Papež František: Centrem křesťanské starostlivosti jsou nemocní

Dnešní audience se konala opět na náměstí sv. Petra a papež František pokračoval sedmou katechezí o Skutcích apoštolů nazvanou „Petr, hlavní svědek Vzkříšeného“. Zdůraznil, že křesťané mají být těmi, kdo umožňují druhým setkat s Kristem, a těmi, kterým leží na srdci péče o nemocné. Svatý otec také uvedl, že klíčem křesťanského života je poslouchat Boha víc než lidi.
Publikováno: 28. 8. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Místem setkání prvotních křesťanů bylo sloupořadí

5. kapitola Skutků apoštolů popisuje, jak v Jeruzalémě rukama apoštolů docházelo k mnoha zázrakům. Apoštolové, a v jejich čele Petr, uzdravovali nemocné a lidi sužované nečistými duchy, „dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.“ (Sk 5,15)

„Toto společenství církve, zmiňované v knize Skutků apoštolů, žilo z velkého bohatství, která mu dal k dispozici Pán, zakoušelo růst co do počtu, tak i do síly a to i navzdory útokům z venčí,“ řekl papež František na úvod.

Evangelista Lukáš, který klade důraz na znamení a zázraky, jež skutky apoštolů doprovázela, konkrétně popisuje významná místa, kde k těmto událostem docházelo. Jedná se např. o Šalamounovo sloupořadí u chrámu, kde se věřící scházeli. Toto sloupořadí (stoà) byla otevřenou kolonádou, která sloužila jako útočiště i jako místo setkávání a svědectví.

Rodící se církev byla „polní nemocnicí“

Rodící se církev se jeví jako polní nemocnice, která přijímá ty nejslabší osoby, tedy nemocné,“ uvedl dále Svatý otec a dodal, že utrpení druhých přitahovalo apoštoly, kteří nevlastnili ani stříbro, ani zlato, ale byli silní v Ježíšově jménu.

„V jejich očích, stejně jako v očích křesťanů všech dob, jsou nemocní privilegovanými příjemci radostné zprávy o Božím království, jsou bratry Krista, ve kterých je On sám zvláštním způsobem přítomný, aby se nechal hledat a nalézat od nás všech,“ pokračoval Svatý otec a zdůraznil, že nemocní jsou pro církev, pro srdce kněží a pro věřící privilegovanými. Nejsou k tomu, abychom je skartovali, naopak, jsou k tomu, abychom o ně pečovali a starali se o ně: jsou centrem křesťanské starostlivosti.“

Petr ukazoval na Ježíše

Mezi apoštoly se vyjímá Petr díky obdrženému primátu a poslání, které od Zmrtvýchvstalého obdržel. Je to ten, který odstartoval kázání kerygmatu v den Letnic a který vedl jeruzalémský sněm.

Petr se stavěl k nosítkám, procházel mezi nemocnými podobně, jako to dělával samotný Ježíš, který na sebe bral jejich nemoci. Petr, rybář z Galileje, procházeje mezi nemocnými ukazoval ale na někoho jiného než na sebe - na živého a činného Krista.

Svědkem je ve skutečnosti ten, kdo ukazuje na Krista, a to jak slovy tak svojí tělesnou přítomností. Tím umožňuje, aby se druzí mohli s Kristem setkat a mohli s Ním vstoupit do vztahu. Svědek je ´prodloužením Božího slova´, které se v dějinách stalo Tělem,“ řekl papež František.

V ranách nemocných je Ježíš

Petr je tím, kdo koná skutky svého učitele, a při pohledu na něho s vírou, jako by bylo vidět samotného Krista. Petr naplněný Duchem svého Pána prochází a aniž by něco konal, jeho stín se stal uzdravujícím pohlazením, předáním zdraví, vylitím vlídnosti vzkříšeného Krista, který se sklání k nemocným a navrací jim život, záchranu a důstojnost.

„Takovýmto způsobem Bůh zjevuje svou blízkost a z ran svých dětí činí ´teologické místo své jemnosti´. V ranách nemocných, v nemocech, které jsou překážkou jít v životě vpředu, je Ježíš stále přítomný. Ježíš, který volá každého z nás, tyto rány léčí, uzdravuje,“ řekl papež.

Poslouchat Boha je důležitější než poslouchat lidi

Uzdravující moc Petra vzbuzuje nenávist saduceů, kteří uvězní apoštoly a poté, co jsou zázračně osvobozeni, jim zakážou vyučovat. Tito lidé viděli zázraky, které apoštolové konali ne jako magii, ale v Ježíšově jménu. Saduceové to nechtěli přijmout a proto je bili a věznili. Jejich srdce bylo tak tvrdé, že nechtěli uvěřit ani tomu, co viděli na vlastní oči.

Petr jim odpovídá tak, že jim nabízí klíč křesťanského života: Boha je třeba víc poslouchat než lidi. (Sk 5,29) Saduceové jim ale zakazovali konat dále tyto věci a uzdravovat. „Velkou odpovědí křesťana má ale být: ´Poslouchám Boha před lidmi.´ Toto znamená, že máme poslouchat Boha bez rezerv, bez odkladů či kalkulů, přilnout k Němu, abychom se stali schopnými spojení s Ním a s těmi, které potkáme na naší cestě,“ řekl papež a zakončil svoji katechezi modlitbou: 

„Také my prosme Ducha Svatého o sílu, abychom se nebáli těch, kteří nám přikazují mlčet, pomlouvají nás nebo dokonce útočí na náš život. Prosme Ho, aby nás vnitřně posílil a my si tak byli jistí láskyplnou a utěšující přítomností Pána po našem boku.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Konference o mládeži 2019: Mluvme jazykem současnosti

Tématem 23. konference o mládeži byla digitální evangelizace, která se uskutečnila ve dnech 5. – 6. prosince v Češkovicích na Blanensku. Účastníci debatovali o možnostech, inspiracích a představách evangelizačního působení v digitálním prostoru v ČR.
06.12.2019

Abeceda křesťanské víry - 7. díl E - Evangelium

Sedmým písmenem v abecedě je „E“, jako evangelium. Evangelium doslova znamená „dobrá zpráva“. A co je tedy ta dobrá zpráva? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
06.12.2019

Kardinál Michael Czerny: Téma migrace je pro mne osobní, prožili jsme to jako rodina

Papež František jmenoval v říjnu třináct nových kardinálů. Jedním z nich byl i brněnský rodák Michael Czerny, jehož rodina po roce 1948 emigrovala do Kanady, kde on posléze vstoupil k jezuitům. Od roku 2016 působí ve Vatikánu v Sekci pro migranty a uprchlíky Dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Při příležitosti synody o Amazonii jsme požádali kardinála Czerného o rozhovor, který nyní přinášíme v českém překladu.
06.12.2019

Betlémské světlo 2019

Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019. V neděli 15. prosince 2019 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.
06.12.2019

Film o biskupovi Vojtaššákovi v italské režii: Okysličení unavené víry Západu

Vojtaššák, dny barbarů - tak byl nazván nový dokumentárně-hraný film o spišském biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Snímek v režii italské autorské dvojice Alberta Di Giglia a Luigiho Beneschiho přiblížil publiku vatikánské filmotéky dramatické kapitoly pronásledování církve v Československu. “Je to svědectví okysličující stagnující a unavenou víru nás, obyvatel Západu,” říká Di Giglio.
04.12.2019