Čeští a francouzští školitelé odlétli školit učitele do nejchudší země světa

V pondělí 12. 8. odlétla z Prahy skupina českých a francouzských dobrovolníků do Středoafrické republiky, kde budou již po páté v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR školit téměř 300 místních učitelů. Program vytvořený českou organizací SIRIRI podporuje výuku v rodném jazyce sango a stojí na myšlenkách J. A. Komenského.
Publikováno: 13. 8. 2019 14:30

Foto: Jiří Pasz/SIRIRI

Do Středoafrické republiky se na dva týdny vypravilo celkem 13 evropských lektorů, kterým bude pomáhat také 26 středoafrických školitelů. Školit budou celkem 287 středoafrických učitelů ve městech Bozoum a Bouar.

Cílem programu Škola hrou je zkvalitnit vzdělávání v SAR

Vzdělávací program Škola hrou vytvořila v roce 2015 česká organizace SIRIRI, která se zaměřuje na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Program je inspirován myšlenkami J. A. Komenského, vychází z principů moderní pedagogiky a klade si za cíl zkvalitnit vzdělávání na prvním stupni středoafrických základních škol. Výuka tedy probíhá v mateřském jazyku sango, ale do budoucna se počítá i s rozšířením výuky ve druhém úředním jazyku SAR, kterým je francouzština

„Program Škola hrou stojí na interaktivním osvojování si moderních pedagogických principů, výuce, do níž jsou integrované herní prvky, práce se slabikářem v sangu, práce s didaktickými nástěnnými kresbami a živou abecedou,“ vysvětluje  koordinátorka programu Veronika Boháčová a dodává, že „na závěr vyškolení učitelé dostanou pro své žáky pomůcky, se kterými se naučili pracovat a které pro ně zajistila SIRIRI.“ 

Součástí programu jsou také didaktické nástěnné kresby, které vznikají podle návrhů českých umělců Davida Böhma a Jiřího Franty a nahrazují chybějící učebnice. A to vše by se neobešlo bez podpory mnoha dárců a podporovatelů, kterým patří velké poděkování.

Program má i měřitelné výsledky: při výuce ve francouzštině umí číst v SAR jen necelá polovina absolventů prvního stupně základní školy, zatímco ve třídách učitelů, kteří učí podle programu Škola hrou, čte již na konci prvního ročníku 90 % dětí.

Mezi školiteli nebudou chybět ani středoafričtí učitelé

„Zájem o vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice stále narůstá. K důvodům tohoto zájmu patří i to, že po pěti letech realizace programu se stal nový styl výuky u dětí velmi oblíbený a už má i objektivně měřitelné dobré výsledky. Rádi bychom realizaci programu postupně předávali místním učitelům, proto zveme už třetím rokem k aktivní školitelské spolupráci zkušené středoafrické učitele, ředitele a školské inspektory. Těch se letos zapojí dokonce tolik, že jich bude více než evropských školitelů. Už v předchozích letech se stali cennou součástí týmu, protože pomáhali složitější témata překládat svým kolegům do místního jazyka sango,“ popisuje přípravy letošního školení Veronika Boháčová

Na jaké novinky se můžou letos učitelé těšit, popisuje iniciátorka programu Škola hrou Ludmila Böhmová:„Některé skupiny učitelů budou zaměřeny na matematiku, jiné na práci s čítankou a další na metodiku práce přechodu výuky pouze v sangu na výuku bilingvní v sangu i ve francouzštině. 

Více informací o projektech SIRIRI získáte na https://siriri.org/.

(Zdroj: Terezie Imlaufová, SIRIRI)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019