Svatý otec zaslal své poselství do Mosambiku

První africkou zemí, kterou papež František příští týden navštíví, bude Mosambik, do kterého zaslal své videoposelství. Mosambický lid ujišťuje o svých modlitbách a vzkazuje mu, že se velmi těší na návštěvu jeho země. Videoposelství přinášíme v plném znění. 
Publikováno: 30. 8. 2019 12:15

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

Drahý lide Mosambiku!

Za pár dní začne moje návštěva vaší země, a i když navštívím jen hlavní město, mé srdce zahrnuje a objímá vás všechny, především ty, kteří žijí v obtížích. Chtěl bych vás ujistit: všichni jste v mých modlitbách a velmi se na vás těším.

Na základě pozvání pana prezidenta a mých bratrů biskupů, za které jsem velmi vděčný, vás všechny vyzývám, abyste se připojili k mé modlitbě, aby Bůh, Otec všech, upevnil smíření, bratrské usmíření v Mosambiku a v celé Africe, což je jedinou nadějí na pevný a trvalý mír.

Těším se na možnost společného sdílení víry přímo s vámi a že uvidím růst semeno, které zde zasel můj předchůdce sv. Jan Pavel II. Tato cesta mi umožní se setkat s katolickou komunitou a ujistit ji ve svědectví evangelia, které učí důstojnosti každého muže a každé ženy, a žádá nás, abychom otevřeli svoje srdce druhým, zejména chudým a potřebným.

Drazí bratři a přátelé, vím, že mnozí z vás pracují na přípravě mé návštěvy a modlí se za ni, a ze srdce vám za všechno děkuji. Vyprošuji vám a vaší zemi Boží požehnání a ochranu naší nebeské Matky. Uvidíme se brzy!

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020