OSN připomíná Mezinárodní den obětí náboženského násilí

Letošní 22. srpen je prvním mezinárodním dnem vzpomínky na oběti násilných činů, motivovaných nenávistí vůči náboženství či víře. V květnu tohoto roku o tom rozhodlo Generální shromáždění OSN. Na pronásledování kvůli víře také upozorňuje mezinárodní křesťanská iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která se v ČR uskuteční ve středu 27. listopadu 2019. 
Publikováno: 22. 8. 2019 10:00

Foto: © Kustodie Svaté země

Jakékoliv násilí vůči lidem z náboženských komunit nemůže být akceptováno,“ zdůraznil polský ministr zahraničních věcí Jacek Czaputowicz, který je jedním z iniciátorů vzniku rezoluce. V ní OSN vyjádřila „vážné znepokojení nad přetrváváním nesnášenlivosti a násilí založených na osobním přesvědčení či vyznávaném náboženství, které dopadají na členy náboženských společenství a menšin“.

Iniciativu ocenily organizace, které pomáhají obětem náboženského násilí v netolerantních zemích. Jednou z nich je papežská nadace ACN International (Církev v nouzi), která už více než 70 let pomáhá pronásledovaným křesťanům po celém světě.

S velkým nadšením vítáme, že 22. srpen vyhlásila OSN jako Mezinárodní den obětí náboženského násilí. Díky tomu se rozšiřuje platforma, která nám umožňuje bojovat s projevy násilí. Je to důležité obzvláště s ohledem na skutečnost, že křesťané jsou nejpronásledovanější komunitou v současném světě,“ řekl Thomas Heine-Geldern, výkonný ředitel ACN International.

Právě ACN International před dvěma lety podpořila polskou právničku a mezinárodně uznávanou odbornici v otázce náboženské svobody, Ewelinu Ochab, aby s tímto návrhem vystoupila na půdě OSN. Polskou iniciativu poté podpořilo několik dalších zemí (USA, Kanada, Brazílie, Egypt, Irák, Jordánsko, Nigérie a Pákistán).

ACN International dlouhodobě organizuje mezinárodní iniciativu Červená středa (#RedWednesday), jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledovaní za svoji víru. Symbolem je červené světlo jako barva krve mučedníků

V České republice Červenou středu společně organizují Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí a letos se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019. Všichni jsou zváni, aby se zapojili ve své farnosti či obci – např. nasvícením budovy na červeno, uspořádáním bohoslužby, přednášky nebo jiné připomínky s červenými svíčkami.

(Zdroj: Rome Report, OSN, ACN International)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021