P. Barrios Prieto nastoupil do funkce generálního sekretáře COMECE

P. Barrios Prieto nastoupil včera 1. září do funkce generálního sekretáře Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE). Vystřídal tak P. Oliviera Poquillona, který tuto funkci zastával 3 roky. Jeho mandát bude podle nového statutu COMECE trvat čtyři roky.
Publikováno: 2. 9. 2019 16:00

P. Barrios Prieto vystudoval Papežskou gregoriánskou univerzitu a má doktorát z teologie. Od roku 2011 je ředitelem sekce pro ekumenismus a mezináboženský dialog v rámci Španělské biskupské konference.

Nový generální sekretář bude i nadále pokračovat ve snahách COMECE o dialog s institucemi EU, pracovat pro společné dobro a podporovat katolické perspektivy v otázkách pravomocí Evropské unie.

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články