Papež ukončil návštěvu Mosambiku

Čtvrteční podvečer papežova programu v první africké zemi patřil setkání s mosambickým duchovenstvem. Dnes dopoledne navštívil Svatý otec nemocnici v Zimpetu a poté celebroval na místním stadiónu mši svatou, které se zúčastnilo více než 60 000 poutníků. V odpoledních hodinách se papež přesouvá na největší africký ostrov Madagaskar.
Publikováno: 6. 9. 2019 16:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Papež duchovním: Obnovte své přitakání Bohu

Setkání s mosambickým duchovenstvem se odehrálo v katedrále Neposkvrněného Početí a kromě biskupů, kněží, řeholníků a seminaristů se ho zúčastnilo také 56 871 katechetů. Ve své reflexi porovnával papež František evangelní popisy dvou zvěstování, adresovaných Zachariášovi a Panně Marii, aby posluchačům pomohl v obnově jejich povolání k duchovenskému stavu.

Na otázku ohledně krize kněžské identity Svatý otec uvedl: „Pro vyrovnání se s touto krizí je veškeré duchovenstvo povoláno opouštět důležitá a honosná místa a vracet se tam, kde se nám dostalo povolání a kde bylo jasné, že iniciativa i moc jsou od Boha.“

„Obnova tohoto povolání často vyžaduje, abychom si ověřili, zda naše únava a naše starosti nemají, co do činění s určitým ´duchovním zesvětštěním´ diktovaným podmanivostí tisícerých nabídek konzumu, které nejsme s to setřást, abychom kráčeli svobodně po stezkách, jež vedou v lásce k našim bratřím, k Pánovu stádci, k ovcím čekajícím na hlas svých pastýřů; obnova povolání znamená volbu, přitakání a únavu z toho, co je v Božích očích plodné a zpřítomňuje a ztělesňuje Jeho Syna Ježíše,“ reagoval papež na otázku jednoho z domorodých kněží, která se týkala přehnané starosti o osobní blahobyt a upřednostňování aktivit, které jsou placeny státem, a překážejí životu každodenní pastorace. 

Papež v nemocnici: Děkuji, že vracíte ženám a dětem důstojnost

Zdravotnické zařízení v Zimpetu na okraji Maputa bylo založené komunitou Sant’Egidio, která se od roku 2002 v rámci program „Dream“ stará se o ženy a jejich děti postižené Aids. Ve své promluvě Svatý otec zmínil podobenství o Milosrdném Samaritánovi a ocenil práci všech, kteří neřekli, že není možné bojovat proti Aids, kteří „neprošli kolem zraněného ´Samaritána´ bez povšimnutí jako ostatní.“

„Zaslechnutí tohoto křiku vás přivedlo k pochopení, že lékařské ošetření, i když je to nezbytné, nestačí; proto jste se na problematiku podívali v celé její integritě, abyste vrátili ženám a jejím dětem důstojnost a pomohli jim naplánovat lepší budoucnost,“ dodal Svatý otec.

Papež při mši svaté: Mosambik má právo na mír

Nenávist a pomsta nemohou být motorem země: je nutné překonat korupci a politické nebo osobní zájmy, abychom zachovali naději v mírové budoucnosti,“ je hlavní poselství, které papež František předal mosambickému lidu na mši svaté na stadionu Zimpeto. 

„Je obtížné mluvit o usmíření, když jsou rány způsobené tolika lety neshody stále otevřené, nebo požadovat krok odpuštění, který neznamená ignorování utrpení nebo požadavek, aby byla smazána paměť či ideály,“ řekl papež v úvodu a dodal, že „přesto nás Ježíš Kristus zve, abychom milovali a činili dobro...“ Ježíš po nás dokonce chce, abychom nechystali léčky a pomsty těm, kteří nám ublížili, ale žehnali jim a modlili se za ně a vytvářeli tak nové vztahy, které budou vést k míru. „Vysoké jsou požadavky, které nám navrhuje Pán,“ dodal.

Ekvita násilí je vždy spirála bez úniku; a její cena je velmi vysoká. Existuje ale další možnost, neboť nesmíme zapomínat, že naše národy mají právo na mír. Vy máte právo na mír, apeloval papež František na Mosambičany a připomněl zlaté pravidlo Ježíše: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“  Dále všechny vyzval k projevování milosrdenství a dobra, aby se stali setbou a nástrojem smíření.

„Chceme, aby mír vládl v našich srdcích a pulsoval v našem lidu. Chceme mírovou budoucnost. Chceme, aby ´Kristův pokoj vládl ve vašich srdcích´,..., aby se stal rozhodčím ve vašich srdcí!... Bude-li Ježíš rozhodčím ve vašich srdcích, tak si Mosambik zajistí nadějnou budoucnost a vaše země bude moci zpívat Bohu s vděčností písně, žalmy a chvalozpěvy...,“ zakončil Svatý otec svoji homilii na stadiónu v Zimpetu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020