P. Richard Henkes bude blahořečen

Již 15. září bude v německém městě Limburgu blahořečen P. Richard Henkes, který působil v roce 1941 jako duchovní správce farnosti Strahovice na Hlučínsku a který byl zavražděn z nenávisti k víře v koncentračním táboře Dachau. Ostravsko-opavská diecéze organizuje při této příležitosti diecézní pouť a připojit se můžete také v modlitbě, k dispozici je novéna s P. Richardem Henkesem.
Publikováno: 1. 8. 2019 15:30

Diecézní pouť na blahořečení

Blahořečení proběhne v neděli 15. září ve městě Limburg, které se nachází severozápadně od Frankfurtu nad Mohanem ve spolkové zemi Hesensko. Právě zde byl Richard Henkes v roce 1925 vysvěcen na kněze.

Na blahořečení se můžete vydat s ostravsko-opavskou diecézí, která ve dnech 13.-15. září organizuje  Diecézní pouť do Německa na blahořečení P. Richarda Henkese. Více informací získáte zde.

Pro event. další zájemce bude vypraveno také speciální vlakové spojení z Vídně do Limburgu a zpět:

14.9.      20.41 Wien Hbf 

15.9.      7.04 Koblenz Hbf (příj.)

               8.09 Koblenz Hbf (odj.)

               9.13 Limburg (Lahn)

15.9.      20.45 Limburg (Lahn)

               21.48 Koblenz Hbf (příj.)

               22.18 Koblenz Hbf (odj.)

16.9.       9.59 Wien Hbf 

K této příležitost byl do češtiny přeložen emeritním pomocným olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou text k písni „Ó Bože, radostný náš zpěv“. Najdete ji v přiložené novéně na straně 24-25.

Osobnost P. Richarda Henkese si připomenou také poutníci na Pouti národů v sobotu 21. září na Maria Hilf u Zlatých Hor a farnost Strahovice, kde P. Henkes působil, poděkuje za blahořečení svého kněze při tradičním krmáši (posvícení) v neděli 27. října.

Novéna s P. Richardem Henkesem

Od pátku 6. září, tj. devět dní před blahořečením, se můžete začít modlit novénu s P. Richardem Henkesem, na jejíž přípravě se podíleli kněží – pallotini, jež se rovněž angažovali v přípravném procesu vedoucím k beatifikaci svého spolubratra. Stáhnout si ji můžete zde.

Bože, náš Otče,
kněz Richard Henkes od Tebe obdržel darem
sílu odporovat zlu,
zastávat se lásky a pravdy
a také schopnost následovat Ježíše Krista
na jeho křížové cestě až do smrti.
Jeho oběť pro druhé
nechť nám i dnes dodá naději a odvahu
na naší cestě víry.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
který s Tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.

P. Richard Henkes se nebál říci pravdu

Pater Richard Henkes, SAC se narodil 26. května 1900 v Ruppachu západně od Limburgu. Roku 1919 vstoupil do Společnosti katolického apoštolátu (SAC, zvaní též pallotini) a dne 6. června 1925 byl v Limburgu vysvěcen na kněze.

Jako učitel působil ve studijních zařízeních pallotinů v Schönstattu a v Alpen, od roku 1931 pak v Horním Slezsku, ve městech Katscher (dnes Kietrz) a Frankenstein (Ząbkowice Śląskie).

Při mimořádných úkonech duchovní správy ukázal jako postní kazatel a exercitátor především mladým lidem cestu, jak žít svou vírou v době nacismu. Postavil se jednoznačně proti národněsocialistickému názoru a odvážně zvěstoval poselství křesťanství. Věděl, že nacismus je ideologie zla a nenávisti, zároveň byl hluboce přesvědčen o velikosti Ježíšova poselství lásky a navíc měl v sobě sílu a odvahu obojí nejen srozumitelně a nahlas pojmenovat, ale také konkrétně a prakticky uskutečnit.

V roce 1941 se stal duchovním správcem malé farnosti Strahovice na Hlučínsku. Sílu čerpal z hluboké mariánské úcty a z Eucharistie. Kromě plnění povinností faráře se též věnoval exerciciím v exercičním domě sv. Josefa v Bránici a vystupoval jako kazatel na různých místech v širokém okolí.

Následoval svého Spasitele až na Golgotu

Jeho činnost byla sledována gestapem. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro „pobuřování národa z kazatelny“ zatčen a odvezen do Ratiboře u Vsetína. Odtud v jednom dopise napsal: 

„Na počátku jsem se ještě modlil za své osvobození, ale nyní jsem se probojoval dál, a i kdybych musel jít do tábora, řekl bych stejně tak ´Deo gratias´ jako při svém zatčení... Nyní nastala doba, kdy my kněží následujeme svého Spasitele do Getseman a možná až na Golgogu... A tak už nemám strach.“

10. července byl pak poslán do koncentračního tábora Dachau, ze kterého napsal: „Jdu za svou cestou s Bohem“. Díky potravinám zasílaným farníky ze Strahovic patřil k těm, kteří mohli alespoň z mála rozdávat. Mnohým tak nejen fyzicky, ale i psychicky pomohl láskou přežít na tomto místě bez lásky, jak sám uvedl: „Člověk je vydán lidské krutosti, a tak má smysl jen jedno - odevzdat se zcela radikálně Bohu.“

Německý „Maxmilián Kolbe“

Když v prosinci 1944 vypukla v koncentračním táboře tyfová epidemie, byly některé vězeňské bloky (mezi nimi i „český“ blok č. 17) prohlášeny za uzavřené bloky smrti. Tehdy se P. Richard Henkes – vědom si náročných požadavků evangelia i rizik provázejících jeho rozhodnutí – přihlásil jako dobrovolný ošetřovatel k péči o nemocné a umírající. Zde platilo jasné táborové pravidlo: „Kdo se odváží vstoupit mezi infekčně nemocné, nemůže se vrátit mezi živé.“ Mnohým tak daroval v posledních chvílích života jako člověk lidskou blízkost, mnohým jako kněz skrze svátosti blízkost Boží.

Zde se seznámil také s P. Josefem Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem a pražským kardinálem, od něhož se učil českému jazyku.

Po třech měsících této služby nemocným však sám smrtelně onemocněl a své nemoci 22. února 1945 podlehl. Jeho tělesné ostatky byly zpopelněny a popel tajně převezen mimo koncentrační tábor. V neděli 7. června 1945, v den 20. výročí jeho primice, pak byl popel tohoto mučedníka lásky k bližnímu, přirovnávaného k polskému knězi P. Maxmiliánu Kolbemu, slavnostně uložen do hrobu na hřbitově pallotinů v Limburgu.

Diecézní proces o životě, ctnostech, smrti a pověsti svatosti služebníka Božího P. Richarda Henkese byl zahájen v roce 2003 za účasti ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze v německém Limburgu. Uzavřen byl v lednu 2007 a dokumenty byly následně odeslány vatikánské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. 22.12.2018 uznal papež František mučednictví P. Henkseho a podepsal kanonizační dekret. 

(Zdroj: ostravsko-opavská diecéze, diecézní časopis Okno, Wikipedia)

Soubory ke stažení

velikost 896 KB
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020