Českobudějovická „Bílá věž“ vydá svědectví

Pravděpodobně poprvé od roku 1772 bude vyjmuta a otevřena časová schránka z makovice klášterní věže na českobudějovickém Piaristickém náměstí. Schránku otevřou diecézní biskup Vlastimil Kročil a primátor města Jiří Svoboda. Po otevření bude obsah schránky zdokumentován a vloženy další pamětní předměty pro budoucí generace.
Publikováno: 30. 8. 2019 12:00

V úterý 3. září 2019 v 10.00 bude vyjmuta časová schrána z makovice klášterní věže. Stane se tak v areálu kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. 

Po otevření bude obsah schránky zdokumentován a vloženy další pamětní předměty pro budoucí generace. Příležitost k otevření časové schránky se naskýtá během právě probíhající opravy střechy klášterní věže. Po třech dnech, 6. 9. 2019, bude schránka opět vložena do makovice. Od roku 1772, kdy věž získala svoji stávající podobu, není doloženo její otevření. Na centrálním dřevěném nosníku, který makovicí prochází, je rytina s letopočtem 1937. Zda tehdy byla schránka vyjmuta, nevíme. Sejmutí a otevření schránky se zúčastní také generální vikář diecéze David Henzl, ředitel Národního památkového ústavu Daniel Šnejd a českobudějovičtí radní.

Bílá (Dominikánská) věž

Věž v zahradě kláštera na Piaristickém náměstí u budovy bývalého konventu byla založena roku 1489. Přízemí věže bylo upraveno na kapli, první patro sloužilo jako klášterní vězení. Později byla věž zvýšena o další poschodí. Současnou podobu získala v roce 1772.

Makovice neboli Knoflík je měděná pozlacená dutá koule nebo elipsoid na hrotnici věže, do níž se vkládaly záznamy a údaje o založení a stavbě objektu, o opravě apod.

Areál kláštera prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích probíhá za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek. Realizace s rozpočtem přesahujícím 63,5 mil. korun, jejímž investorem je Biskupství českobudějovické, zahrnuje období 9/2015 – 8/2020. Na projekt je poskytována finanční podpora z Integrovaného operačního programu EU.

Kostel Obětování Panny Marie

V rámci projektu obnovy kostela Obětování Panny Marie areálu je prováděna oprava krovů, výměna střešní krytiny severní boční lodi kostela, a fasády celého kostela včetně restaurování vitrážových oken, kamenických a truhlářských prvků.

Areál kláštera

Objekt kláštera prochází opravou krovů, výměnou krytiny a klempířských prvků na střechách nad vnitřním ambitem, východní stranou kláštera, nad vstupem a sakristií. Celý areál se dočká opravy fasády celého kláštera, opraveny nebo vyměněny budou truhlářské prvky a restaurovány prvky kamenné. Kolem areálu bude provedeno drenážní odvodnění, opraveno vstupní schodiště do objektu kláštera a upravena zahrada na parkánu. Opravou prochází také střecha a fasáda Bílé věže.

Sjednocení s Piaristickým náměstím

Upraven bude také prostor předzahrádky kolem Bílé věže, kde dojde k výměně sítí (voda, elektroinstalace, plynovod), snížení terénu na úroveň dlažby na Piaristickém náměstí s předlážděním a novým uspořádáním chodníčků. V prostoru předzahrádky budou instalovány lavičky a vysazeny stromy a keře růží. V interiéru budou zrestaurovány lavice z kostela a sakristijní skříň.

(Zdroj: Miroslav Bína, www.bcb.cz)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020