Charita Ostrava: Umělci podpoří při benefici azylový dům pro matky s dětmi

David Stypka a Bandjeez, pěvkyně Martina Kociánová a Patricie Janečková spolu s dalšími sólisty a Janáčkovým komorním orchestrem vystoupí v úterý 17. září od 19 h v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Benefice Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... podpoří Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi.
Publikováno: 6. 9. 2019 13:00

Foto: Charita Ostrava

O žánrovou pestrost benefičního večera se postarají pěvkyně Patricia Janečková a violoncellista Jiří Hanousek v doprovodu Janáčkova komorního orchestru, dále pěvkyně Martina Kociánová s harfenistkou Kateřinou Englichovou a se svým aktuálním koncertním programem vystoupí David Stypka & Bandjezz. Vstupenky jsou dostupné v předprodeji.

Celý výtěžek vstupného 14. ročníku benefičního koncertu Charity Ostrava bude využit v rámci veřejné sbírky na podporu rekonstrukce objektu charitního azylového domu sv. Zdislavy. Jeho posláním je poskytovat dočasné zázemí matkám s dětmi a těhotným ženám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Sociální práce v azylovém domě směřuje k jejich podpoře v soběstačnosti a zapojení zpět do běžného života.

Původní objekt azylového domu, sloužící od roku 1994, již nevyhovuje aktuálním potřebám služby. Celý výtěžek vstupného využijeme na podporu rekonstrukce nového azylového domu,“ přibližuje účel koncertu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. „Získané finance přispějí k vytvoření bezbariérové ubytovací jednotky pro klienty se zdravotním hendikepem, podstatně se zvýší celková kapacita a budeme schopni nabídnout pomoc také maminkám se třemi a více dětmi, kterým ve stávající budově službu poskytovat nemůžeme,“ doplňuje smysl benefice ředitel Pražák. V charitním azylovém domě nachází každoročně podporu zhruba osm desítek uživatelů služby.

Finanční podporu pro Charitní dům sv. Zdislavy je možné zaslat rovněž na konto povolené veřejné sbírky č. ú. 17000277/0100 s uvedením variabilního symbolu: 11148. Lidi v závěru života lze podpořit také zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS CHARITAOSTRAVA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z částky obdrží Charita Ostrava 29, 59 nebo 89,- Kč. Více o DMS na: www.darcovskasms.cz.

Záštitu nad koncertem převzali František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské, Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy a Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Koncert bude moderovat Martina Kociánová. Statutární město Ostrava i Moravskoslezský kraj poskytli pro realizaci koncertu finanční podporu i spolu s dalšími partnery.

Zdroj: Charita Ostrava

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019