Čeští a francouzští školitelé odlétli školit učitele do nejchudší země světa

V pondělí 12. 8. odlétla z Prahy skupina českých a francouzských dobrovolníků do Středoafrické republiky, kde budou již po páté v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR školit téměř 300 místních učitelů. Program vytvořený českou organizací SIRIRI podporuje výuku v rodném jazyce sango a stojí na myšlenkách J. A. Komenského.
Publikováno: 13. 8. 2019 14:30

Foto: Jiří Pasz/SIRIRI

Do Středoafrické republiky se na dva týdny vypravilo celkem 13 evropských lektorů, kterým bude pomáhat také 26 středoafrických školitelů. Školit budou celkem 287 středoafrických učitelů ve městech Bozoum a Bouar.

Cílem programu Škola hrou je zkvalitnit vzdělávání v SAR

Vzdělávací program Škola hrou vytvořila v roce 2015 česká organizace SIRIRI, která se zaměřuje na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Program je inspirován myšlenkami J. A. Komenského, vychází z principů moderní pedagogiky a klade si za cíl zkvalitnit vzdělávání na prvním stupni středoafrických základních škol. Výuka tedy probíhá v mateřském jazyku sango, ale do budoucna se počítá i s rozšířením výuky ve druhém úředním jazyku SAR, kterým je francouzština

„Program Škola hrou stojí na interaktivním osvojování si moderních pedagogických principů, výuce, do níž jsou integrované herní prvky, práce se slabikářem v sangu, práce s didaktickými nástěnnými kresbami a živou abecedou,“ vysvětluje  koordinátorka programu Veronika Boháčová a dodává, že „na závěr vyškolení učitelé dostanou pro své žáky pomůcky, se kterými se naučili pracovat a které pro ně zajistila SIRIRI.“ 

Součástí programu jsou také didaktické nástěnné kresby, které vznikají podle návrhů českých umělců Davida Böhma a Jiřího Franty a nahrazují chybějící učebnice. A to vše by se neobešlo bez podpory mnoha dárců a podporovatelů, kterým patří velké poděkování.

Program má i měřitelné výsledky: při výuce ve francouzštině umí číst v SAR jen necelá polovina absolventů prvního stupně základní školy, zatímco ve třídách učitelů, kteří učí podle programu Škola hrou, čte již na konci prvního ročníku 90 % dětí.

Mezi školiteli nebudou chybět ani středoafričtí učitelé

„Zájem o vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice stále narůstá. K důvodům tohoto zájmu patří i to, že po pěti letech realizace programu se stal nový styl výuky u dětí velmi oblíbený a už má i objektivně měřitelné dobré výsledky. Rádi bychom realizaci programu postupně předávali místním učitelům, proto zveme už třetím rokem k aktivní školitelské spolupráci zkušené středoafrické učitele, ředitele a školské inspektory. Těch se letos zapojí dokonce tolik, že jich bude více než evropských školitelů. Už v předchozích letech se stali cennou součástí týmu, protože pomáhali složitější témata překládat svým kolegům do místního jazyka sango,“ popisuje přípravy letošního školení Veronika Boháčová

Na jaké novinky se můžou letos učitelé těšit, popisuje iniciátorka programu Škola hrou Ludmila Böhmová:„Některé skupiny učitelů budou zaměřeny na matematiku, jiné na práci s čítankou a další na metodiku práce přechodu výuky pouze v sangu na výuku bilingvní v sangu i ve francouzštině. 

Více informací o projektech SIRIRI získáte na https://siriri.org/.

(Zdroj: Terezie Imlaufová, SIRIRI)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články