Biskup Martin David posvětil ve Vlčovicích nový oltář s ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux

V sobotu 17. srpna posvětil pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ambon a také nový obětní stůl, který ukrývá ostatky rodičů svaté Terezie z Lisieux. Ukončila se tak osmiletá rekonstrukce kostela.
Publikováno: 21. 8. 2019 17:30

Foto: Jakub David

Nový obětní stůl a ambon posvětil v sobotu 17. srpna při mši svaté ve farnosti Vlčovice na Novojičínsku biskup Martin David. Mobiliář do kostela Všech svatých navrhl malíř a grafik Milivoj Husák. Pískovec opracoval kameník Vítězslav Orel ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Úpravou presbytáře se tak završila oprava kostela, která trvala osm let

„Kostel jsme rekonstruovali postupně. Dělala se podlaha, lavice, osvětlení, výmalba, restaurováním prošly vitráže v oknech i varhany,“ uvedl duchovní správce farnosti P. Roman Macura, který farníky přesvědčil také k proměně kněžiště.

Důvod, proč právě ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux uvedl P. Macura pro Novojičínský deník: „Přemýšlel jsme nad tím, co by bylo pro to místo nejvhodnější. Kostel je zasvěcený všem svatým, jediný obraz konkrétního světce je obraz svaté Terezie z Lisieux. Tak jsem ve farnosti navrhl, aby to byli její rodiče, ve farnosti to bylo přijato kladně a tak jsme do toho šli.“ 

Ludvík a Zélie Martinovi

Manželé Ludvík i Zélie Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux, pocházeli z důstojnických rodin ve Francii. Oba nejdříve toužili po řeholním životě a pak poznali, že si Bůh od nich přeje službu skrze manželský život. Jak řekl papež František v homilii „Svatí manželé Ludvík Martin a Maria Zélie Guérin žili křesťanskou službu v rodině a den za dnem vytvářeli prostředí plné víry a lásky. Z tohoto klimatu vzešla povolání jejich dcer.“ Měli celkem 9 dětí, z nichž 4 brzy zemřely. Jejich 5 dcer se stalo řeholnicemi - čtyři z nich bosými karmelitkami a jedna vizitantkou. Sama sv. Terezie z Lisieux o svých rodičích pravila, že byli „hodní nebe“.

Postulátor kanonizačního procesu P. Sangalli OCD o manželech Martinových řekl, že „čelili všemu pod Božím pohledem a v každé situaci, ve chvílích radostí i úzkostí, stavěli Ježíše Krista na první místo. Byli si stále jisti Pánovým velkým objetím a tím, že s jeho pomocí budou nakonec schopni udělat vše a překonat jakoukoliv těžkost“. A právě tím jsou vzorem.

Manželé Martinovi byli svatořečeni v říjnu roku 2015 papežem Františkem. 

Umístěním ostatků svatých manželů, jejichž dcera - sv. Terezie z Lisieux - byla svatořečena již před téměř 100 lety, farnost připomíná význam rodiny. „Chtěli jsme vyzdvihnout skutečnost, že svatými jsou i její rodiče. Je to výjimečné a moc se o tom nemluví. Umístěním ostatků manželů Martinových bychom chtěli symbolizovat důležitost rodiny,“ uvedl duchovní správce farnosti Vlčovice P. Roman Macura. Farníci si ostatky obou světců přivezli z pouti do Lisieux v malém relikviáři letos v červnu.

(zdroj: www.doo.cz, Novojičínský deník)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Čeští biskupové popřáli kardinálu Schönbornovi k jeho dnešním 75. narozeninám

Rakouský kardinál Christoph Schönborn dnes oslavil 75 let.
22.01.2020

Skončilo 121. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali na 121. plenárním zasedání, které se tentokrát konalo na Arcibiskupství pražském. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených, sestra Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
22.01.2020

Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy

Čeští a moravští biskupové vydali v rámci 121. zasedání ČBK následující prohlášení na téma eutanazie a asistovaná sebevražda.
22.01.2020

Výběrové řízení Biskupství brněnského na místa ředitelů církevních škol

Biskupství brněnské jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ředitelů školských právnických osob: • Biskupské gymnázium Brno • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno • Církevní domov mládeže Petrinum v Brně • Katolické gymnázium Třebíč • Křesťanská základní škola Jihlava • Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Nástup k 1. 7. 2020. Termín uzávěrky přihlášek je 28. 2. 2020.
22.01.2020

Papež František připomněl motto Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Při středeční audienci v zaplněné aule Pavla VI. připomněl papež František téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů - pohostinnost, které bylo inspirované úryvkem ze Skutků apoštolů „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“. Celý text dnešní katecheze naleznete v článku.
22.01.2020