V Košicích vyvrcholí oslavy 400. výročí smrti sv. košických mučedníků

Tuto sobotu 7. září se završí Jubilejní rok svatých košických mučedníků Marka Križina, Štěpána Pongráce a Melichara Grodeckého, který se narodil v Těšíně a je zároveň  patronem ostravsko-opavské diecéze.
Publikováno: 6. 9. 2019 15:00

Oslavy vyvrcholí v košické katedrále

Hlavním duchovním vyvrcholením oslav bude tuto sobotu 7. září, tj. přesně 400 let od smrti slavnostní svatých košických mučedníků, mše svatá v katedrále sv. Alžběty v Košicích, které bude předsedat košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Mše svaté se zúčastní nejen slovenští ale i zahraniční biskupové, veřejní činitelé a další hosté. Součástí oslav bude bohatý doprovodný program.

„Před 400 lety byli umučeni tři kněží zde v Košicích právě proto, že chránili katolickou víru v Košicích...,“ připomíná košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober utrpení těchto mladých kněží, kteří za obranu katolické víry položili svoje životy, a dodává: Kéž nám přímluva našich mučedníků napomůže k obnově a očištění církve, pevným rodinám a novým velmi potřebným duchovním a kněžským povoláním.

Více informací k oslavám najdete zde a na přiloženém plakátku.

Košičtí mučedníci chtěli rekatolizovat Košice

Košičtí mučedníci byli katolickými misionáři, kteří působili v době protihabsburských povstání v Uhrách. Jejich úmysl byl rekatolizovat Košice, které byly po reformaci převážně protestantské. Štefan Pongrác a Melichar Grodecki byli jezuité a Marek Križin byl ostřihomský kanovník, který byl vyslán tamním arcibiskupem do Krásné nad Hornádom (dnes součást Košic), aby tam spravoval majetky bývalého benediktinského opatství. Na podzim roku 1619 obsadili povstalečtí vojáci Košice a ve městě začalo pronásledování katolíků. Tři košické misionáře chtěli vojáci postupným mučením donutit, aby se zřekli katolické víry. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki však svou víru nezapřeli, a proto byli v Košicích vojáky umučeni v noci ze 6. na 7. září 1619. Na místě, kde byli svatí košičtí mučedníci umučeni, dnes v Košicích stojí kostel premonstrátů, postavený jezuity z úcty k mučedníkům.

Církevní proces blahořečení košických mučedníků začal sice krátce po jejich smrti, za blahoslavené je však prohlásil až 15. ledna 1905 papež Pius X. Za svaté byli tito tři mučedníci prohlášeni papežem Janem Pavlem II. dne 2. července 1995 během jeho návštěvy Košic.

(Zdroj: Slovenská biskupská konference, Wikipedie)

Soubory ke stažení

velikost 812 KB
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články