Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule se oslaví na mnoha místech v Čechách

Žádné jiné místo nebylo svatému Františkovi tak drahé jako kostelík Panny Marie Andělské nazývaný Porciunkule. Zde našly tisíce lidí odpuštění a pokoj srdce, zde vznikl řád františkánů. A právě 2. srpna si připomínáme zasvěcení tohoto kostela.
Publikováno: 1. 8. 2019 13:15

Foto: baldeaglebluff / CC BY-SA 2.0

Drobný kostelík se dnes nachází uprostřed velké baziliky poblíž italského města Assisi. Postaven byl snad již ve 4. století. Je to místo, kde sv. František z Assisi porozuměl svému povolání a kde posléze založil řád františkánů. Na tomto místě, které podle světce „svatá Panna Maria milovala zvláštní láskou“, se Bohu zasvětila i svatá Klára. A také právě sem byl nemocný František přinesen, když se blížil jeho odchod z tohoto světa.

Prosím tě, abys všem, kdo v pokání a vyznání hříchů přijdou navštívit tento kostel, udělil široké a velkodušné odpuštění s úplným prominutím všech vin.“ Tuto větu přednesl sv. František z Assisi Kristu jedné noci roku 1216. Svátek, kterým si církev připomíná toto místo a jeho patronku, se každoročně stává příležitostí ke smíření s Bohem pro nesčetné množství lidí.

V tento den je možné ve všech františkánských nebo farních kostelech získat odpustky. Jeho podmínky (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, zbožná návštěva zmíněného kostela spojená s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha) jsou především ukazateli toho, co je podstatné - Vrátit se do Božího domu. 

Slavnost Porciunkule v Čechách

V mnoha českých a moravských městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem a kapucíny, se bude první sprnový víkend konat slavnost Porciunkule.

Již tradiční pouti se uskuteční ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy, kde bude v pátek 2.8. v 18:00 celebrovat mši svatou P. Jakub Sadílek OFM, provinciál bratří františkánů a po níž bude následovat festival františkánských schol.

Ve Skokách v západních Čechách bude též v pátek v 18:00 celebrovat poutní mši svatou P. Vladimír Slámečka. Večer pak od 21:30 začne program s názvem „Pod Mariánskou hvězdou“ neboli pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem.

Oslavy proběhou také ve východočeském Opočnu, kde byl v 17. století postavený kapucínský klášter a kostel nebo v Hostinné na Trutnovsku, kde v průběhu celého víkendu vystoupí celá řada kapel a interpretů rozmanitých žánrů nebo také kouzelník.

Kromě jmenovaných se oslavy uskuteční také v Loretě v Rumburku, v klášteře alžbětinek v Jablunkově, v Jindřichově Hradci, Zásmukách, Hejnicích a na mnoha dalších místech.

(zdroj: www.ofm.cz, www.kudyznudy.czwww.skoky.eu, www.porciunkule.cz)
Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022