoděje za literární a překladatelskou činnost, básnickou tvorbu a tvorbu písňových textů obdržel biskup Josef Hrdlička. Pamětní medaili si odnesla zakladatelka hnutí Modlitby matek v ČR Růžena Fialová, teolog Mons. Karel Skalický a také německá charitativní organizace Renovabis – za podporu, kterou v uplynulých letech poskytla katolické církvi v ČR. Děkovným uznáním pak biskupská konference ocenila manžele Passionarii a Vojtěcha Paříkovy za významný podíl na obnově Köhlerovy křížové cesty na Svatém Hostýně a také básnířku Marii Dolistovou a skladatele Jana Zástěru za realizaci cyklu duchovních kantát o českých patronech a světcích „České nebe“.

Slavnostní mše svatá byla vyvrcholením dvoudenního programu Dnů lidí dobré vůle, který nabídl množství tradičních aktivit pro všechny věkové kategorie. Lidé během něj letos mohli uctít Palladium země české a také se zúčastnit žehnání nových soch sv. Cyrila a Metoděje vytvořených pro vstupní pilíře poutního areálu. Během čtvrtečního koncertu pak lidé vybrali částku 1,6 mil. Kč na podporu nadačního fondu Adiuvare.

Foto: Dominik Novák, ČaV

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019