Českobudějovická „Bílá věž“ vydá svědectví

Pravděpodobně poprvé od roku 1772 bude vyjmuta a otevřena časová schránka z makovice klášterní věže na českobudějovickém Piaristickém náměstí. Schránku otevřou diecézní biskup Vlastimil Kročil a primátor města Jiří Svoboda. Po otevření bude obsah schránky zdokumentován a vloženy další pamětní předměty pro budoucí generace.
Publikováno: 30. 8. 2019 12:00

V úterý 3. září 2019 v 10.00 bude vyjmuta časová schrána z makovice klášterní věže. Stane se tak v areálu kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. 

Po otevření bude obsah schránky zdokumentován a vloženy další pamětní předměty pro budoucí generace. Příležitost k otevření časové schránky se naskýtá během právě probíhající opravy střechy klášterní věže. Po třech dnech, 6. 9. 2019, bude schránka opět vložena do makovice. Od roku 1772, kdy věž získala svoji stávající podobu, není doloženo její otevření. Na centrálním dřevěném nosníku, který makovicí prochází, je rytina s letopočtem 1937. Zda tehdy byla schránka vyjmuta, nevíme. Sejmutí a otevření schránky se zúčastní také generální vikář diecéze David Henzl, ředitel Národního památkového ústavu Daniel Šnejd a českobudějovičtí radní.

Bílá (Dominikánská) věž

Věž v zahradě kláštera na Piaristickém náměstí u budovy bývalého konventu byla založena roku 1489. Přízemí věže bylo upraveno na kapli, první patro sloužilo jako klášterní vězení. Později byla věž zvýšena o další poschodí. Současnou podobu získala v roce 1772.

Makovice neboli Knoflík je měděná pozlacená dutá koule nebo elipsoid na hrotnici věže, do níž se vkládaly záznamy a údaje o založení a stavbě objektu, o opravě apod.

Areál kláštera prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích probíhá za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek. Realizace s rozpočtem přesahujícím 63,5 mil. korun, jejímž investorem je Biskupství českobudějovické, zahrnuje období 9/2015 – 8/2020. Na projekt je poskytována finanční podpora z Integrovaného operačního programu EU.

Kostel Obětování Panny Marie

V rámci projektu obnovy kostela Obětování Panny Marie areálu je prováděna oprava krovů, výměna střešní krytiny severní boční lodi kostela, a fasády celého kostela včetně restaurování vitrážových oken, kamenických a truhlářských prvků.

Areál kláštera

Objekt kláštera prochází opravou krovů, výměnou krytiny a klempířských prvků na střechách nad vnitřním ambitem, východní stranou kláštera, nad vstupem a sakristií. Celý areál se dočká opravy fasády celého kláštera, opraveny nebo vyměněny budou truhlářské prvky a restaurovány prvky kamenné. Kolem areálu bude provedeno drenážní odvodnění, opraveno vstupní schodiště do objektu kláštera a upravena zahrada na parkánu. Opravou prochází také střecha a fasáda Bílé věže.

Sjednocení s Piaristickým náměstím

Upraven bude také prostor předzahrádky kolem Bílé věže, kde dojde k výměně sítí (voda, elektroinstalace, plynovod), snížení terénu na úroveň dlažby na Piaristickém náměstí s předlážděním a novým uspořádáním chodníčků. V prostoru předzahrádky budou instalovány lavičky a vysazeny stromy a keře růží. V interiéru budou zrestaurovány lavice z kostela a sakristijní skříň.

(Zdroj: Miroslav Bína, www.bcb.cz)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Biskupové zaslali papeži Františkovi blahopřání k výročí svěcení a narozeninám

Papež František si dnes připomíná 50. výročí od přijetí svého kněžského svěcení a o pár dní později, v úterý 17. prosince, oslaví i své 83. narozeniny. Při příležitosti těchto výročí poslal Svatému otci jménem celé České biskupské konference blahopřání její předseda kardinál Dominik Duka OP.
13.12.2019

Programové tipy Radia Proglas na 51. týden 2019

V týdnu od 16. prosince se můžete těšit na rozhovory s Ivem Šmoldasem nebo s cukrářkou Ivetou Fabešovou.
13.12.2019

Svatý otec vydal poselství k 53. světovému dni míru

„Mír jako cesta naděje: dialog, usmíření a ekologická přeměna“ je tématem papežova poselství u příležitosti 53. světového dne míru, který se bude slavit 1. ledna 2020.
13.12.2019

Hradec Králové bude hostit Celostátní setkání mládeže

Biskupové na svém plenárním zasedání rozhodli o konání Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové v létě 2021.
13.12.2019

V prosinci byl zahájen Lorentánský jubilejní rok

Na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince byl v italském Loretu zahájen Loretánský jubilejní rok. Svatá brána se na tomto poutním místě otevřela sto let poté, kdy byla Panna Marie z Loreta prohlášena patronkou cestujících letadlem. Jubilejní rok, jehož téma zní „Povoláni letět vysoko“, bude ukončen 10. prosince 2020.
13.12.2019