Tři novici Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele složili dočasné sliby

Během včerejší slavnosti Nanebevzetí Panny Marie složili v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do rukou provinciála Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele P. Václava Hypiusa dočasné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti.
Publikováno: 16. 8. 2019 15:00

Foto:  archív Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele založil v roce 1732 v městečku Scala u Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Itálie přinesl redemptoristy přes Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovic u Znojma, v roce 1785.

Ve světle charismatu sv. Alfonse se redemptoristé na Slovensku a v Česku věnují hlavně lidovým misiím a exerciciím (Podolínec, Kostolná – Záriečie), které jsou zároveň prvními pastoračními prioritami Kongregace v Česku a na Slovensku.

Dalšími prioritami jsou farní pastorace (Frýdek, Svatá Hora, Tasovice, Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre), pastorace povolání, spolupráce s laiky, pastorace přes vydavatelství Slovo medzi nami a také aktivní působení prostřednictvím tradičních i nových médií.

Dekretem generálního představeného působí čeští a slovenští redemptoristé od února 2017 v rámci nové provincie Bratislava – Praha.

(Zdroj: Eva Güttlerová)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020