Biskup Martin David posvětil ve Vlčovicích nový oltář s ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux

V sobotu 17. srpna posvětil pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ambon a také nový obětní stůl, který ukrývá ostatky rodičů svaté Terezie z Lisieux. Ukončila se tak osmiletá rekonstrukce kostela.
Publikováno: 21. 8. 2019 17:30

Foto: Jakub David

Nový obětní stůl a ambon posvětil v sobotu 17. srpna při mši svaté ve farnosti Vlčovice na Novojičínsku biskup Martin David. Mobiliář do kostela Všech svatých navrhl malíř a grafik Milivoj Husák. Pískovec opracoval kameník Vítězslav Orel ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Úpravou presbytáře se tak završila oprava kostela, která trvala osm let

„Kostel jsme rekonstruovali postupně. Dělala se podlaha, lavice, osvětlení, výmalba, restaurováním prošly vitráže v oknech i varhany,“ uvedl duchovní správce farnosti P. Roman Macura, který farníky přesvědčil také k proměně kněžiště.

Důvod, proč právě ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux uvedl P. Macura pro Novojičínský deník: „Přemýšlel jsme nad tím, co by bylo pro to místo nejvhodnější. Kostel je zasvěcený všem svatým, jediný obraz konkrétního světce je obraz svaté Terezie z Lisieux. Tak jsem ve farnosti navrhl, aby to byli její rodiče, ve farnosti to bylo přijato kladně a tak jsme do toho šli.“ 

Ludvík a Zélie Martinovi

Manželé Ludvík i Zélie Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux, pocházeli z důstojnických rodin ve Francii. Oba nejdříve toužili po řeholním životě a pak poznali, že si Bůh od nich přeje službu skrze manželský život. Jak řekl papež František v homilii „Svatí manželé Ludvík Martin a Maria Zélie Guérin žili křesťanskou službu v rodině a den za dnem vytvářeli prostředí plné víry a lásky. Z tohoto klimatu vzešla povolání jejich dcer.“ Měli celkem 9 dětí, z nichž 4 brzy zemřely. Jejich 5 dcer se stalo řeholnicemi - čtyři z nich bosými karmelitkami a jedna vizitantkou. Sama sv. Terezie z Lisieux o svých rodičích pravila, že byli „hodní nebe“.

Postulátor kanonizačního procesu P. Sangalli OCD o manželech Martinových řekl, že „čelili všemu pod Božím pohledem a v každé situaci, ve chvílích radostí i úzkostí, stavěli Ježíše Krista na první místo. Byli si stále jisti Pánovým velkým objetím a tím, že s jeho pomocí budou nakonec schopni udělat vše a překonat jakoukoliv těžkost“. A právě tím jsou vzorem.

Manželé Martinovi byli svatořečeni v říjnu roku 2015 papežem Františkem. 

Umístěním ostatků svatých manželů, jejichž dcera - sv. Terezie z Lisieux - byla svatořečena již před téměř 100 lety, farnost připomíná význam rodiny. „Chtěli jsme vyzdvihnout skutečnost, že svatými jsou i její rodiče. Je to výjimečné a moc se o tom nemluví. Umístěním ostatků manželů Martinových bychom chtěli symbolizovat důležitost rodiny,“ uvedl duchovní správce farnosti Vlčovice P. Roman Macura. Farníci si ostatky obou světců přivezli z pouti do Lisieux v malém relikviáři letos v červnu.

(zdroj: www.doo.cz, Novojičínský deník)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019