Svatý otec zaslal své poselství na Madagaskar a Mauricius

Již zítra 4. září odlétá papež František na africký kontinent. Kromě Mosambiku, jehož lidu zaslal své videoposelství již minulý týden, zasílá nyní své pozdravy také obyvatelům Madagaskaru a Mauricia.
Publikováno: 3. 9. 2019 14:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Drazí bratři a sestry Madagaskaru!

S milostí Boží budu za několik dnů mezi vámi! Rád bych vás chtěl už nyní srdečně pozdravit a poděkovat vám za vše, co jste udělali a děláte pro přípravu mojí návštěvy. Především vám děkuji za vaši modlitbu jak osobní, tak v rodinách a farních společenstvích, jakož i v nemocnicích a vězeních. Modlitba nezná hranic a až budu na Madagaskaru, třebaže budu moci navštívit jen některá místa, modlitbou dosáhnu ke všem a budu všem vyprošovat Boží požehnání.

Drazí malgašští přátelé, vaše země je proslulá přírodními krásami, pro které říkáme: Laudato si´! Je naší povinností pečlivě je opatrovat. Je však jiná krása, která leží více na srdci Kristu i papeži: její lid, to znamená vaše svatost! Proto přicházím, abyste byli utvrzeni ve víře čerpali z ní. Svatá Panna ať nám vyprosí tento dar. Díky a brzo na viděnou!

Drazí bratři a sestry Mauricia!

Již se blíží apoštolská cesta, která mě zavede také na váš krásný ostrov. Už z Říma vám zasílám svůj vřelý pozdrav a vyjadřuji své poděkování, neboť vím, že se na toto setkání připravujete již dlouho.

Bude mi potěšením hlásat evangelium uprostřed vašeho lidu, který se vyznačuje tím, že ho tvoří různé etnické skupiny, a tudíž oplývá bohatstvím různých kulturních a také náboženských tradic. Katolická církev je od samého počátku poslána ke všem lidem a hovoří všemi světovými jazyky. Ale jazykem evangelia, jak víte, je láska. Kéž mě Pán, na přímluvu Panny Marie, udělí milost hlásat vám evangelium mocí Ducha Svatého tak, abyste ho všichni mohli pochopit a přijmout.

Žádám vás, abyste v těchto dnech prosím posílili své modlitby, zatímco já vás již nosím ve svém srdci a modlím se za vás. Díky a uvidíme se brzy!

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články