Skončilo 119. plenární zasedání České biskupské konference

6. července 2019 se konalo 119. plenární zasedání České biskupské konference na Velehradě. Setkání tak bezprostředně navazovalo na Dny lidí dobré vůle a Národní cyrilometodějskou pouť. Jednání biskupů a představitelů řeholí se účastnil i apoštolský nuncius v České republice – arcibiskup Charles D. Balvo.
Publikováno: 6. 7. 2019 20:15

Tématem jednání byla mimo jiné i náhrada za škody způsobené církvím ze strany státu pozdním vydáním majetku, o který v restitucích žádaly.  Biskupové se na plenárním zasedání společně usnesli, že katolická církev nebude žalovat stát za náhradu škody, která byla církvím způsobená, i když měl stát postupovat v souladu se zákonem a majetek vydat dříve.
 
Dalším z bodů jednání bylo poskytování duchovní služby pro Policii ČR.  Dne 10. června 2019 podepsal policejní prezident Jan Švejdar interní pokyn o poskytování duchovních služeb zaměstnancům Policie ČR. Tento pokyn je také základem pro připravovanou smlouvu mezi ERC a ČBK k této formě ekumenické pastorace. Kaplani budou tuto službu vykonávat stejně jako v armádě nebo v nemocnicích.

Členové ČBK projednávali rovněž podněty z komisí a rad ČBK. V rámci mimořádného misijního měsíce října schválili inciativu Misijní most modlitby, která se bude konat v pátek 18. října 2019. Jedná se o aktivitu Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií. Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, společenství i celé farnosti.  Plénum ČBK dále schválilo vypracování návrhu jednotné koncepce pastorace rodiny, kterou by mělo vytvořit Národní centrum pro rodinu. Ta by měla sloužit zejména diecézním centrům a organizacím věnujícím se problematice manželství a rodiny. Členové ČBK rovněž pověřili subkomisi pro regionální školství ČBK, aby připravila koncepci ohledně prevence sexuálního zneužívání na církevních školách.
 
Biskupové hovořili o přípravách na Národní pouť do Říma v listopadu tohoto roku u příležitosti oslav 30 let od kanonizace svaté Anežky České. Odsouhlasili i žádost organizace Post Bellum, že se 17. listopadu v 17.11 hodin rozezní zvony na všech kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu. V roce 2021 si budeme připomínat 1100 let od zavraždění svaté Ludmily, biskupové se tedy rozhodli vyhlásit rok 2021 Rokem svaté Ludmily. Představitelé České biskupské konference také schválili zahájení beatifikačního procesu P. Adolfa Kajpra SJ.


P. Kajpr byl katolický kněz, jezuita, novinář a vězeň nacismu i komunismu. Vyjadřoval se nejen k ústředním tématům katolické víry, ale také k soudobým společenským a politickým tématům. Za své názory byl vězněn nacisty (1941–1945) i komunisty (1950–1959). Po devíti letech v komunistických žalářích zemřel ve věku 57 let „v pověsti svatosti a mučednictví“ (více informací o P. Kajprovi v příloze).

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022