Přes jedenáct a půl milionu korun vybráno ve sbírkách z českých a moravských diecézí

České a moravské diecéze zaslaly za rok 2018 do Vatikánu na sbírku papeže Františka - tzv. Svatopetrský haléř – částku 8 581 317 Kč. Ve Velkopáteční sbírce, která je již tradičně určena na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, byla v roce 2018 vybrána částka ve výši 3 093 308 Kč.
Publikováno: 30. 8. 2019 12:15

„Svatý otec děkuje za toto laskavé gesto církevního společenství a s vědomím duchovní náklonnosti a úcty, které toto gesto doprovázely, prosí, abyste se nadále za něj a za jeho papežský úřad modlili, vám vyprošuje nebeskou ochranu Panny Marie a s radostí vám uděluje apoštolské požehnání a zaslíbení Boží milosti,” stojí mimo jiné v děkovném dopise, který vatikánský státní sekretariát poslal na diecéze i ČBK.
 
Svatopetrský haléř, starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají do 8. století, se koná každý rok na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června), v České republice probíhá na svátek Stolce sv. Petra (22. února). Papež z těchto peněz přispívá na různé potřeby církve, většinou na sociální a humanitární účely. Když Českou republiku zasáhly v minulosti katastrofální povodně, byl papežův dar jedním z prvních, který doputoval na pomoc lidem, kteří byli zasaženi tímto ničivým živlem.

Velkopáteční sbírka, která vznikla v roce 1974, je pořádána každoročně na Velký pátek a její výtěžek je určený na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri vždy oslovuje biskupy na celém světě tradičním dopisem na začátku postní doby a vybízí je k solidaritě a pomoci křesťanům ve Svaté zemi, která stále zůstává v oblasti konfliktů a násilí. V letošním dopise mimo jiné napsal: „Postní cesta vyzývá každého z nás, aby se vracel k místům a událostem, které změnily běh dějin lidstva i osobní život každého z nás. Jsou to místa a události, které nám předávají živou památku všeho, co vtělený Boží Syn vyslovil, vykonal a vytrpěl pro naši spásu."

Jak Státní sekretariát Vatikánu, tak i Kongregace pro východní církve, zaslaly všem diecézím oficiální dopisy, ve kterých děkují všem věřícím z Čech, Moravy a Slezska za jejich příspěvky a štědrost. 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020