Skončilo 119. plenární zasedání České biskupské konference

6. července 2019 se konalo 119. plenární zasedání České biskupské konference na Velehradě. Setkání tak bezprostředně navazovalo na Dny lidí dobré vůle a Národní cyrilometodějskou pouť. Jednání biskupů a představitelů řeholí se účastnil i apoštolský nuncius v České republice – arcibiskup Charles D. Balvo.
Publikováno: 6. 7. 2019 22:15

Tématem jednání byla mimo jiné i náhrada za škody způsobené církvím ze strany státu pozdním vydáním majetku, o který v restitucích žádaly.  Biskupové se na plenárním zasedání společně usnesli, že katolická církev nebude žalovat stát za náhradu škody, která byla církvím způsobená, i když měl stát postupovat v souladu se zákonem a majetek vydat dříve.
 
Dalším z bodů jednání bylo poskytování duchovní služby pro Policii ČR.  Dne 10. června 2019 podepsal policejní prezident Jan Švejdar interní pokyn o poskytování duchovních služeb zaměstnancům Policie ČR. Tento pokyn je také základem pro připravovanou smlouvu mezi ERC a ČBK k této formě ekumenické pastorace. Kaplani budou tuto službu vykonávat stejně jako v armádě nebo v nemocnicích.

Členové ČBK projednávali rovněž podněty z komisí a rad ČBK. V rámci mimořádného misijního měsíce října schválili inciativu Misijní most modlitby, která se bude konat v pátek 18. října 2019. Jedná se o aktivitu Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií. Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, společenství i celé farnosti.  Plénum ČBK dále schválilo vypracování návrhu jednotné koncepce pastorace rodiny, kterou by mělo vytvořit Národní centrum pro rodinu. Ta by měla sloužit zejména diecézním centrům a organizacím věnujícím se problematice manželství a rodiny. Členové ČBK rovněž pověřili subkomisi pro regionální školství ČBK, aby připravila koncepci ohledně prevence sexuálního zneužívání na církevních školách.
 
Biskupové hovořili o přípravách na Národní pouť do Říma v listopadu tohoto roku u příležitosti oslav 30 let od kanonizace svaté Anežky České. Odsouhlasili i žádost organizace Post Bellum, že se 17. listopadu v 17.11 hodin rozezní zvony na všech kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu. V roce 2021 si budeme připomínat 1100 let od zavraždění svaté Ludmily, biskupové se tedy rozhodli vyhlásit rok 2021 Rokem svaté Ludmily. Představitelé České biskupské konference také schválili zahájení beatifikačního procesu P. Adolfa Kajpra SJ.


P. Kajpr byl katolický kněz, jezuita, novinář a vězeň nacismu i komunismu. Vyjadřoval se nejen k ústředním tématům katolické víry, ale také k soudobým společenským a politickým tématům. Za své názory byl vězněn nacisty (1941–1945) i komunisty (1950–1959). Po devíti letech v komunistických žalářích zemřel ve věku 57 let „v pověsti svatosti a mučednictví“ (více informací o P. Kajprovi v příloze).

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020

Duchovní mezi paragrafy a kánony – lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
24.01.2020