V Košicích vyvrcholí oslavy 400. výročí smrti sv. košických mučedníků

Tuto sobotu 7. září se završí Jubilejní rok svatých košických mučedníků Marka Križina, Štěpána Pongráce a Melichara Grodeckého, který se narodil v Těšíně a je zároveň  patronem ostravsko-opavské diecéze.
Publikováno: 6. 9. 2019 17:00

Oslavy vyvrcholí v košické katedrále

Hlavním duchovním vyvrcholením oslav bude tuto sobotu 7. září, tj. přesně 400 let od smrti slavnostní svatých košických mučedníků, mše svatá v katedrále sv. Alžběty v Košicích, které bude předsedat košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Mše svaté se zúčastní nejen slovenští ale i zahraniční biskupové, veřejní činitelé a další hosté. Součástí oslav bude bohatý doprovodný program.

„Před 400 lety byli umučeni tři kněží zde v Košicích právě proto, že chránili katolickou víru v Košicích...,“ připomíná košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober utrpení těchto mladých kněží, kteří za obranu katolické víry položili svoje životy, a dodává: Kéž nám přímluva našich mučedníků napomůže k obnově a očištění církve, pevným rodinám a novým velmi potřebným duchovním a kněžským povoláním.

Více informací k oslavám najdete zde a na přiloženém plakátku.

Košičtí mučedníci chtěli rekatolizovat Košice

Košičtí mučedníci byli katolickými misionáři, kteří působili v době protihabsburských povstání v Uhrách. Jejich úmysl byl rekatolizovat Košice, které byly po reformaci převážně protestantské. Štefan Pongrác a Melichar Grodecki byli jezuité a Marek Križin byl ostřihomský kanovník, který byl vyslán tamním arcibiskupem do Krásné nad Hornádom (dnes součást Košic), aby tam spravoval majetky bývalého benediktinského opatství. Na podzim roku 1619 obsadili povstalečtí vojáci Košice a ve městě začalo pronásledování katolíků. Tři košické misionáře chtěli vojáci postupným mučením donutit, aby se zřekli katolické víry. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki však svou víru nezapřeli, a proto byli v Košicích vojáky umučeni v noci ze 6. na 7. září 1619. Na místě, kde byli svatí košičtí mučedníci umučeni, dnes v Košicích stojí kostel premonstrátů, postavený jezuity z úcty k mučedníkům.

Církevní proces blahořečení košických mučedníků začal sice krátce po jejich smrti, za blahoslavené je však prohlásil až 15. ledna 1905 papež Pius X. Za svaté byli tito tři mučedníci prohlášeni papežem Janem Pavlem II. dne 2. července 1995 během jeho návštěvy Košic.

(Zdroj: Slovenská biskupská konference, Wikipedie)

Soubory ke stažení

velikost 812 KB
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020

Papež zvolil téma pro Světový den sdělovacích prostředků 2021

Svatý stolec dnes zveřejnil téma poselství pro příští Světový den sdělovacích prostředků, který budeme slavit v květnu 2021. Jsou to slova z Janova evangelia: «Pojď a podívej se!» (Jan 1,46) s podtitulem "Komunikovat s lidmi skrze setkání na místech, kde jsou, a v situaci, v níž jsou".
29.09.2020

Studentský Velehrad přinesl studentům „něco navíc“ i na dálku

Heslo „Něco navíc“ doprovázelo celý letošní ročník Studentského Velehradu, který se konal ve dnech 26. – 28. září. I přes ztížené epidemiologické podmínky se setkání uskutečnilo, letos však netradičně online, s doprovodným programem, kterého se studenti mohli zúčastnit v městech jednotlivých Vysokoškolských katolických hnutí.
29.09.2020

Charita Česká republika: Středeční rozhodnutí poslanců jen prohloubí současnou krizi

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny PČR zamítl při pojednávání novely exekučního řádu ve středu 23. září 2020 všechny varianty teritoriality exekutorů i princip „jeden dlužník – jeden exekutor“.
29.09.2020