Charita Ostrava: Umělci podpoří při benefici azylový dům pro matky s dětmi

David Stypka a Bandjeez, pěvkyně Martina Kociánová a Patricie Janečková spolu s dalšími sólisty a Janáčkovým komorním orchestrem vystoupí v úterý 17. září od 19 h v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Benefice Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... podpoří Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi.
Publikováno: 6. 9. 2019 13:00

Foto: Charita Ostrava

O žánrovou pestrost benefičního večera se postarají pěvkyně Patricia Janečková a violoncellista Jiří Hanousek v doprovodu Janáčkova komorního orchestru, dále pěvkyně Martina Kociánová s harfenistkou Kateřinou Englichovou a se svým aktuálním koncertním programem vystoupí David Stypka & Bandjezz. Vstupenky jsou dostupné v předprodeji.

Celý výtěžek vstupného 14. ročníku benefičního koncertu Charity Ostrava bude využit v rámci veřejné sbírky na podporu rekonstrukce objektu charitního azylového domu sv. Zdislavy. Jeho posláním je poskytovat dočasné zázemí matkám s dětmi a těhotným ženám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Sociální práce v azylovém domě směřuje k jejich podpoře v soběstačnosti a zapojení zpět do běžného života.

Původní objekt azylového domu, sloužící od roku 1994, již nevyhovuje aktuálním potřebám služby. Celý výtěžek vstupného využijeme na podporu rekonstrukce nového azylového domu,“ přibližuje účel koncertu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. „Získané finance přispějí k vytvoření bezbariérové ubytovací jednotky pro klienty se zdravotním hendikepem, podstatně se zvýší celková kapacita a budeme schopni nabídnout pomoc také maminkám se třemi a více dětmi, kterým ve stávající budově službu poskytovat nemůžeme,“ doplňuje smysl benefice ředitel Pražák. V charitním azylovém domě nachází každoročně podporu zhruba osm desítek uživatelů služby.

Finanční podporu pro Charitní dům sv. Zdislavy je možné zaslat rovněž na konto povolené veřejné sbírky č. ú. 17000277/0100 s uvedením variabilního symbolu: 11148. Lidi v závěru života lze podpořit také zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS CHARITAOSTRAVA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z částky obdrží Charita Ostrava 29, 59 nebo 89,- Kč. Více o DMS na: www.darcovskasms.cz.

Záštitu nad koncertem převzali František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské, Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy a Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Koncert bude moderovat Martina Kociánová. Statutární město Ostrava i Moravskoslezský kraj poskytli pro realizaci koncertu finanční podporu i spolu s dalšími partnery.

Zdroj: Charita Ostrava

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020