Austrálie: Biskupové vyzývají k překonání online nenávisti, rozdělení a vykořisťování

Australská biskupská konference zveřejnila prohlášení o digitální komunikaci a vyzvala k překonání nenávisti, rozdělení a vykořisťování, ke kterému dochází v prostředí internetu. Prohlášení bylo vydáno s ohledem na Den sociální spravedlnosti, který si australská katolická církev připomíná 29. září.
Publikováno: 5. 9. 2019 13:00

Foto: Mike MacKenzie / CC BY 2.0

Prohlášení nazvané „Učinit to skutečným: opravdová lidská setkání v digitálním světě“ zveřejnil v Sydney biskup Vincent Long Van Nguyen, předseda biskupské komise pro sociální spravedlnost - mise a služba.

Ochrana lidské důstojnosti online

Podle biskupů musí být vlády, korporace a občanská společnost aktivnější v obraně důstojnosti lidí. Je třeba, aby všichni spolupracovali na tom, aby se z digitálního světa stalo místo skutečného lidského setkání.

Dokument vyzývá lidi, aby přemýšleli o tom, jak internet změnil komunikaci, práci, vzdělávání a podnikání - a jak mohou lidé přispět k harmoničtějšímu digitálnímu světu.

V prohlášení se píše, že ačkoli digitální svět umožnil lidem být více ve spojení než kdykoli předtím, zároveň se také stává místem manipulace, vykořisťování a násilí.

Spravedlivé a láskyplné online společenství

Tato situace nás vyzývá k aktivnímu občanství, protože tyto problémy nejsou ve své podstatě technologické, ale spíše morální. Můžeme si vybrat, jak se chováme online, a můžeme kolektivně utvářet online svět tím, že budujeme spravedlivější a láskyplnější online komunitu,“ stojí v prohlášení.

Australští biskupové poukazují na to, že je stále jasnější, že digitální platformy vyžadují moudré řízení a že k dosažení tohoto cíle je nutná mezinárodní spolupráce.

Biskupové připomínají papeže Františka, který poukazuje na velký potenciál „opravdových lidských setkání“ v digitálním prostoru, ale zároveň varuje před škodlivými prvky online světa, jako je informační přetížení, sociální izolace, marginalizace zranitelných osob, konzumerismus a fake news.

Digitální technologie, zejména sociální média poskytují perfektní platformu pro celou řadu útoků, které jsou urážlivé vůči lidské důstojnosti,“ zdůrazňují biskupové. Mezi to např. patří častá sexuální objektivizace, vykořisťování a obchodování se ženami a dětmi - a s tím související produkce a šíření pornografie.

Polovina světa je online

Prohlášení také připomíná letošní 30. výročí vzniku internetu. Internet a sociální média, jako jsou MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a další, způsobily revoluci ve způsobu, jakým lidé komunikují, pracují a učí se, obchodují, hledají zábavu a socializují se.

Polovina světové populace je nyní online. Internet používá více než 4,3 miliardy lidí a uživatelů sociálních sítí jsou zhruba 3,5 miliardy.

Digitální rozdělení

Ačkoli biskupové uznávají mnoho výhod digitálních technologií, upozorňují zároveň na digitální propasti. Téměř 1,8 milionu australských domácností není připojeno k internetu, což významně znevýhodňuje.

S ohledem na stále častější přesun základních služeb, jako je např. bankovnictví, do online sféry, říkají biskupové, že „digitální začlenění se už stalo víceméně nezbytnou podmínkou fungování ve společnosti“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021