P. Richard Henkes bude blahořečen

Již 15. září bude v německém městě Limburgu blahořečen P. Richard Henkes, který působil v roce 1941 jako duchovní správce farnosti Strahovice na Hlučínsku a který byl zavražděn z nenávisti k víře v koncentračním táboře Dachau. Ostravsko-opavská diecéze organizuje při této příležitosti diecézní pouť a připojit se můžete také v modlitbě, k dispozici je novéna s P. Richardem Henkesem.
Publikováno: 1. 8. 2019 15:30

Diecézní pouť na blahořečení

Blahořečení proběhne v neděli 15. září ve městě Limburg, které se nachází severozápadně od Frankfurtu nad Mohanem ve spolkové zemi Hesensko. Právě zde byl Richard Henkes v roce 1925 vysvěcen na kněze.

Na blahořečení se můžete vydat s ostravsko-opavskou diecézí, která ve dnech 13.-15. září organizuje  Diecézní pouť do Německa na blahořečení P. Richarda Henkese. Více informací získáte zde.

Pro event. další zájemce bude vypraveno také speciální vlakové spojení z Vídně do Limburgu a zpět:

14.9.      20.41 Wien Hbf 

15.9.      7.04 Koblenz Hbf (příj.)

               8.09 Koblenz Hbf (odj.)

               9.13 Limburg (Lahn)

15.9.      20.45 Limburg (Lahn)

               21.48 Koblenz Hbf (příj.)

               22.18 Koblenz Hbf (odj.)

16.9.       9.59 Wien Hbf 

K této příležitost byl do češtiny přeložen emeritním pomocným olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou text k písni „Ó Bože, radostný náš zpěv“. Najdete ji v přiložené novéně na straně 24-25.

Osobnost P. Richarda Henkese si připomenou také poutníci na Pouti národů v sobotu 21. září na Maria Hilf u Zlatých Hor a farnost Strahovice, kde P. Henkes působil, poděkuje za blahořečení svého kněze při tradičním krmáši (posvícení) v neděli 27. října.

Novéna s P. Richardem Henkesem

Od pátku 6. září, tj. devět dní před blahořečením, se můžete začít modlit novénu s P. Richardem Henkesem, na jejíž přípravě se podíleli kněží – pallotini, jež se rovněž angažovali v přípravném procesu vedoucím k beatifikaci svého spolubratra. Stáhnout si ji můžete zde.

Bože, náš Otče,
kněz Richard Henkes od Tebe obdržel darem
sílu odporovat zlu,
zastávat se lásky a pravdy
a také schopnost následovat Ježíše Krista
na jeho křížové cestě až do smrti.
Jeho oběť pro druhé
nechť nám i dnes dodá naději a odvahu
na naší cestě víry.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
který s Tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.

P. Richard Henkes se nebál říci pravdu

Pater Richard Henkes, SAC se narodil 26. května 1900 v Ruppachu západně od Limburgu. Roku 1919 vstoupil do Společnosti katolického apoštolátu (SAC, zvaní též pallotini) a dne 6. června 1925 byl v Limburgu vysvěcen na kněze.

Jako učitel působil ve studijních zařízeních pallotinů v Schönstattu a v Alpen, od roku 1931 pak v Horním Slezsku, ve městech Katscher (dnes Kietrz) a Frankenstein (Ząbkowice Śląskie).

Při mimořádných úkonech duchovní správy ukázal jako postní kazatel a exercitátor především mladým lidem cestu, jak žít svou vírou v době nacismu. Postavil se jednoznačně proti národněsocialistickému názoru a odvážně zvěstoval poselství křesťanství. Věděl, že nacismus je ideologie zla a nenávisti, zároveň byl hluboce přesvědčen o velikosti Ježíšova poselství lásky a navíc měl v sobě sílu a odvahu obojí nejen srozumitelně a nahlas pojmenovat, ale také konkrétně a prakticky uskutečnit.

V roce 1941 se stal duchovním správcem malé farnosti Strahovice na Hlučínsku. Sílu čerpal z hluboké mariánské úcty a z Eucharistie. Kromě plnění povinností faráře se též věnoval exerciciím v exercičním domě sv. Josefa v Bránici a vystupoval jako kazatel na různých místech v širokém okolí.

Následoval svého Spasitele až na Golgotu

Jeho činnost byla sledována gestapem. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro „pobuřování národa z kazatelny“ zatčen a odvezen do Ratiboře u Vsetína. Odtud v jednom dopise napsal: 

„Na počátku jsem se ještě modlil za své osvobození, ale nyní jsem se probojoval dál, a i kdybych musel jít do tábora, řekl bych stejně tak ´Deo gratias´ jako při svém zatčení... Nyní nastala doba, kdy my kněží následujeme svého Spasitele do Getseman a možná až na Golgogu... A tak už nemám strach.“

10. července byl pak poslán do koncentračního tábora Dachau, ze kterého napsal: „Jdu za svou cestou s Bohem“. Díky potravinám zasílaným farníky ze Strahovic patřil k těm, kteří mohli alespoň z mála rozdávat. Mnohým tak nejen fyzicky, ale i psychicky pomohl láskou přežít na tomto místě bez lásky, jak sám uvedl: „Člověk je vydán lidské krutosti, a tak má smysl jen jedno - odevzdat se zcela radikálně Bohu.“

Německý „Maxmilián Kolbe“

Když v prosinci 1944 vypukla v koncentračním táboře tyfová epidemie, byly některé vězeňské bloky (mezi nimi i „český“ blok č. 17) prohlášeny za uzavřené bloky smrti. Tehdy se P. Richard Henkes – vědom si náročných požadavků evangelia i rizik provázejících jeho rozhodnutí – přihlásil jako dobrovolný ošetřovatel k péči o nemocné a umírající. Zde platilo jasné táborové pravidlo: „Kdo se odváží vstoupit mezi infekčně nemocné, nemůže se vrátit mezi živé.“ Mnohým tak daroval v posledních chvílích života jako člověk lidskou blízkost, mnohým jako kněz skrze svátosti blízkost Boží.

Zde se seznámil také s P. Josefem Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem a pražským kardinálem, od něhož se učil českému jazyku.

Po třech měsících této služby nemocným však sám smrtelně onemocněl a své nemoci 22. února 1945 podlehl. Jeho tělesné ostatky byly zpopelněny a popel tajně převezen mimo koncentrační tábor. V neděli 7. června 1945, v den 20. výročí jeho primice, pak byl popel tohoto mučedníka lásky k bližnímu, přirovnávaného k polskému knězi P. Maxmiliánu Kolbemu, slavnostně uložen do hrobu na hřbitově pallotinů v Limburgu.

Diecézní proces o životě, ctnostech, smrti a pověsti svatosti služebníka Božího P. Richarda Henkese byl zahájen v roce 2003 za účasti ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze v německém Limburgu. Uzavřen byl v lednu 2007 a dokumenty byly následně odeslány vatikánské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. 22.12.2018 uznal papež František mučednictví P. Henkseho a podepsal kanonizační dekret. 

(Zdroj: ostravsko-opavská diecéze, diecézní časopis Okno, Wikipedia)

Soubory ke stažení

velikost 896 KB
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019