P. Josef Koláček SJ oslaví v neděli 90. narozeniny

P. Josef Koláček, jezuita a dlouhodobý šéf české sekce Vatikánského rozhlasu, oslaví v neděli 1. září 90. narozeniny.
Publikováno: 29. 8. 2019 16:00
Foto: Johana Bronková
P. Josef Koláček SJ se narodil 1. září roku 1929 v Brně - Bystrci. Po maturitě na gymnáziu v roce 1948 vstoupil do jezuitského řádu. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl v rámci Akce K  zatčen spolu s ostatními jezuity a deportován do koncentračních klášterů v Bohosudově a Oseku, později byl povolán k vojenské službě a zařazen do PTP - Pomocných technických praporů na Slovensko. Zde byli tzv. pétépáci nasazováni za primitivních pracovních podmínek jako stavební dělníci.
V letech 1954−1968 pracoval jako pomocný dělník v brněnské Zbrojovce a tajně studoval teologii. Mnohokrát byl vyšetřován v různých procesech s jezuity, ale nikdy nebyl odsouzen. Na kněze byl vysvěcen tajně 23. ledna 1968 Felixem M. Davídkem.
V roce 1968 odešel do rakouského Innsbrucku, kde dokončil svá studia teologie. V roce 1970 byl povolán do Říma, kde začal pracovat jako redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu. V letech 1971 - 2001 byl jejím vedoucím, čímž se stal nejdéle sloužícím šéfredaktorem českého vysílání Radia Vaticana.
Během roku 1985 učil papeže Jana Pavla II. před jeho cestou do Rakouska česky, aby tam papež mohl skrz rakouskou televizi, naladitelnou i na českém území, Čechy pozdravit. Nebylo mu totiž tehdy umožněno účastnit se velehradské pouti, a proto chtěl papež alespoň ve Vatikánu sloužit mši svatou s homilií v češtině a slovenštině, kterou rakouská televize odvysílala.
Po roce 2001 P. Koláček nadále působil jako redaktor české sekce RV. Věnuje se překladatelské činnosti a dějinám jezuitského řádu.
V roce 2010 ocenili čeští a moravští biskupové P. Koláčka za dlouholeté působení v české sekci Vatikánského rádia a za literární a publicistickou činnost a udělili mu Pamětní medaili České biskupské konference. Roku 2012 se P. Koláček stal laureátem Ceny města Brna v oblasti "žurnalistika a publicistika". Roku 2016 mu Ústav pro studium totalitních režimů udělil Cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické diktatury, kterou P. Koláček převzal v Praze 23. listopadu 2016.

Rozhovor s P. Koláčkem na Proglasu

Vzpomínání Josefa Koláčka bude na Proglasu vysíláno v pořadu Křesťan a svět 1. září ve 20.15, pokračování rozhovoru, kde bude mluvit zejména o životě v Itálii, pak o týden později (8.9. 20.15).
Rozhovor s P. Koláčkem, v němž vzpomíná na svůj život, kněžské svěcení, život v zahraničí i kontakty s kardinálem Špidlíkem, připravila pro Proglas a Katolický týdeník Johana Bronková.

Dřívější rozhovory

Měl jsem usnadněnou situaci (2016)
Já budu tím bláznem pro Krista! (2013)
Paprsek uznání mystického těla Kristova (2010)
K větší slávě Boží, Bulletin Jezuité s. 14-19 (2009)
Milicionář s automatem na mě řval: "Vstávej, holomku!" (2008)
Rozhovory pro Paměť národa (2006)


Dokument o Josefu Koláčkovi v Cestách víry: Josef Koláček. Legenda českého exilu v Římě.

(Zdroj: www.jesuit.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020