Předseda slovenských biskupů vyjádřil podporu předsedovi Konference biskupů Polska

Předseda Konference biskupů Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, vyjádřil solidaritu a podporu předsedovi Polské biskupské konference, poznańskému arcibiskupovi Mons. Stanislawu Gądeckému, v souvislosti s vlnou kritiky, která se zvedla vůči krakovskému arcibiskupovi Markovi Jędraszewskému za jeho kritické vyjádření vůči novým ideologiím.
Publikováno: 12. 8. 2019 17:30

Mons. Stanislav Zvolenský v listu arcibiskupovi Gądeckému napsal, že jen před třemi desetiletími se země střední a východní Evropy nacházeli v područí komunistické ideologie. "Jsme proto citliví na jakékoli pokusy umlčet názory na některá témata jen proto, že jsou z ideologických důvodů považovány za politicky nekorektní," zdůraznil bratislavský arcibiskup a dodal, že dnes, více než kdykoliv předtím, "je důležité mluvit o člověku v jeho celistvosti a zabývat se křesťanskou antropologií ."

Předseda KBS listem reagoval na prohlášení předsedy Polské biskupské konference, který vyzdvihl, že "lidé z prostředí tzv. sexuálních menšin jsou naši bratři a sestry, za kterých dal Kristus svůj život a jejichž také chce přivést ke spáse. Úcta ke konkrétním lidem však nemůže vést k přijetí ideologie, která si klade za cíl uskutečnění revoluce v oblasti společenských zvyků a mezilidských vztahů."

Arcibiskupa Gadeckého již minulý týden v pátek podpořil předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, a byl to právě on, kdo vyzval Konferenci biskupů Slovenska a Maďarskou biskupskou konferenci, aby se k podpoře polského arcibiskupa také připojili.

Zdroj: TK KBS

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020