Barma zoufale potřebuje lásku, spravedlnost a milosrdenství, říká kardinál Bo

Barmský kardinál Charles Bo zveřejnil pastorační dopis „o výzvách, kterým dnes čelí lidé v Barmě, zejména v souvislosti s nadcházejícími volbami v příštím roce“. V něm se zamýšlí nad tématem „Boží láska k lidem a národům Asie“.
Publikováno: 19. 8. 2019 11:00

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk

Podle kardinála je v Barmě stále příliš mnoho lidí, kteří jsou „hladoví, žízniví, nazí, nemocní a ve vězení“. Odkazuje na pasáž evangelia, kde Ježíš říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Kardinál Bo vyzývá své spoluobčany, aby„spolupracovali na ukončení násilí a teroru v Barmě a na vybudování společnosti, kde budou všichni muži, ženy a děti bez ohledu na etnickou příslušnost a náboženství uznáváni jako naši spoluobčané i jako naši bratři a sestry“.

Touha po míru

Ve svém pastoračním poselství uvádí, že je důležité, aby se lidé postavili za svá práva, přičemž poznamenává, že „s právy přicházejí povinnosti. Se svobodou přichází odpovědnost“. Všechny lidské bytosti jsou stvořeny k obrazu Božímu, ale jak v Barmě, tak i jinde ve světě je „Imago Dei nemilosrdně pošlapáváno každý den“.

Svoboda náboženského vyznání

Kardinál také zdůraznil význam lidských práv a svobod a poukázal na základní právo na „svobodu náboženského vyznání nebo víry“. Upozornil na rostoucí ohrožení náboženské svobody nejen v Barmě, ale i v celé Asii, kde je intolerance na vzestupu. Obhájci lidských práv a náboženské svobody musí usilovat, aby tato práva byla dostupná všem lidem.

Dále stručně zmínil další problémy jako např. „tyranii drog“, devastaci životního prostředí, nedostatek přístupu ke vzdělávání, otroctví a obchod s lidmi.

Láska, spravedlnost, milosrdenství

Především je ale tento dopis je inspirován láskou, touhou po spravedlnosti a milosrdenstvím. Barma potřebuje všechny tři - lásku, spravedlnost a milosrdenství – zoufale,“ uvedl v závěru.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020