Biskup Vlastimil Kročil: Novému proboštu vyprošuji od Boha milost a sílu

Ve středu 14. 8. 2019 uvedl diecézní biskup Vlastimil Kročil vikáře Ivo Prokopa do úřadu jindřichohradeckého probošta. V úřadu chce nový probošt navázat na službu předchůdců.
Publikováno: 15. 8. 2019 14:15

(foto: Foto: Marie Košinová / Člověk a víra)

Instalace proběhla v rámci prvních nešpor ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v proboštském kostele v Jindřichově Hradci.

Podle diecézního biskupa Vlastimila Kročila instalování 30. probošta neznamená ani tak vyznamenání pro něj osobně, nýbrž spíše závazek a také projev opětovného uznání celému městu, které odedávna zaujímalo významné postavení v jihočeském regionu; tedy důvod, pro nějž byla v roce 1625 zdejší farnost povýšena na proboštství. „Pro nového probošta jde skutečně spíše o závazek, a to zvláště poté, ohlédne-li se do galerie svých předchůdců, počínaje prvním proboštem Hesselem a konče emeritním proboštem, Mons. Habartem. Přál bych si, aby i nový probošt kráčel podobnou cestou jako jeho předchůdci, a byl také vždy oporou svému biskupovi,“ uvedl otec biskup a připomněl, že mezi jindřichohradeckými probošty byla celá řada vynikajících osobností náboženského i kulturního života; osobností, které svou prací a pílí přispěli k rozkvětu města.

To by podle něj nebylo možné, pokud by chyběla ochota, otevřenost a dobrá vůle ke vzájemné spolupráci i na institucionální úrovni, tedy mezi proboštstvím a místní samosprávou. „Jestliže se také dnes vztahy mezi nimi rozvíjí v tomto duchu, pak chci vyjádřit uznání a obdiv i té současné místní samosprávě, kterou jako starosta zde zastupuje pan Ing. Stanislav Mrvka. Vaší přítomnosti, pane starosto, si vážíme a děkujeme za ni. Věřím, že budoucí vzájemná spolupráce přinese pro všechny jen ty nejlepší a dobrých plodů.“

Říkám-li na adresu nového probošta, že jeho ustanovení je pro něj závazkem, pak se mi v té souvislosti vybavují slova apoštola Petra: ‚paste Boží stádce vám svěřené, jak to chce Bůh…; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem‘. K tomu je zajisté zapotřebí vyprošovat si milost, tedy onu zvláštní sílu, kterou dává Bůh.“

V předvečer titulární slavnosti proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie se pak na tuto mimořádnou služebnici Páně, Matku Krista Pána a Matku naší obrátil s prosbou: „Kéž je to právě ona, kdo vyprosí potřebnou sílu pro Tebe, milý Ivo, ale také i pro nás všechny, kdo kráčíme ve šlépějích jejího Syna, Ježíše Krista, který žije a vládne po všechny věky věků,“ uvedl v promluvě otec biskup a zakončil ji výzvou, aby nově jmenovaný probošt složil Vyznání víry a přísahu věrnosti. Poté nad ním pronesl instalační formuli, předal mu odznaky úřadu (mozetu, pektorál, prsten a biret) a pozdravil se s ním pozdravením pokoje.

 

Úkolem probošta je vyprošovat pomoc lidem a městu

Nového probošta Ivo Prokopa zaujala důležitost některých úkolů, které papež Urban VIII., uložil jindřichohradeckým proboštům ve zřizovací listině. „Kladl důraz na to, aby slavnostně žehnali. Tedy, aby zprostředkovávali a vyprošovali Boží podporu a pomoc městu, kraji, jednotlivým farníkům. Aby poznávali starosti jednotlivců, rodin či obcí a modlili se za ně, povzbuzovali, předkládali Bohu jejich snahy, potřeby a touhy. Myslím si, že právě v tom je i dnes hlavní úkol zdejší duchovní správy a osobně probošta,“ domnívá se Ivo Prokop. Pro budoucí službu se chce inspirovat prací svých předchůdců. „Velmi si vážím biskupovy důvěry a veškeré pomoci farníků, díky níž se mohu těšit, že nezůstaneme jen u čestného titulu a ozdob liturgického oblečení, ale využijeme věci nové i staré ‚ke cti a slávě Boží a k spáse duší‘. Tak, abychom v roce 2025, až budeme slavit čtyřsté výročí vzniku proboštství, se jen nemuseli smutně dívat do slavné zmizelé minulosti, ale mohli mít radost z toho, co se ve farnosti i celém městě daří.“

(Zdroj: Miroslav Bína, českobudějovická diecéze)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019