Skončilo 119. plenární zasedání České biskupské konference

6. července 2019 se konalo 119. plenární zasedání České biskupské konference na Velehradě. Setkání tak bezprostředně navazovalo na Dny lidí dobré vůle a Národní cyrilometodějskou pouť. Jednání biskupů a představitelů řeholí se účastnil i apoštolský nuncius v České republice – arcibiskup Charles D. Balvo.
Publikováno: 6. 7. 2019 22:15

Tématem jednání byla mimo jiné i náhrada za škody způsobené církvím ze strany státu pozdním vydáním majetku, o který v restitucích žádaly.  Biskupové se na plenárním zasedání společně usnesli, že katolická církev nebude žalovat stát za náhradu škody, která byla církvím způsobená, i když měl stát postupovat v souladu se zákonem a majetek vydat dříve.
 
Dalším z bodů jednání bylo poskytování duchovní služby pro Policii ČR.  Dne 10. června 2019 podepsal policejní prezident Jan Švejdar interní pokyn o poskytování duchovních služeb zaměstnancům Policie ČR. Tento pokyn je také základem pro připravovanou smlouvu mezi ERC a ČBK k této formě ekumenické pastorace. Kaplani budou tuto službu vykonávat stejně jako v armádě nebo v nemocnicích.

Členové ČBK projednávali rovněž podněty z komisí a rad ČBK. V rámci mimořádného misijního měsíce října schválili inciativu Misijní most modlitby, která se bude konat v pátek 18. října 2019. Jedná se o aktivitu Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií. Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, společenství i celé farnosti.  Plénum ČBK dále schválilo vypracování návrhu jednotné koncepce pastorace rodiny, kterou by mělo vytvořit Národní centrum pro rodinu. Ta by měla sloužit zejména diecézním centrům a organizacím věnujícím se problematice manželství a rodiny. Členové ČBK rovněž pověřili subkomisi pro regionální školství ČBK, aby připravila koncepci ohledně prevence sexuálního zneužívání na církevních školách.
 
Biskupové hovořili o přípravách na Národní pouť do Říma v listopadu tohoto roku u příležitosti oslav 30 let od kanonizace svaté Anežky České. Odsouhlasili i žádost organizace Post Bellum, že se 17. listopadu v 17.11 hodin rozezní zvony na všech kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu. V roce 2021 si budeme připomínat 1100 let od zavraždění svaté Ludmily, biskupové se tedy rozhodli vyhlásit rok 2021 Rokem svaté Ludmily. Představitelé České biskupské konference také schválili zahájení beatifikačního procesu P. Adolfa Kajpra SJ.


P. Kajpr byl katolický kněz, jezuita, novinář a vězeň nacismu i komunismu. Vyjadřoval se nejen k ústředním tématům katolické víry, ale také k soudobým společenským a politickým tématům. Za své názory byl vězněn nacisty (1941–1945) i komunisty (1950–1959). Po devíti letech v komunistických žalářích zemřel ve věku 57 let „v pověsti svatosti a mučednictví“ (více informací o P. Kajprovi v příloze).

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019