Biskup Martin David posvětil ve Vlčovicích nový oltář s ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux

V sobotu 17. srpna posvětil pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ambon a také nový obětní stůl, který ukrývá ostatky rodičů svaté Terezie z Lisieux. Ukončila se tak osmiletá rekonstrukce kostela.
Publikováno: 21. 8. 2019 15:30

Foto: Jakub David

Nový obětní stůl a ambon posvětil v sobotu 17. srpna při mši svaté ve farnosti Vlčovice na Novojičínsku biskup Martin David. Mobiliář do kostela Všech svatých navrhl malíř a grafik Milivoj Husák. Pískovec opracoval kameník Vítězslav Orel ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Úpravou presbytáře se tak završila oprava kostela, která trvala osm let

„Kostel jsme rekonstruovali postupně. Dělala se podlaha, lavice, osvětlení, výmalba, restaurováním prošly vitráže v oknech i varhany,“ uvedl duchovní správce farnosti P. Roman Macura, který farníky přesvědčil také k proměně kněžiště.

Důvod, proč právě ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux uvedl P. Macura pro Novojičínský deník: „Přemýšlel jsme nad tím, co by bylo pro to místo nejvhodnější. Kostel je zasvěcený všem svatým, jediný obraz konkrétního světce je obraz svaté Terezie z Lisieux. Tak jsem ve farnosti navrhl, aby to byli její rodiče, ve farnosti to bylo přijato kladně a tak jsme do toho šli.“ 

Ludvík a Zélie Martinovi

Manželé Ludvík i Zélie Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux, pocházeli z důstojnických rodin ve Francii. Oba nejdříve toužili po řeholním životě a pak poznali, že si Bůh od nich přeje službu skrze manželský život. Jak řekl papež František v homilii „Svatí manželé Ludvík Martin a Maria Zélie Guérin žili křesťanskou službu v rodině a den za dnem vytvářeli prostředí plné víry a lásky. Z tohoto klimatu vzešla povolání jejich dcer.“ Měli celkem 9 dětí, z nichž 4 brzy zemřely. Jejich 5 dcer se stalo řeholnicemi - čtyři z nich bosými karmelitkami a jedna vizitantkou. Sama sv. Terezie z Lisieux o svých rodičích pravila, že byli „hodní nebe“.

Postulátor kanonizačního procesu P. Sangalli OCD o manželech Martinových řekl, že „čelili všemu pod Božím pohledem a v každé situaci, ve chvílích radostí i úzkostí, stavěli Ježíše Krista na první místo. Byli si stále jisti Pánovým velkým objetím a tím, že s jeho pomocí budou nakonec schopni udělat vše a překonat jakoukoliv těžkost“. A právě tím jsou vzorem.

Manželé Martinovi byli svatořečeni v říjnu roku 2015 papežem Františkem. 

Umístěním ostatků svatých manželů, jejichž dcera - sv. Terezie z Lisieux - byla svatořečena již před téměř 100 lety, farnost připomíná význam rodiny. „Chtěli jsme vyzdvihnout skutečnost, že svatými jsou i její rodiče. Je to výjimečné a moc se o tom nemluví. Umístěním ostatků manželů Martinových bychom chtěli symbolizovat důležitost rodiny,“ uvedl duchovní správce farnosti Vlčovice P. Roman Macura. Farníci si ostatky obou světců přivezli z pouti do Lisieux v malém relikviáři letos v červnu.

(zdroj: www.doo.cz, Novojičínský deník)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021