Papež ukončil návštěvu Mosambiku

Čtvrteční podvečer papežova programu v první africké zemi patřil setkání s mosambickým duchovenstvem. Dnes dopoledne navštívil Svatý otec nemocnici v Zimpetu a poté celebroval na místním stadiónu mši svatou, které se zúčastnilo více než 60 000 poutníků. V odpoledních hodinách se papež přesouvá na největší africký ostrov Madagaskar.
Publikováno: 6. 9. 2019 16:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Papež duchovním: Obnovte své přitakání Bohu

Setkání s mosambickým duchovenstvem se odehrálo v katedrále Neposkvrněného Početí a kromě biskupů, kněží, řeholníků a seminaristů se ho zúčastnilo také 56 871 katechetů. Ve své reflexi porovnával papež František evangelní popisy dvou zvěstování, adresovaných Zachariášovi a Panně Marii, aby posluchačům pomohl v obnově jejich povolání k duchovenskému stavu.

Na otázku ohledně krize kněžské identity Svatý otec uvedl: „Pro vyrovnání se s touto krizí je veškeré duchovenstvo povoláno opouštět důležitá a honosná místa a vracet se tam, kde se nám dostalo povolání a kde bylo jasné, že iniciativa i moc jsou od Boha.“

„Obnova tohoto povolání často vyžaduje, abychom si ověřili, zda naše únava a naše starosti nemají, co do činění s určitým ´duchovním zesvětštěním´ diktovaným podmanivostí tisícerých nabídek konzumu, které nejsme s to setřást, abychom kráčeli svobodně po stezkách, jež vedou v lásce k našim bratřím, k Pánovu stádci, k ovcím čekajícím na hlas svých pastýřů; obnova povolání znamená volbu, přitakání a únavu z toho, co je v Božích očích plodné a zpřítomňuje a ztělesňuje Jeho Syna Ježíše,“ reagoval papež na otázku jednoho z domorodých kněží, která se týkala přehnané starosti o osobní blahobyt a upřednostňování aktivit, které jsou placeny státem, a překážejí životu každodenní pastorace. 

Papež v nemocnici: Děkuji, že vracíte ženám a dětem důstojnost

Zdravotnické zařízení v Zimpetu na okraji Maputa bylo založené komunitou Sant’Egidio, která se od roku 2002 v rámci program „Dream“ stará se o ženy a jejich děti postižené Aids. Ve své promluvě Svatý otec zmínil podobenství o Milosrdném Samaritánovi a ocenil práci všech, kteří neřekli, že není možné bojovat proti Aids, kteří „neprošli kolem zraněného ´Samaritána´ bez povšimnutí jako ostatní.“

„Zaslechnutí tohoto křiku vás přivedlo k pochopení, že lékařské ošetření, i když je to nezbytné, nestačí; proto jste se na problematiku podívali v celé její integritě, abyste vrátili ženám a jejím dětem důstojnost a pomohli jim naplánovat lepší budoucnost,“ dodal Svatý otec.

Papež při mši svaté: Mosambik má právo na mír

Nenávist a pomsta nemohou být motorem země: je nutné překonat korupci a politické nebo osobní zájmy, abychom zachovali naději v mírové budoucnosti,“ je hlavní poselství, které papež František předal mosambickému lidu na mši svaté na stadionu Zimpeto. 

„Je obtížné mluvit o usmíření, když jsou rány způsobené tolika lety neshody stále otevřené, nebo požadovat krok odpuštění, který neznamená ignorování utrpení nebo požadavek, aby byla smazána paměť či ideály,“ řekl papež v úvodu a dodal, že „přesto nás Ježíš Kristus zve, abychom milovali a činili dobro...“ Ježíš po nás dokonce chce, abychom nechystali léčky a pomsty těm, kteří nám ublížili, ale žehnali jim a modlili se za ně a vytvářeli tak nové vztahy, které budou vést k míru. „Vysoké jsou požadavky, které nám navrhuje Pán,“ dodal.

Ekvita násilí je vždy spirála bez úniku; a její cena je velmi vysoká. Existuje ale další možnost, neboť nesmíme zapomínat, že naše národy mají právo na mír. Vy máte právo na mír, apeloval papež František na Mosambičany a připomněl zlaté pravidlo Ježíše: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“  Dále všechny vyzval k projevování milosrdenství a dobra, aby se stali setbou a nástrojem smíření.

„Chceme, aby mír vládl v našich srdcích a pulsoval v našem lidu. Chceme mírovou budoucnost. Chceme, aby ´Kristův pokoj vládl ve vašich srdcích´,..., aby se stal rozhodčím ve vašich srdcí!... Bude-li Ježíš rozhodčím ve vašich srdcích, tak si Mosambik zajistí nadějnou budoucnost a vaše země bude moci zpívat Bohu s vděčností písně, žalmy a chvalozpěvy...,“ zakončil Svatý otec svoji homilii na stadiónu v Zimpetu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019