Přes jedenáct a půl milionu korun vybráno ve sbírkách z českých a moravských diecézí

České a moravské diecéze zaslaly za rok 2018 do Vatikánu na sbírku papeže Františka - tzv. Svatopetrský haléř – částku 8 581 317 Kč. Ve Velkopáteční sbírce, která je již tradičně určena na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, byla v roce 2018 vybrána částka ve výši 3 093 308 Kč.
Publikováno: 30. 8. 2019 12:15

„Svatý otec děkuje za toto laskavé gesto církevního společenství a s vědomím duchovní náklonnosti a úcty, které toto gesto doprovázely, prosí, abyste se nadále za něj a za jeho papežský úřad modlili, vám vyprošuje nebeskou ochranu Panny Marie a s radostí vám uděluje apoštolské požehnání a zaslíbení Boží milosti,” stojí mimo jiné v děkovném dopise, který vatikánský státní sekretariát poslal na diecéze i ČBK.
 
Svatopetrský haléř, starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají do 8. století, se koná každý rok na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června), v České republice probíhá na svátek Stolce sv. Petra (22. února). Papež z těchto peněz přispívá na různé potřeby církve, většinou na sociální a humanitární účely. Když Českou republiku zasáhly v minulosti katastrofální povodně, byl papežův dar jedním z prvních, který doputoval na pomoc lidem, kteří byli zasaženi tímto ničivým živlem.

Velkopáteční sbírka, která vznikla v roce 1974, je pořádána každoročně na Velký pátek a její výtěžek je určený na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri vždy oslovuje biskupy na celém světě tradičním dopisem na začátku postní doby a vybízí je k solidaritě a pomoci křesťanům ve Svaté zemi, která stále zůstává v oblasti konfliktů a násilí. V letošním dopise mimo jiné napsal: „Postní cesta vyzývá každého z nás, aby se vracel k místům a událostem, které změnily běh dějin lidstva i osobní život každého z nás. Jsou to místa a události, které nám předávají živou památku všeho, co vtělený Boží Syn vyslovil, vykonal a vytrpěl pro naši spásu."

Jak Státní sekretariát Vatikánu, tak i Kongregace pro východní církve, zaslaly všem diecézím oficiální dopisy, ve kterých děkují všem věřícím z Čech, Moravy a Slezska za jejich příspěvky a štědrost. 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019