V Košicích vyvrcholí oslavy 400. výročí smrti sv. košických mučedníků

Tuto sobotu 7. září se završí Jubilejní rok svatých košických mučedníků Marka Križina, Štěpána Pongráce a Melichara Grodeckého, který se narodil v Těšíně a je zároveň  patronem ostravsko-opavské diecéze.
Publikováno: 6. 9. 2019 17:00

Oslavy vyvrcholí v košické katedrále

Hlavním duchovním vyvrcholením oslav bude tuto sobotu 7. září, tj. přesně 400 let od smrti slavnostní svatých košických mučedníků, mše svatá v katedrále sv. Alžběty v Košicích, které bude předsedat košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Mše svaté se zúčastní nejen slovenští ale i zahraniční biskupové, veřejní činitelé a další hosté. Součástí oslav bude bohatý doprovodný program.

„Před 400 lety byli umučeni tři kněží zde v Košicích právě proto, že chránili katolickou víru v Košicích...,“ připomíná košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober utrpení těchto mladých kněží, kteří za obranu katolické víry položili svoje životy, a dodává: Kéž nám přímluva našich mučedníků napomůže k obnově a očištění církve, pevným rodinám a novým velmi potřebným duchovním a kněžským povoláním.

Více informací k oslavám najdete zde a na přiloženém plakátku.

Košičtí mučedníci chtěli rekatolizovat Košice

Košičtí mučedníci byli katolickými misionáři, kteří působili v době protihabsburských povstání v Uhrách. Jejich úmysl byl rekatolizovat Košice, které byly po reformaci převážně protestantské. Štefan Pongrác a Melichar Grodecki byli jezuité a Marek Križin byl ostřihomský kanovník, který byl vyslán tamním arcibiskupem do Krásné nad Hornádom (dnes součást Košic), aby tam spravoval majetky bývalého benediktinského opatství. Na podzim roku 1619 obsadili povstalečtí vojáci Košice a ve městě začalo pronásledování katolíků. Tři košické misionáře chtěli vojáci postupným mučením donutit, aby se zřekli katolické víry. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki však svou víru nezapřeli, a proto byli v Košicích vojáky umučeni v noci ze 6. na 7. září 1619. Na místě, kde byli svatí košičtí mučedníci umučeni, dnes v Košicích stojí kostel premonstrátů, postavený jezuity z úcty k mučedníkům.

Církevní proces blahořečení košických mučedníků začal sice krátce po jejich smrti, za blahoslavené je však prohlásil až 15. ledna 1905 papež Pius X. Za svaté byli tito tři mučedníci prohlášeni papežem Janem Pavlem II. dne 2. července 1995 během jeho návštěvy Košic.

(Zdroj: Slovenská biskupská konference, Wikipedie)

Soubory ke stažení

velikost 812 KB
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Podpořme zaměstnávání handicapovaných dívek

Dívčí katolická střední škola Praha handicapované dívky nejen vzdělává, ale rovněž i zaměstnává – ve školní chráněné dílně Inspirace. Prosíme, podpořte nebo svým známým doporučte kampaň na Startovači zaměřenou právě na pomoc zaměstnávání handicapovaných dívek a žen. Zde: https://www.startovac.cz/projekty/inspirace-pro-tebe/ Děkujeme!!!
27.01.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020